Italijanski jezik


Kdo so vaši učitelji tujega jezika? 

 Lekt. dr. Nina Gorenc

 

Učenje italijanskega jezika je vsa štiri leta prilagojeno stroki in tako zahtevnost kot strokovnost se skozi letnike nadgrajujeta.

V prvem letniku se študenti seznanijo s splošnejšimi družboslovnimi besedili, ki prehajajo v vedno bolj zahtevna znanstvena besedila. Spoznajo se tudi z ustrojem mednarodnega sistema in institucijami EU. Naučijo se pripraviti in predstaviti seminarsko naloge v tujem jeziku, ki v višjih letnikih preidejo v projektno raziskovalne naloge, tudi v povezavi z drugimi strokovnimi predmeti. Predvsem pri italijanščini se zaradi različnih stopenj predznanja dotaknemo tudi pomembnejših slovničnih struktur in težav.

V višjih letnikih postajajo študenti vedno bolj samostojni in aktivni pri delu, saj se v okviru jezika naučijo voditi in sodelovati pri okrogli mizi, debatirati in predstaviti svoja stališča pro et contra, sodelovati v mednarodnih pogajanjih (v okviru EU, OZN ali WTO) in podobno. Ves čas študija je poudarek na usvajanju strokovnega besedišča in diskurza.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 22. april 2013 | v kategoriji: Aktualno