Skoči do osrednje vsebine

Katedra za obramboslovje

  • Strokovni obisk

  • Strokovni obisk

  • Strokovni obisk

  • Sodelovanje s Slovensko vojsko

  • Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami

  • Aktivni študenti

  • Strokovne ekskurzije

Obramboslovje je interdisciplinarni študij, ki ponuja široka in specialna znanja o sodobnih grožnjah varnosti (kot so oboroženi spopadi, nasilni konflikti, naravne nesreče, terorizem, kiber grožnje…) in načinih zoperstavljanja na nacionalni in mednarodni ravni. Študij poteka že od leta 1975. Diplomanti uspešno delujejo na različnih področjih in v različnih institucijah, kot so oborožene sile, zaščita in reševanje pred naravnimi in drugimi nesrečami, širše obrambne zadeve, notranje zadeve, zunanje zadeve, obveščevalne službe, protiterorizem, podjetja, ki predstavljajo kritično infrastrukturo oziroma imajo poseben varnostni pomen, varnostna in vojaška podjetja, nevladne organizacije in mednarodne organizacije, kot so NATO, OVSE, EU in OZN. Program omogoča pridobitev kompetenc, kot so poznavanje sodobnega varnostnega okolja, analitičnost, sposobnost za skupinsko delo, reševanje konfliktov, sposobnost vodenja in sposobnost strateškega ter operativnega razmišljanja.

Sodelovanje študentov FDV v skupnih projektih z mednarodno vojaško enoto

Fakulteta za družbene vede, Univerze v Ljubljani, skupaj z univerzama iz Budimpešte in Trsta, aktivno sodeluje z »Multinational Land Force (MLF)«, ki ima svoj sedež v Vidmu v Italiji. Univerze imajo z MLF podpisan sporazum o sodelovanju, ki omogoča široko paleto aktivnega sodelovanja. V letu 2023 je le to bistveno preseglo dejavnosti v preteklih letih, ko so bile aktivnosti predvsem zaradi epidemioloških omejitev dokaj okrnjene

9. november 2023 | Obvestilo

In memoriam dr. Darko Lubi

Po dolgi in hudi bolezni se je poslovil cenjeni kolega dr. Darko Lubi, dolgoletni sodelavec na Katedri za obramboslovje in na Obramboslovnem raziskovalnem centru.

22. avgust 2023 | Obvestilo

SPREMENJENI VPISNI POGOJI

Univerza v Ljubljani uvaja dveletno prehodno obdobje za uveljavitev spremenjenih vpisnih pogojev.

21. marec 2023 | Obvestilo

Pripravništvo v zvezi NATO

Zveza NATO je objavila poziv za opravljanje pripravništva.

20. marec 2023 | Obvestilo
Študijski programi 1. stopnje
Študijski programi 2. stopnje

Objave

Objave članic in članov katedre najdete v bibliografskem sistemu COBISS+
Za lažji dostop do bibliografij priporočamo obisk osebnih spletnih strani članic in članov katedre.