Katedra za obramboslovje

 • Strokovne ekskurzije

  Študenti obramboslovja na strokovnih ekskurzija, doma in v tujini, spoznavajo ključne institucije nacionalne in mednarodne varnosti.

 • Aktivna udeležba študentov

  Študenti obramboslovja so sodelovali v simulaciji za usposabljanje civilistov namenjenih v civilne misije Evropske unije.

 • Katedra za obramboslovje

  Poslanstvo katedre je proučevanje in poučevanje varnosti, obrambe, vojaštva in miru, s čimer prispeva k razvoju splošne družbene varnostne kulture.

 • Sodobni oboroženi spopadi

  Preučevanje in analiza sodobnih oboroženih spopadov.

Obramboslovje je interdisciplinarni študij, ki ponuja široka in specialna znanja o sodobnih grožnjah varnosti (kot so oboroženi spopadi, nasilni konflikti, naravne nesreče, terorizem, kiber grožnje…) in načinih zoperstavljanja na nacionalni in mednarodni ravni. Študij poteka že od leta 1975. Diplomanti uspešno delujejo na različnih področjih in v različnih institucijah, kot so oborožene sile, zaščita in reševanje pred naravnimi in drugimi nesrečami, širše obrambne zadeve, notranje zadeve, zunanje zadeve, obveščevalne službe, protiterorizem, podjetja, ki predstavljajo kritično infrastrukturo oziroma imajo poseben varnostni pomen, varnostna in vojaška podjetja, nevladne organizacije in mednarodne organizacije, kot so NATO, OVSE, EU in OZN. Program omogoča pridobitev kompetenc, kot so poznavanje sodobnega varnostnega okolja, analitičnost, sposobnost za skupinsko delo, reševanje konfliktov, sposobnost vodenja in sposobnost strateškega ter operativnega razmišljanja.

Odziv Katedre za obramboslovje na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani na Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojaški dolžnosti z dne 6. (in 8.) aprila 2021

Na Katedri za obramboslovje Fakultete za družbene vede redno spremljamo procese, povezane z obrambnim sistemom republike Slovenije in seveda tudi s Slovensko vojsko. Poleg tega člani katedre s znanstvenimi in strokovnimi dejavnostmi vseskozi po svojih močeh in odgovornostih skušamo prispevati k razreševanju težav v teh procesih. Z velikim presenečenjem smo prebrali nedavno objavljeni Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojaški dolžnosti, ki med drugim prinaša spremembo pogojev za ponovno uvedbo splošne vojaške obveznosti, in sicer dodaja pogoj izrednega poslabšanja varnostnega okolja ​

21. april 2021 | Obvestilo

Obletnici: 45 let študija obramboslovja in 35 let institucionaliziranega obramboslovnega raziskovanja

Študij obramboslovja jeseni 2020 obeležuje 45-letnico svojega obstoja. Sorodni programi so bili leta 1975 ustanovljeni v petih republikah nekdanje države, v Sloveniji na tedanji Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, današnji Fakulteti za družbene vede

6. december 2020 | Obvestilo

Družboslovna misel predstojnice Katedre za obramboslovje, doc. dr. Maje Garb

Dr. Maja Garb na e-okrogli mizi Vloga sistema nacionalne varnosti ob krizi covid-19: izkušnje in nauki posameznih podsistemov na operativni ravni, ki sta jo organizirala Katedra za obramboslovje FDV in Evro-atlantski svet Slovenije 17. novembra 2020.

6. december 2020 | Obvestilo

E-Okrogla miza: Bomo iz te krize izšli močnejši in bolje pripravljeni?

Dne 17.11.2020 je v virtualnem okolju potekala okrogla miza z naslovom »Vloga sistema nacionalne varnosti ob krizi covid-19: izkušnje in nauki posameznih podsistemov na operativni ravni« v organizaciji Evro-Atlantskega sveta Slovenije in Katedre za obramboslovje Fakultete za družbene vede UL.

6. december 2020 | Obvestilo
Študijski programi 1. stopnje
Študijski programi 2. stopnje

Objave

Objave članic in članov katedre najdete v bibliografskem sistemu COBISS+
Za lažji dostop do bibliografij priporočamo obisk osebnih spletnih strani članic in članov katedre.