izr. prof. dr. Rok Zupančič

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • izr. prof. dr. Rok Zupančič, visokošolski učitelj
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-328
  Email: is.jl-inu.vdf@cicnapuz.kor
  Govorilne in uradne ure:

  Sreda, 9.45-11.15 (v kabinetu AP-23). GU praviloma potekajo v kabinetu (študenti_tke pa naj redno spremljajo to spletno stran, če GU morda potekajo po Zoomu).

  Odgovarjanje na e-pošto študentov poteka predvidoma le v času GU

  Zoom povezava:
  https://uni-lj-si.zoom.us/j/96108049219
  Meeting ID: 961 0804 9219


  Prostor:
  AP 23
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Polemologija
  Varnost v mednarodnih odnosih

  Podiplomski študij
  Magistrsko delo OBR in VŠ
  Teorija strategije
  Varnost v jugovzhodni Evropi
  Varnostne študije in varnostna politika
  Ekspertna področja:
 • https://orcid.org/0000-0003-1963-2668  

  Rok Zupančič, PhD, is Associate Professor at the University of Ljubljana (UL), Faculty of Social Sciences. He authored or co-authored 23 peer-reviewed papers, 4 monographs, 6 book chapters and 20 presentations at academic conferences. Most of the publications are related to peacebuilding in Southeast European post-conflict societies and international security in general (see Bibliography for details). 

  EDUCATION
  2013 PhD in Defence Studies, Faculty of Social Sciences, UL, Slovenia
  2008 BA in International Relations, Faculty of Social Sciences, UL, Slovenia
  2006 BA in Defence Studies, Faculty of Social Sciences, UL, Slovenia

  PREVIOUS POSITIONS
  2016–2018 Marie Curie Research Fellow, Centre for Southeast European Studies, University of Graz, Austria
  2014–2016 Assistant Professor, Faculty of Social Sciences, UL, Slovenia
  2008-2013  Young Researcher,  Faculty of Social Sciences, UL, Slovenia

  FELLOWSHIPS
  2019 ERC Fellowship by University of Ljubljana (host: Prof. Alexandros Kioupkiolis, Aristotle University of Thessaloniki, Greece)
  2018–2019 Visiting ERC Research Fellowship of Slovenian Research Agency (host: Dr Stephan Kloos, Austrian Academy of Sciences, Vienna, Austria)
  2016–2018 Marie Sklodowska-Curie Fellowship, University of Graz, Centre for Southeast European Studies, Graz, Austria (host: Prof. Florian Bieber)
  2015–2016 Fulbright Post-Doctoral Fellowship, American University, Washington DC, USA (host: Prof. A. Wanis-St. John, project: The US and the independence of Slovenia)
  2013 Japan Foundation Individual Fellowship, Waseda University, Tokyo, Japan (project: Normative power of Japan in peacebuilding: case study of Kosovo)

  PRIZES AND AWARDS
  2019 CELSA Service to Society Award for significant and positive social impact of academic work   (CELSA – Central Europe Leuven Strategic Alliance) - 
  https://www.fdv.uni-lj.si/en/news-and-information/news-and-notifications/1st-celsa-service-to-society-award-goes-to-assoc.-prof.-rok-zupan%C4%8Di%C4%8D-of-the-university-of-ljubljana 
  2016 Prize for the Excellence in Science, Faculty of Social Sciences, UL, Slovenia
  2008 Award for exceptional BA thesis, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

  FUNDING RECEIVED
  In the period of 7 years after the completion of PhD (2013-2020), Dr Zupančič received cca. 500.000€ of research funding (international projects & fellowships) from various sources and countries, including two H2020 research projects
  (both conducted at the University of Ljubljana) and the Marie S. Curie Fellowship (at the University of Graz).

