Skoči do osrednje vsebine

Varnostne študije

Metodološko-teoretični okvir
  1. Opredelitev predmeta in problema analize (varnost kot vrednota, lastnost stanja, politika, sistem idr.).
  2. Tradicionalni pristop v varnostnih študijah; ali predstavlja realizem kot teorija pri razumevanju pojava varnosti ustrezno izhodišče za prakso (politiko)?
  3. Koebenhavenska šola: temeljni elementi teorije »sekuritizacije« (»securitization«) in kritika te teorije; primerjava med Buzanovo idejo o širitvi varnosti in Wæverjevo idejo o procesu »sekuritizacije«.
  4. Frankfurtska šola: kritične varnostne študije; stične točke in razlika s tradicionalno teorijo varnosti
  5. Poststrukturalizem in postmodernizem (izbor nekaj avtorjev in primerjava njihovih stališč).
  6. Socialni konstruktivizem: glavne značilnosti, politične idr. implikacije.
  7. Teorije preprečevanja in reševanja konfliktov (conflict-prevention in conflict-resolution)

Kontakt

Skrbnik področja:
prof. dr. Rok Zupančič
rok.zupancic@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:…

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za obramboslovje

Poslanstvo katedre je proučevanje in poučevanje varnosti, obrambe, vojaštva in miru, s čimer prispeva k razvoju splošne družbene varnostne kulture.