Skoči do osrednje vsebine

lekt. dr. Nina Gorenc

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • lekt. dr. Nina Gorenc, visokošolska učiteljica
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-275
  Email: is.jl-inu.vdf@cnerog.anin
  Govorilne in uradne ure:


  Contact hours/ Govorilne ure / Ricevimento

  torek / tuesday / martedi

  12.30 - 14.00 - A 211

  SPREMEMBA:

  namesto 2.aprila bodo govorilne ure na daljavo (zoom) 3. aprila od 8-9.30, potrebna je predhodna najava po mailu.  lekt.dr. Nina Gorenc
  Predstojnica Katedre za tuje jezike  Prostor:
  A 211
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Strokovna angleščina
  Strokovna angleščina
  Strokovna angleščina
  Strokovna italijanščina I
  Strokovna italijanščina II
  Uvod v jezik stroke - italijanščina
  Ekspertna področja:
  Jezik stroke (ital., angl.), politična retorika, politični diskurz, ameriška predsedniška retorika, vsebinska in diskurzivna analiza, kulturna diplomacija
 • Rojena sem 7.12.1969 v Ljubljani. Po zaključku študija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer sem 14. Januarja 1996 diplomirala na dvopredmetnem A študiju angleškega in italijanskega jezika s književnostjo, sem podiplomski študij nadaljevala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. 20.5.2003 sem magistrirala s področja politoloških znanosti – smer ameriške študije, z nalogo Državniška retorika Ronalda Reagana pod mentorstvom prof. dr. Bogomila Ferfile s Fakultete za družbene vede in somentorja prof.dr. Lance LeLoupa z Univerze v Washingtonu, ZDA. 18.11.2009 sem doktorirala s področja politoloških znanosti z dizertacijo Predsedniško utemeljevanje ameriških vojaških intervencij v obdobju 1948 – 2008, pod mentorstvom prof.dr. Cornell W. Claytona z Univerze v Washingtonu, ZDA.

  V naziv predavateljice angleškega jezika sem bila na Filozofski fakulteti prvič izvoljena oktobra 1998. 10.11.2004 sem bila prvič izvoljena v naziv lektorica za angleški jezik in 10.2.2010 prvič ponovno izvoljena v naziv lektorica angleškega jezika, za obdobje do 10.2.2015 in drugič ponovno izvoljena za obdobje do 10.2.2020.

  1.1.1996 sem se redno zaposlila kot učiteljica tujega jezika na OŠ Jože Moškrič v Ljubljani, kjer sem ostala do 30.12.1996. 31. 12. 1996 sem nastopila redno delovno razmerje učiteljice angleškega in italijanskega jezika na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer sem kot lektorica zaposlena še danes. Poleg rednega pedagoškega dela na Fakulteti za družbene vede sem vrsto let izvajala jezikovne tečaje za različne naročnike, še vedno pa se ukvarjam s prevajanjem in jezikovnim pregledom strokovnih besedil, brošur, študijskih programov (dodiplomskih, podiplomskih, doktorskih), učnih načrtov, predmetnikov, strokovnih člankov in knjig. Zaradi narave mojega dela (poučevanje jezika stroke) na Fakulteti za družbene vede, sem se odločila svoje jezikovno znanje nadgraditi s strokovnim znanjem s področja politologije, tako sem se vpisala na magistrski študij politologije, smer ameriške študije. 20. maja leta 2003 sem z magistrsko nalogo Državniška retorika Ronalda Reagana magistrski študij na Fakulteti za družbene vede tudi uspešno zaključila. Delo je v celoti napisano v angleškem jeziku in je plod raziskovalnega dela v okviru dveh študijskih bivanj v ZDA (3-18.11.1999, Washington D.C. in od 16.6. do 20.8.2000, Pullman, Washington). Gre za analizo poltičnih govorov Ronalda Reagana s pomočjo računalniškega programa za besedilno analizo Simple concordance program.

  Magistrsko delo sem nadgradila z doktorsko dizertacijo Predsedniško utemeljevanje ameriških vojaških intervencij v obdobju 1948 – 2008 (Presidential justifications for American military interventions from 1948 – 2008). V njej sem združila primarno študijsko področje (jezikoslovje) z družbenimi vedami (politologijo). Analize te politično zelo aktualne teme sem se lotila interdisciplinarno, saj sem kot glavno metodo analize uporabila diskurzivno in vsebinsko analizo predsedniških govorov. Delo je plod večletnega raziskovalnega dela doma in v tujini, ter raziskovalno - študijskih obiskov na Univerzi Washington State University v ZDA.

