Katedra za obramboslovje

 • Strokovne ekskurzije

  Študenti obramboslovja na strokovnih ekskurzija, doma in v tujini, spoznavajo ključne institucije nacionalne in mednarodne varnosti.

 • Aktivna udeležba študentov

  Študenti obramboslovja so sodelovali v simulaciji za usposabljanje civilistov namenjenih v civilne misije Evropske unije.

 • Katedra za obramboslovje

  Poslanstvo katedre je proučevanje in poučevanje varnosti, obrambe, vojaštva in miru, s čimer prispeva k razvoju splošne družbene varnostne kulture.

 • Sodobni oboroženi spopadi

  Preučevanje in analiza sodobnih oboroženih spopadov.

Obramboslovje je interdisciplinarni študij, ki ponuja široka in specialna znanja o sodobnih grožnjah varnosti (kot so oboroženi spopadi, nasilni konflikti, naravne nesreče, terorizem, kiber grožnje…) in načinih zoperstavljanja na nacionalni in mednarodni ravni. Študij poteka že od leta 1975. Diplomanti uspešno delujejo na različnih področjih in v različnih institucijah, kot so oborožene sile, zaščita in reševanje pred naravnimi in drugimi nesrečami, širše obrambne zadeve, notranje zadeve, zunanje zadeve, obveščevalne službe, protiterorizem, podjetja, ki predstavljajo kritično infrastrukturo oziroma imajo poseben varnostni pomen, varnostna in vojaška podjetja, nevladne organizacije in mednarodne organizacije, kot so NATO, OVSE, EU in OZN. Program omogoča pridobitev kompetenc, kot so poznavanje sodobnega varnostnega okolja, analitičnost, sposobnost za skupinsko delo, reševanje konfliktov, sposobnost vodenja in sposobnost strateškega ter operativnega razmišljanja.

Študenti 2. letnika na obisku v Uradu Predsednika Republike

Študenti 2. letnika Obramboslovja pri predmetu Obrambni in varnostni sistem spoznavajo institucije nacionalno varnostnega sistema.

4. januar 2022 | Obvestilo

Obletnica akcije SEVER

Ob Spominskem dnevu Zveze policijskih veteranskih društev, ki ga praznujemo 1. decembra v spomin na aktivnosti organov za notranje zadeve v akciji Sever v letu 1989, čestitamo vsem članom in članicam Zveze, ter se zahvaljujemo za prispevek k samostojni in svobodni državi Sloveniji.

1. december 2021 | Obvestilo

Stališče katedre za obramboslovje do predloga zakona o dopolnitvah zakona o visokem šolstvu, vloženega dne 25.11.2021 v Državnem zboru

Katedra za obramboslovje UL FDV se je odzvala na predlog zakona o dopolnitvah zakona o visokem šolstvu, ki je bil vložen v v Državni zbor dne 25.11.2021.

1. december 2021 | Obvestilo

Predavanje načelnika Generalštaba Slovenske vojske študentom Obramboslovja ​

V petek 19. 11. 2021 je študentom vseh letnikov Obramboslovja, tako na 1. kot na 2 stopnji študija, predaval načelnik Generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Robert Glavaš.

1. december 2021 | Obvestilo
Študijski programi 1. stopnje
Študijski programi 2. stopnje

Objave

Objave članic in članov katedre najdete v bibliografskem sistemu COBISS+
Za lažji dostop do bibliografij priporočamo obisk osebnih spletnih strani članic in članov katedre.