Katedra za obramboslovje

 • Strokovne ekskurzije

  Študenti obramboslovja na strokovnih ekskurzija, doma in v tujini, spoznavajo ključne institucije nacionalne in mednarodne varnosti.

 • Aktivna udeležba študentov

  Študenti obramboslovja so sodelovali v simulaciji za usposabljanje civilistov namenjenih v civilne misije Evropske unije.

 • Sodobni oboroženi spopadi

  Preučevanje in analiza sodobnih oboroženih spopadov.

 • Katedra za obramboslovje

  Poslanstvo katedre je proučevanje in poučevanje varnosti, obrambe, vojaštva in miru, s čimer prispeva k razvoju splošne družbene varnostne kulture.

Obramboslovje je interdisciplinarni študij, ki ponuja široka in specialna znanja o sodobnih grožnjah varnosti (kot so oboroženi spopadi, nasilni konflikti, naravne nesreče, terorizem, kiber grožnje…) in načinih zoperstavljanja na nacionalni in mednarodni ravni. Študij poteka že od leta 1975. Diplomanti uspešno delujejo na različnih področjih in v različnih institucijah, kot so oborožene sile, zaščita in reševanje pred naravnimi in drugimi nesrečami, širše obrambne zadeve, notranje zadeve, zunanje zadeve, obveščevalne službe, protiterorizem, podjetja, ki predstavljajo kritično infrastrukturo oziroma imajo poseben varnostni pomen, varnostna in vojaška podjetja, nevladne organizacije in mednarodne organizacije, kot so NATO, OVSE, EU in OZN. Program omogoča pridobitev kompetenc, kot so poznavanje sodobnega varnostnega okolja, analitičnost, sposobnost za skupinsko delo, reševanje konfliktov, sposobnost vodenja in sposobnost strateškega ter operativnega razmišljanja.

80. letnica zasl. prof. dr. Antona Beblerja

V ponedeljek, 27.3.2017, smo na Katedri za obramboslovje obeležili 80-letnico zasl.prof.dr. Antona Beblerja.

29. marec 2017 | Obvestilo

Obramboslovje na Dnevu nacionalne varnosti 2016

Na pobudo Inštituta za varnostno kulturo je bil v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani v sredo, 14. septembra 2016, organiziran Dan nacionalne varnosti.

16. september 2016 | Obvestilo

Okrogla miza »Varnostni vidik migracijske/begunske krize – izziv za odločevalce«

Katedra za obramboslovje je v okviru Slovenskih politoloških dni v petek, 3. junija 2016 organizirala okroglo mizo z naslovom "Varnostni vidik migracijske/begunske krize – izziv za odločevalce«

7. junij 2016 | Obvestilo

Okrogla miza: "Varnostni vidik migracijske/begunske krize – izziv za odločevalce«

Na letošnjih Slovenskih politoloških dnevih organizira Katedra za obramboslovje okroglo mizo z naslovom "Varnostni vidik migracijske/begunske krize – izziv za odločevalce«.

30. maj 2016 | Obvestilo
Študijski programi 1. stopnje
Študijski programi 2. stopnje