  1) RePAST: Strengthening European integration through the analysis of conflict discourses: revisiting the past, anticipating the future (H2020 project, May 2018 - undefined date in 2021), www.repast.eu
  2) IECEU:  Improving EU capabilities in conflict prevention (H2020 project, 2015-2018), www.ieceu-project.com
  3) KOSNORTH: The EU and its normative power in a post-conflict society: a case study of northern Kosovo (Marie Curie Fellowship at the University of Graz, Austria, 2016-2018).
 • ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI
  1.01 Izvirni znanstveni članek
  1. ZUPANČIČ, Rok. EU peace-building in the north of Kosovo and psychosocial implications for the locals : a bottom up perspective on normative power Europe. Journal of Balkan & Near Eastern studies, ISSN 1944-8953, 2018, vol. , no. , 18 str., ilustr. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19448953.2018.1504379, doi: 10.1080/19448953.2018.1504379. [COBISS.SI-ID 35769437], [JCR, SNIP, Scopus do 27. 10. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
  kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), SSCI, Scopus (d), MBP; tip dela še ni verificiran
  točke: 94.29, št. avtorjev: 1 

  2. ZUPANČIČ, Rok, PEJIČ, Nina, GRILJ, Blaž, PEEN RODT, Annemarie. The European Union rule of law mission in Kosovo : an effective conflict prevention and peace-building mission?. Journal of Balkan & Near Eastern studies, ISSN 1944-8953, 2018, vol. 20, no. 6, str. 599-617, ilustr. https://doi.org/10.1080/19448953.2017.1407539, doi: 10.1080/19448953.2017.1407539. [COBISS.SI-ID 35387485], [JCR, SNIP, WoS do 9. 12. 2018: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, Scopus do 30. 11. 2018: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25]
  kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), SSCI, Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICD
  točke: 23.57, št. avtorjev: 4 

  3. ZUPANČIČ, Rok. The European Union and the (r)evolution of its strategy of conflict prevention. European perspectives : journal on European perspectives of the Western Balkans, ISSN 1855-7694, Okt. 2016, vol. 8, no. 2, str. 17-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 34735965]
  kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
  točke: 30, št. avtorjev: 1 

  4. GRILJ, Blaž, ZUPANČIČ, Rok. Assessing the planning and implementation of the EU Rule of law missions : case study of EULEX Kosovo. European perspectives : journal on European perspectives of the Western Balkans, ISSN 1855-7694, Okt. 2016, vol. 8, no. 2, str. 63-86. [COBISS.SI-ID 34735453]
  kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
  točke: 15, št. avtorjev: 2 

  5. ZUPANČIČ, Rok, ARBEITER, Jana. Primitive, cruel and blood-thirsty savages : stereotypes in and about the Western Balkans. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, sep.-okt. 2016, letn. 53, št. 5, str. 1051-1063, 1272. [COBISS.SI-ID 34422109], [SNIP]
  kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICD
  točke: 29.08, št. avtorjev: 2 

  6. ZUPANČIČ, Rok. Civil-military cooperation in conflict and post-conflict zones: needed marriage also for small states? : the case study of Slovenian armed forces in Kosovo and Afghanistan. The journal of slavic military studies, ISSN 1556-3006, 2015, vol. 28, iss. 3, str. 462-480. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13518046.2015.1061821#abstract, doi: 10.1080/13518046.2015.1061821. [COBISS.SI-ID 33439837], [SNIP, Scopus do 28. 12. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
  kategorija: 1A3 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICD
  točke: 78.64, št. avtorjev: 1 

  7. ZUPANČIČ, Rok, PREBILIČ, Vladimir. Patriotism as a state-building strategy : a case study of Israel. European perspectives : journal on European perspectives of the Western Balkans, ISSN 1855-7694, Apr. 2014, vol. 6, no. 1, str. 75-95. [COBISS.SI-ID 32759901]
  kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
  točke: 15, št. avtorjev: 2 

  8. ZUPANČIČ, Rok, HRIBERNIK, Miha. "Discovering" normative power as a state strategy in the framework of security, foreign, and defense policy : the case of Japan. Philippine political science journal, ISSN 2165-025X. <Online ed.>, 2014, vol. 35, no. 1, str. 78-97, graf. prikazi. http://dx.doi.org/10.1080/01154451.2014.903566, doi: 10.1080/01154451.2014.903566. [COBISS.SI-ID 32713565], [JCR, SNIP, WoS do 22. 1. 2017: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.50]
  kategorija: 1A3 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI; tip dela je verificiral OSICD
  točke: 34.34, št. avtorjev: 2 

  9. ZUPANČIČ, Rok. Slovenia's ten years in the common security and defence policy of the European Union. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije, ISSN 1580-8122. [Tiskana izd.], 2014, letn. 14, št. 1, str. 97-114. [COBISS.SI-ID 32994653], [SNIP, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
  kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICD
  točke: 42.78, št. avtorjev: 1 