  V času od prve izvolitve v naziv sem vsako leto sestavila nove ali osvežene zbirke študijskih gradiv in vaj za študente različnih študijskih smeri pri predmetu angleški jezik za posebne potrebe I – IV. Prevedla in priredila sem priročnik za opismenjevanje otrok v angleškem jeziku, Wordbuilder – Angleška stavnica, avtorice Viljenke Jalovec. Leta 2008 sem v soavtorstvu izdala učbenik za pouk angleščine v prvem letniku za študente mednarodnih odnosov in evropskih študij. Vseskozi se strokovno izpopolnjujem tudi na področju metodike in didaktike poučevanja tujega jezika in sem članica Slovenskega društva učiteljev tujega strokovnega jezika, v okviru katerega z izbranimi skupinami študentov izvajam projekt problemsko naravnanega učenja. Od leta 2010 dalje sem gostovala na več univerzah v tujini in predavala na temo političnega diskurza in retorike, jezika kot sredstva in orožja v rokah politikov in pasteh ter izzivih diplomatskega diskurza. S podobmini temami sem gostovala tudi pri različnih podiplomskih predmetih na Fakulteti za Družbene vede in se udeležila več mednarodnih konferenc ter predstavila svoje prispevke, ki so bili nato nadgrajeni v članke in objavljeni v strokovnih in znanstvenih revijah.

 • BIBLIOGRAFIJA

  1. ZNANSTVENO RAZISKOVALNA DEJAVNOST

   

  • Gorenc Nina: Državniška retorika Ronalda Reagana, magistrsko delo: Ljubljana, 2003
  • Gorenc Nina: Predsedniško utemeljevanje ameriških vojaških intervencij v obdobju 1948 – 2008 (Presidential justifications for American military interventions from 1948 – 2008), doktorska disertacija s področja politoloških znanosti, 18.11.2009
  • Gorenc Nina: Izzivi poučevanja italijanščine kot jezika za posebne potrebe, predavanje na posvetu »Jezik stroke in vloga učitelja tujega jezika stroke v slovenskem izobraževalnem prostoru«, 23.11.2007
  • Gorenc Nina: Jezik v diplomaciji, sodelovanje v panelu na Slovenskih Politoloških dnevih 27 – 29.5.2010 v Portorožu
  • Gorenc Nina: Do Words Matter – Analysis of Political Discourse, predavanje / panel na mednarodni konferenci »American Presidential Elections 2012«, ki jo je organizirala Ambasada ZDA v Srbiji, The USA Studies Alumni Association of Serbia, Centar za Društveni Dialog i Regionalne Iniciative, November 4th-7th, 2012, Kopaonik, Srbija.
  • Gorenc Nina: “Odnosi med ZDA in Slovenijo”, predavanje / panel na mednarodni konferenci “„Politika Sjedinjenih Američkih Država prema regionu Zapadnog Balkana i Republici Srbiji“, Centar za studije Sjedinjenih Američkih Država Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Srbija. 26-27.9.2014
  • Gorenc Nina: Pasti in izzivi političnega in diplomatskega diskurza, 2011. Teorija in Praksa, XLVIII, številka 4, 2011. COBISS.SI-ID 30588253
  • Gorenc Nina: Political Power is the Power to Persuade, 2012. Politički Život - Časopis za analizu politike, Decembar 2012, broj 6. UDC 808.51:32 324(73) “2012“:32.019.5.
  • Gorenc Nina: An Overview of Relations between the USA and the Republic of Slovenia through the Lens of Media Discourse, 2015. Politika Sjedinjenih Američkih Država Prema Regionu Zapadnog Balkana i Republici Srbiji. Editors Simič R. Dragan, Živojinovič Dragan. Univerzitet u Beogradu – Fakultet političkih nauka. Beograd 2015. ISBN 987-86-6425-003-0.
   1. Gorenc Nina: Cultural Diplomacy – The Instrument of Power in American Foreign and Security Policy, sept.2015 (accepted for publishing), Review of International Affairs, Beograd.

