Skoči do osrednje vsebine

Katedra za tuje jezike

 • Katedra za tuje jezike

  Poslanstvo katedre je vključevanje tujih strokovnih jezikov v vse dodiplomske študijske programe in zagotavljane kompetentnosti diplomantov na področju tujih jezikov.

 • Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš

  “Too many people believe that English is enough to get by everywhere and in any situation. In a world where knowledge of English is more or less taken for granted, job seekers who also know other languages will have a competitive edge.” Androulla Vassiliou

Predstavitev Goethe-Instituta na FDV

V petek, dne 9.12. nas je na FDV obiskala dr. Alix Landgrebe, direktorica Goethe-Instituta v Ljubljani.

12. december 2022 | Obvestilo

dr. Nina Gorenc na webinarju Cyber Violence

Dr. Nina Gorenc bo 2. decembra sodelovala na mednarodnem webinarju Cyber violence: socio-cultural aspects and future perspectives.

28. november 2022 | Novice

Delavnica dr. Nine Gorenc o komunikacijskih strategijah in kompetencah v multikulturnem okolju

Dr. Nina Gorenc bo imela v okviru tedna EUTOPIA na UL v četrtek delavnico o komunikacijskih strategijah in kompetencah v multikulturnem okolju. Dogodek bo v četrtek, 24. November (09:00 - 12:30 ), Rektorat Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana

23. november 2022 | Obvestilo, Novice

Pogovor s španskimi striparji na 38. Knjižnem sejmu

Santiago Martin bo vodil pogovor s španskimi striparji na 38. Knjižnem sejmu v Ljubljani

23. november 2022 | Aktualno, Novice

Članek dr. Nine Gorenc o sovražnem govoru

Članek dr.Nine Gorenc obravnava mejo med pravico do svobodnega izražanja in njenim omejevanjem v dobro žrtev sovražnega govora. Avtorica naredi pregled stanja duha in črke zakona v odnosu do sovražnega govora v EU, relevantno literaturo in zaključi z empirično analizo percepcije in odnosa slovenskih študentov do sovražnega govora.

3. november 2022 | Novice

Razgovor z Boštjanom Videmškom pri Strokovni angleščini

V četrtek, 3. marca 2022, je v okviru predmeta Strokovna angleščina za študente programov Študije politike in države in Javne politike in uprava potekal pogovor z Boštjanom Videmškom.

16. marec 2022 | Novice

Zakaj tuji strokovni jeziki

 • Ker vam zagotovijo konkurenčno prednost pri zaposlovanju

  Poročilo “The Languages for Jobs” Evropske komisije govori o pomenu jezikovnega znanja bodočih diplomantov in iskalcev zaposlitve, saj je kar 40% delodajalcev izpostavilo tovrstno znanje kot ključno.
  “Multilingualism brings significant benefits. People with language skills are more employable and will help to ensure that businesses are more competitive and successful.” Androulla Vassiliou

 • Jezikovno znanje je ena izmed prioritet v Evropi

  V medkulturni in večnacionalni Evropi je znanje tujih jezikov nuja in se danes razume kot samoumevno, celo v angleško govorečih državah. Poslovanje poteka v mednarodnem okolju in npr. več kot polovica trgovanja v Veliki Britaniji poteka s preostalo Evropo – torej je nujno, da zaposleni obvlada tuje jezike in lahko v njih komunicira s partnerji in strankami. Angleščina tudi v Veliki Britaniji ni več dovolj, v Sloveniji pa je potreba po znanju tujih jezikov še mnogo večja.

 • Jezikovno znanje je ključnega pomena za mednarodno mobilnost

  Kakršnakoli resna mednarodna komunikacija v poslovnem in akademskem svetu brez znanja tujih strokovnih jezikov je skorajda nemogoča. Za učinkovito poslovno komuniciranje v kulturno različnih okoljih je to predpogoj. Prav tako je jezikovno znanje v središču mednarodne sheme mobilnosti Erasmus + in je torej ključnega pomena že v času študija, ne le ob vstopu na trg dela.

 • Jezikovno znanje je povezano z medkulturnimi spretnostmi

  Jezikovno znanje je tudi pot do drugih kultur in do širitve lastnih obzorij.
  If people learn another language, they inadvertently also learn a new way of looking at the world. When bilingual people switch from one language to another, they start thinking differently, too.” Lera Boroditsky

 • Dvo-in večjezičnost izboljša kognitivne sposobnosti

  Znanje dveh ali več tujih jezikov pozitivno vpliva na možganske sposobnosti ohranjanja pozornosti in zmožnost opravljanja ter preklapljanja med različnimi nalogami, saj so možgani navajeni izklapljati en jezik pri uporabi drugega. Večjezičnost prinaša tudi pomembne družbene koristi, saj se tako lahko sporazumevamo s tujci v njihovem maternem jeziku in se jim približamo na bolj neposreden način.

Angleški jezik

Angleški strokovni jezik je posebej prilagojen za vsak študijski program na Fakulteti za družbene vede.

Italijanski jezik

Učenje italijanskega jezika je vsa štiri leta prilagojeno stroki in tako zahtevnost kot strokovnost se skozi letnike nadgrajujeta.
Jezikovni test za samopreverjanje

Španski jezik

Za obiskovanje predavanj pri predmetu španščina kot tuji strokovni jezik morajo imeti študenti predznanje jezika (npr. matura).
Jezikovni test za samopreverjanje

Nemški jezik

Pri učenji nemškega jezika se posvečamo po eni strani ponovitvi, utrjevanju in poglabljanju vseh slovničnih struktur nemške slovnice.
Jezikovni test za samopreverjanje

Francoski jezik

V skupini študentov, ki so izbrali francoščino, bodisi kot prvi ali kot drugi tuji jezik, se srečujejo študenti različnih študijskih smeri. 
Jezikovni test za samopreverjanje

Ruski jezik

Študenti osvojijo spretnosti pisne in ustne komunikacije v formalnih in neformalnih položajih, vezanih na njihovo stroko.
Jezikovni test za samopreverjanje

Ivor Šutalo

Menim, da so mi v dosedanji karieri tuji jeziki pomagali vsaj toliko kot ostalo strokovno znanje.

6. februar 2015 | Vtisi

Iza Tršar

Učenje strokovnih tujih jezikov (angleščine in francoščine) je bila nadvse zanimiva, intelektualna, stimulativna, prijetna in duhovita izkušnja.

6. februar 2015 | Vtisi

Člani

Tutor učitelj: Matej Šetinc

Jezikovno predznanje

Začetnih tečajev tujega jezika na FDV ne izvajamo, zato je zaželjeno, da imate ob vpisu v prvi letnik  srednješolsko raven znanja, oziroma naj bi vaše predznanje tujih jezikov ustrezalo ravni B1 po lestvici Skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike.
Če imate željo po znanju dodatnega jezika, pa iz njega nimate potrebnega predznanja, ta jezik vseeno lahko izberete. To sicer zahteva več individualnega dela, nosilci pa vam v takih primerih z veseljem ponudimo tudi možnost dodatnih konzultacij. Vsako leto se za to odloči kar nekaj študentov, ki si tako še povečajo možnosti za zaposlitev ob zaključku študija.

Mednarodne izmenjave in priznani jezikovni certifikati

FDV študentom omogoča, da sodelujejo v mednarodnih izmenjavah, ki so med drugim izvrstna priložnost za izpopolnjevanje jezikovnega znanja.

Če želite študij nadaljevati v tujini ali bi radi pridobili mednarodno priznan certifikat o znanju tujega jezika, boste morali opravljati preizkus znanja tujega jezika na eni od verificiranih ustanov.