Katedra za obramboslovje

 • Strokovne ekskurzije

  Študenti obramboslovja na strokovnih ekskurzija, doma in v tujini, spoznavajo ključne institucije nacionalne in mednarodne varnosti.

 • Aktivna udeležba študentov

  Študenti obramboslovja so sodelovali v simulaciji za usposabljanje civilistov namenjenih v civilne misije Evropske unije.

 • Katedra za obramboslovje

  Poslanstvo katedre je proučevanje in poučevanje varnosti, obrambe, vojaštva in miru, s čimer prispeva k razvoju splošne družbene varnostne kulture.

 • Sodobni oboroženi spopadi

  Preučevanje in analiza sodobnih oboroženih spopadov.

Obramboslovje je interdisciplinarni študij, ki ponuja široka in specialna znanja o sodobnih grožnjah varnosti (kot so oboroženi spopadi, nasilni konflikti, naravne nesreče, terorizem, kiber grožnje…) in načinih zoperstavljanja na nacionalni in mednarodni ravni. Študij poteka že od leta 1975. Diplomanti uspešno delujejo na različnih področjih in v različnih institucijah, kot so oborožene sile, zaščita in reševanje pred naravnimi in drugimi nesrečami, širše obrambne zadeve, notranje zadeve, zunanje zadeve, obveščevalne službe, protiterorizem, podjetja, ki predstavljajo kritično infrastrukturo oziroma imajo poseben varnostni pomen, varnostna in vojaška podjetja, nevladne organizacije in mednarodne organizacije, kot so NATO, OVSE, EU in OZN. Program omogoča pridobitev kompetenc, kot so poznavanje sodobnega varnostnega okolja, analitičnost, sposobnost za skupinsko delo, reševanje konfliktov, sposobnost vodenja in sposobnost strateškega ter operativnega razmišljanja.

Družboslovna misel prof. dr. Marjana Malešiča ob trenutni situaciji #ostanidoma

Iz opredelitev pojma paradoks lahko izluščimo, da gre za položaj, ki ga je bodisi nemogoče bodisi težko razumeti, saj vsebuje dve nasprotujoči si dejstvi ali značilnosti. Kompleksna kriza, ki jo živimo, ponuja veliko paradoksov, ki so zanimivi in zaskrbljujoči hkrati. Politiki in uradniki se javno sprašujejo, kdo bi lahko vedel, da se bo kriza, ki jo povzroča virus COVID-19, tako razširila in imela uničujoče globalne posledice.

20. april 2020 | Obvestilo

ZAHVALA #ostanidoma

Mediji poročajo o obsežnem vključevanju pripadnikov civilne zaščite, drugih organizacij in prostovoljcev v dejavnosti reševanja krize s covid-19.

11. april 2020 | Obvestilo

37.A ČLEN ZAKONA O OBRAMBI IN NJEGOVA MOREBITNA AKTIVACIJA #ostanidoma

Ob razglasitvi epidemije in ukrepih proti širjenju virusa Covid-19 se kot eden izmed možnih ukrepov omenja tudi aktivacija 37.a člena Zakona o obrambi, ki Slovenski vojski podeljuje izjemna pooblastila.

26. marec 2020 | Obvestilo

MODA MASK #ostanidoma

Univerzitetni pedagogi morajo v svoji karieri za napredovanje v nazivu tudi za tri mesece na pedagoško in/ali raziskovalno delo v tujino. Slučaj je nanesel, da obdobje krize s koronavirusom preživlja na Češkem doc. dr. Maja Garb. Pedagoško sodeluje na Fakulteti za družbene vede Karlove univerze v Pragi, in sicer pri predmetih Peacekeeping and Peacebulding in Armed Forces and Society. Javlja se z opažanjem glede zaščitnih mask.

25. marec 2020 | Obvestilo
Študijski programi 1. stopnje

Objave

Objave članic in članov katedre najdete v bibliografskem sistemu COBISS+
Za lažji dostop do bibliografij priporočamo obisk osebnih spletnih strani članic in članov katedre.