   

  1. PEDAGOŠKA DEJAVNOST

  3.1. UNIVERZITETNI UČBENIK Z RECENZIJO

  • Mojca Jarc, Nina Gorenc, Nuša Bulatovič Kansky: Angleščina 1 Za študente mednarodnih odnosov in evropskih študij. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 2008. Cobiss 241135104

   
  VABLJENA PREDAVANJA

  • Vabljeno predavanje, 5.4.2010 pri predmetu Vladne politike in odnosi z javnostmi v ameriški vladi. Tema predavanja: Politični in predsedniški diskurz v ZDA.
  • Vabljeno predavanje, 27.5.2010: pri predmetu na podiplomskem študiju Svetovne Študije, Ameriške Študije in Diplomacija: Tema predavanja: Ameriška zunanja politika
  • Vabljeno predavanje: Katedra za tuje strokovne jezike, FDV – Presidential discourse and war powers; 30.9.2010
  • Vabljeno predavanje: 21.3.2011 pri predmetu na podiplomskem študiju Svetovne študije in Diplomacija: tema predavanja: Institucionalni okvir v ZDA in ameriški predsednik
  • Vabljeno predavanje, Rotary Club Ljubljana, 30.3.2011. Tema predavanja: Politična retorika ameriških predsednikov v času vojaških intervencij

   

  3.4. GOSTUJOČI PROFESOR

  • Universita' La Sapienza, Facolta' di scienze di communicazione, Rim, Italija. Predavanja doktorskim študentom na temo: Presidential powers and rhetoric in the USA. 13.2.2010 – 19.2.2010.
  • Vabljeni predavanji Universita di Pavia, Facolta' di scienze politiche, Pavia, Italija

  26.10.2010 – 2.11.2010

  1. Words matter – language as a tool of political persuasion
  2. Institutional influences on presidential decision-making in the USA
  • Vabljeni predavanji na Universita' La Sapienza, Facolta' di scienze di communicazione, Rim, Italija. 16. In 17. April 2012
  1. Political Rhetoric and the Rhetoric of Emergency (Retorica politica e retorica di emergenza)
  2. Contested War Powers of American Presidents (Poteri di guerra contestati)
  • Vabljeni predavanji na Universita' La Sapienza, Facolta' di Scienze di Communicazione, Rim, Italija. 18 – 22.11.2013
  1. Institutional framework and party polarization in the USA
  2. Political rhetoric of American presidents – JFK 50 years after his death

   

  4.6. Ostala dokumentirana strokovna dejavnost po presoji strokovnih komisij

  Prevodi:

  • Jalovec Viljenka, Gorenc Nina: Wordbuilder, Ljubljana: Mladinska Knjiga, 1999 (COBISS: 80214272)
  • Maruša Tomšič, diplomsko delo, prevod v ital.j. (L'influenza della sub-urbanizzazione sullo svuotamento di centri urbani-esempio di Lubiana; Cobiss 23848029).
  • Prunk Janko, A brief history of Slovenia, translated by Wayne Tuttle, Špela Kok and Nina Gorenc. 3rd, renewed ed., Ljubljana: Založba Grad, 2008 (COBISS 239377920)
  • Prevod diplomskih listin (za 13 študijskih programov)
  • Prevod dodiplomskih študijskih programov
  • Prevod celotnega teksta za aplikacijo »Spletni referat FDV«
  • Fakulteta za družbene vede, Prevod smeri doktorskega študija, 60 strani, oktober 2008, prevod Nina Gorenc
  • Fakulteta za Družbene Vede, Prijava interdisciplinarnega doktorskega programa Humanistike in Družboslovja, 40 strani, September 2008, prevod Nina Gorenc
  • Fakulteta za družbene vede, Podiplomski študijski programi, 5o strani, junij 2009, prevod Nina Gorenc
  • Prevodi strokovnih in znanstvenih člankov profesorjev na FDV (dr. Sandra Bašič Hrvatin, dr. Vladimir Prebilič, mag. Martina Trampuž, dr. Branko Ilič, dr. Marjan Malešič, dr. Drago Zajc...)
  • Prevodi in lekture za Založbo FDV
  • Kladnik Darinka, Sledi prihodnosti: 20 let Rotary Cluba Ljubljana: 80 let tradicije; prevod Nina Gorenc, Ljubljana: Rotary Club, 2010. 061.23(497.4 Ljubljana), COBISS.SI-ID 251430912 (110 strani)
  • Prevod prilog k 2.stopenjski diplomi na FDV - bolonjski magisterij, 42 strani (oktober 2010)
  • Prevod FDV študijskih programov 2. Stopnje za reakreditacijo – cca 150 strani, jan-maj 2012
  • Anton Grizold et altri, Conflict Prevention and Conflict Management in the New Security Context: The Case of the Former Yugoslav Republic of Macedonia; language editing dr. Nina Gorenc, Ljubljana, Faculty of Social Sciences, Založba FDV, 2012. COBISS.SI-ID 260595968, ISBN 978-961-235-579-1.

     Osebna bibliografija