  10. ZUPANČIČ, Rok, HRIBERNIK, Miha. Normative power Japan : the European Union's ideational successor or another "contradiction in terms"?. Revista românæa de ştiinţe politice, ISSN 1582-456X, Winter 2013, vol. 13, no. 2, str. 106-136. [COBISS.SI-ID 32489053], [JCR, SNIP, WoS do 9. 12. 2018: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.50, Scopus do 26. 9. 2017: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
  kategorija: 1A3 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP; tip dela je verificiral OSICD
  točke: 40, št. avtorjev: 2

  1.02 Pregledni znanstveni članek
  11. ZUPANČIČ, Rok. Preprečevanje, prepričevanje, obžalovanje : ZDA, razpad SFRJ in diplomatsko (ne)priznanje neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije (1990-1992). Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, mar.-apr. 2016, letn. 53, št. 2, str. 312-344, 563. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2016_2_Zupancic.pdf. [COBISS.SI-ID 598783], [SNIP, Scopus do 29. 1. 2018: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
  kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICD
  točke: 58.17, št. avtorjev: 1


  1.03 Kratki znanstveni prispevek
  12. ZUPANČIČ, Rok. What to do with (the North of) Kosovo? The policy recommendations for the EU. In Depth, ISSN 2421-8111, 2018, vol. 15, no. 4, str. 14-18, ilustr. http://cceia.unic.ac.cy/wp-content/uploads/IN_DEPTH_2018_15_4.pdf. [COBISS.SI-ID 35711837]
  kategorija: 1NK (S); tip dela je verificiral OSICD
  točke: 5, št. avtorjev: 1

  1.04 Strokovni članek
  13. ZUPANČIČ, Rok, PEJIČ, Nina, BOŠTJANČIČ PULKO, Ivana. Misija Eulex na Kosovu. Slovenska vojska, ISSN 1318-0681. [Tiskana izd.], avg. 2016, št. 8, str. 20-21, fotogr. [COBISS.SI-ID 34236253]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1.67, št. avtorjev: 3

  1.05 Poljudni članek
  14. ZUPANČIČ, Rok. Kilogram "žveplenega zlata" za manj kot 20 centov. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 28. mar. 2015, leto 57, št. 74, fotogr. [COBISS.SI-ID 33318493]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1 

  15. ZUPANČIČ, Rok. Veliki brat res vse vidi? : Severna Koreja. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 11. jan. 2014, leto 64, št. 9. [COBISS.SI-ID 32444253]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1 

  16. ZUPANČIČ, Rok. Umik v školjko : hikikomori, socialni samomor po japonsko. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 7. feb. 2014, leto 64, št. 32. [COBISS.SI-ID 32512093]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1 

  17. ZUPANČIČ, Rok. Putin na Tavridi : pomen Krima v ruski kolektivni zavesti. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 8. mar. 2014, leto 64, št. 56. [COBISS.SI-ID 32559709]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1 

  18. UDOVIČ, Boštjan, ZUPANČIČ, Rok. Važno je biti v centru : o malih državah v mednarodnih odnosih. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 5. apr. 2014, leto 64, št. 80. [COBISS.SI-ID 32623453]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2.5, št. avtorjev: 2 

  19. ZUPANČIČ, Rok. Komu Putin prešteva krvna zrnca? : nacionalna identiteta in Ukrajina. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 24. maj 2014, leto 64, št. 119. [COBISS.SI-ID 32698717]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1 

  20. ZUPANČIČ, Rok. Dobro je umreti za domovino : gojenje (slepega) patriotizma v Izraelu. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 9. avg. 2014, leto 64, št. 184. [COBISS.SI-ID 32818269]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1 

  21. RANC, Tomaž, ZUPANČIČ, Rok. Povečevalno steklo mladega izobraženca. Slovenija se giba kot kroglica na fliperju. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 22. feb. 2014, leto 70, [št.] 44. [COBISS.SI-ID 32538461]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2.5, št. avtorjev: 2 

