Katedra za obramboslovje

 • Strokovne ekskurzije

  Študenti obramboslovja na strokovnih ekskurzija, doma in v tujini, spoznavajo ključne institucije nacionalne in mednarodne varnosti.

 • Aktivna udeležba študentov

  Študenti obramboslovja so sodelovali v simulaciji za usposabljanje civilistov namenjenih v civilne misije Evropske unije.

 • Katedra za obramboslovje

  Poslanstvo katedre je proučevanje in poučevanje varnosti, obrambe, vojaštva in miru, s čimer prispeva k razvoju splošne družbene varnostne kulture.

 • Sodobni oboroženi spopadi

  Preučevanje in analiza sodobnih oboroženih spopadov.

Obramboslovje je interdisciplinarni študij, ki ponuja široka in specialna znanja o sodobnih grožnjah varnosti (kot so oboroženi spopadi, nasilni konflikti, naravne nesreče, terorizem, kiber grožnje…) in načinih zoperstavljanja na nacionalni in mednarodni ravni. Študij poteka že od leta 1975. Diplomanti uspešno delujejo na različnih področjih in v različnih institucijah, kot so oborožene sile, zaščita in reševanje pred naravnimi in drugimi nesrečami, širše obrambne zadeve, notranje zadeve, zunanje zadeve, obveščevalne službe, protiterorizem, podjetja, ki predstavljajo kritično infrastrukturo oziroma imajo poseben varnostni pomen, varnostna in vojaška podjetja, nevladne organizacije in mednarodne organizacije, kot so NATO, OVSE, EU in OZN. Program omogoča pridobitev kompetenc, kot so poznavanje sodobnega varnostnega okolja, analitičnost, sposobnost za skupinsko delo, reševanje konfliktov, sposobnost vodenja in sposobnost strateškega ter operativnega razmišljanja.

37.A ČLEN ZAKONA O OBRAMBI IN NJEGOVA MOREBITNA AKTIVACIJA #ostanidoma

Ob razglasitvi epidemije in ukrepih proti širjenju virusa Covid-19 se kot eden izmed možnih ukrepov omenja tudi aktivacija 37.a člena Zakona o obrambi, ki Slovenski vojski podeljuje izjemna pooblastila.

26. marec 2020 | Obvestilo

MODA MASK #ostanidoma

Univerzitetni pedagogi morajo v svoji karieri za napredovanje v nazivu tudi za tri mesece na pedagoško in/ali raziskovalno delo v tujino. Slučaj je nanesel, da obdobje krize s koronavirusom preživlja na Češkem doc. dr. Maja Garb. Pedagoško sodeluje na Fakulteti za družbene vede Karlove univerze v Pragi, in sicer pri predmetih Peacekeeping and Peacebulding in Armed Forces and Society. Javlja se z opažanjem glede zaščitnih mask.

25. marec 2020 | Obvestilo

POGODBENA REZERVA SLOVENSKE VOJSKE #ostanidoma

Ob razglasitvi epidemije in ukrepih proti širjenju virusa Covid-19 se kot eden izmed možnih ukrepov omenja tudi vpoklic pogodbene rezerve Slovenske vojske. Rezervisti bi lahko opravljali podporne naloge (varovanje določenih objektov, logistična podpora,…), z namenom razbremenitve pripadnikov stalne sestave Slovenske vojske.

25. marec 2020 | Obvestilo

Krizno upravljanje in vodenje #ostanidoma

Profesorji in sodelavci Obramboslovnega raziskovalnega centra in Katedre za obramboslovje so v preteklih dvajsetih letih s svojimi doktorskimi nalogami in raziskovalnimi projekti pomembno prispevali k oblikovanju slovenskega sistema kriznega upravljanja in vodenja

24. marec 2020 | Obvestilo
Študijski programi 1. stopnje
Študijski programi 2. stopnje

Objave

Objave članic in članov katedre najdete v bibliografskem sistemu COBISS+
Za lažji dostop do bibliografij priporočamo obisk osebnih spletnih strani članic in članov katedre.