Katedra za obramboslovje

 • Strokovne ekskurzije

  Študenti obramboslovja na strokovnih ekskurzija, doma in v tujini, spoznavajo ključne institucije nacionalne in mednarodne varnosti.

 • Aktivna udeležba študentov

  Študenti obramboslovja so sodelovali v simulaciji za usposabljanje civilistov namenjenih v civilne misije Evropske unije.

 • Katedra za obramboslovje

  Poslanstvo katedre je proučevanje in poučevanje varnosti, obrambe, vojaštva in miru, s čimer prispeva k razvoju splošne družbene varnostne kulture.

 • Sodobni oboroženi spopadi

  Preučevanje in analiza sodobnih oboroženih spopadov.

Obramboslovje je interdisciplinarni študij, ki ponuja široka in specialna znanja o sodobnih grožnjah varnosti (kot so oboroženi spopadi, nasilni konflikti, naravne nesreče, terorizem, kiber grožnje…) in načinih zoperstavljanja na nacionalni in mednarodni ravni. Študij poteka že od leta 1975. Diplomanti uspešno delujejo na različnih področjih in v različnih institucijah, kot so oborožene sile, zaščita in reševanje pred naravnimi in drugimi nesrečami, širše obrambne zadeve, notranje zadeve, zunanje zadeve, obveščevalne službe, protiterorizem, podjetja, ki predstavljajo kritično infrastrukturo oziroma imajo poseben varnostni pomen, varnostna in vojaška podjetja, nevladne organizacije in mednarodne organizacije, kot so NATO, OVSE, EU in OZN. Program omogoča pridobitev kompetenc, kot so poznavanje sodobnega varnostnega okolja, analitičnost, sposobnost za skupinsko delo, reševanje konfliktov, sposobnost vodenja in sposobnost strateškega ter operativnega razmišljanja.

Sprejem brucev na Katedri za obramboslovje

Danes, 1. oktobra 2019, smo na Katedri za obramboslovje sprejeli novo generacijo študentov obramboslovja, ki so se vpisali v 1. letnik.

1. oktober 2019 | Obvestilo

Obramboslovje – s prakso povezan študij

Študijski programi Obramboslovje poleg teoretičnega znanja, ki je osnova za poglobljeno reševanje problemov v praksi, nudijo tudi praktično spoznavanje aktualnih varnostnih in obrambnih struktur ...

14. februar 2018 | Obvestilo

Zahvala Centra vojaških šol Fakulteti za družbene vede

Fakulteta za družbene vede je prejela zahvalo poveljnika Centra vojaških šol Slovenske vojske za izvedbo Programa za izpopolnjevanje družboslovnega znanja in podiplomskega programa Obramboslovje za skupino pripadnikov Slovenske vojske v študijskih letih 2015/2016 in 2016/2017.

14. februar 2018 | Obvestilo

Jesen 2017 - dogodki v (so)organizaciji Katedre za obramboslovje

Od oktobra do decembra 2017 je bilo na Katedri za obramboslovje pestro.

14. februar 2018 | Obvestilo
Študijski programi 1. stopnje
Študijski programi 2. stopnje

Objave

Objave članic in članov katedre najdete v bibliografskem sistemu COBISS+
Za lažji dostop do bibliografij priporočamo obisk osebnih spletnih strani članic in članov katedre.