Skoči do osrednje vsebine

Italijanski jezik


Kdo so vaši učitelji tujega jezika? 

 Lekt. dr. Nina Gorenc

 

Učenje italijanskega jezika je vsa štiri leta prilagojeno stroki in tako zahtevnost kot strokovnost se skozi letnike nadgrajujeta.

V prvem letniku se študenti seznanijo s splošnejšimi družboslovnimi besedili, ki prehajajo v vedno bolj zahtevna znanstvena besedila. Spoznajo se tudi z ustrojem mednarodnega sistema in institucijami EU. Naučijo se pripraviti in predstaviti seminarsko naloge v tujem jeziku, ki v višjih letnikih preidejo v projektno raziskovalne naloge, tudi v povezavi z drugimi strokovnimi predmeti. Predvsem pri italijanščini se zaradi različnih stopenj predznanja dotaknemo tudi pomembnejših slovničnih struktur in težav.

V višjih letnikih postajajo študenti vedno bolj samostojni in aktivni pri delu, saj se v okviru jezika naučijo voditi in sodelovati pri okrogli mizi, debatirati in predstaviti svoja stališča pro et contra, sodelovati v mednarodnih pogajanjih (v okviru EU, OZN ali WTO) in podobno. Ves čas študija je poudarek na usvajanju strokovnega besedišča in diskurza.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 22. april 2013 | v kategoriji: Aktualno