  22. ZUPANČIČ, Rok. Quo vadis, mladi mož? Na vzhod : mladi raziskovalci na Japonskem in v Sloveniji. Dnevnik online, ISSN 1581-3037. [Spletna izd.], 1. junij 2013. http://www.dnevnik.si/objektiv/vec-vsebin/quo-vadis-mladi-moz-na-vzhod#. [COBISS.SI-ID 32073053]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1 

  23. ZUPANČIČ, Rok. Delo, smisel življenja? : kulturni koncepti Japonske. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 20. jul. 2013, leto 63, št. 166. [COBISS.SI-ID 32106845]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1 

  24. ZUPANČIČ, Rok. O mrtvih govorijo drugi : sporočila iz svetišča. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 17. avg. 2013, leto 63, št. 189, fotogr. [COBISS.SI-ID 32138589]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1 

  25. ZUPANČIČ, Rok. Je kdo namerno gledal stran? : lokalne volitve na Kosovu. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 9. nov. 2013, leto 63, št. 259, fotogr. [COBISS.SI-ID 32290909]
  kategorija: SU (S)
  točke: 5, št. avtorjev: 1

  1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
  26. ZUPANČIČ, Rok, KOČAN, Faris. An unifying means of "Dance Macabre" or another tool for deepening of inter-ethnic strife : arts and culture in Bosnia and Herzegovina. V: Relational studies on global conflicts : toward a new approach to contemporary crises : program & book of abstracts : International Conference 21/22 December 2018, Institute of Social Sciences, Belgrade, Serbia. Belgrade: Institute of Social Sciences. 2018. [COBISS.SI-ID 35949149]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 2


  1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
  27. VUGA BERŠNAK, Janja, ZUPANČIČ, Rok. The "small" member of the "big" Alliance : Slovenia and NATO. V: KAMMEL, Arnold H. (ur.), ZYLA, Benjamin (ur.). Peacebuilding at home : NATO and its "new" member states after Crimea, (AIES-Beiträge zur Europa- und Sicherheitspolitik, vol. 2). 1st ed. Baden-Baden: Nomos. 2018, str. 141-157. [COBISS.SI-ID 35466845]
  kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICD
  točke: 20, št. avtorjev: 2 

  28. ZUPANČIČ, Rok. Geneza koncepta preprečevanja oboroženih konfliktov : od prvih idej do (nove) norme mednarodnih odnosov?. V: MALEŠIČ, Marjan (ur.). Konvencionalna in hibridna varnost : vzorci (dis)kontinuitete, (Knjižna zbirka Varnostne študije). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 2016, str. 43-73, ilustr. [COBISS.SI-ID 33752413]
  kategorija: 3A (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICD
  točke: 60, št. avtorjev: 1 

  29. ZUPANČIČ, Rok. Nenehno "ustvarjanje" naroda : kritika ustvarjanja izraelskega naroda in judovske države. V: PREBILIČ, Vladimir (ur.), et al. Aktivno državljanstvo in domovina, Zbornik prispevkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 2014, str. 115-134. [COBISS.SI-ID 32909405]
  kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICD
  točke: 40, št. avtorjev: 1 

  30. VUGA BERŠNAK, Janja, ZUPANČIČ, Rok. Slovenia : a small country's experience of an asymmetric environment. V: CAFORIO, Giuseppe (ur.). Soldiers without frontiers : the view from the ground : experiences of asymmetric warfare, (Militari e società, 2). Roma; Acireale: Bonanno. cop. 2013, str. 325-339. [COBISS.SI-ID 32597085]
  kategorija: 3B (Z, A1/2); tip dela je verificiral OSICD
  točke: 20, št. avtorjev: 2

  1.20 Predgovor, spremna beseda
  31. ZUPANČIČ, Rok. Letter from the guest editor. European perspectives : journal on European perspectives of the Western Balkans, ISSN 1855-7694, Okt. 2016, vol. 8, no. 2, str. 4-7. [COBISS.SI-ID 34768477]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1 

  32. ZUPANČIČ, Rok. Predgovor : zakaj moramo razmišljati o varnostnih skupnostih?. V: GRIZOLD, Anton, et al. Svet na prelomu : varnostne skupnosti kot odgovor na kompleksno ogrožanje sodobnega sveta, (Knjižna zbirka Varnostne študije). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV. 2015, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 33272413]
  kategorija: SU (S); tip dela je verificiral OSICD
  točke: 2, št. avtorjev: 1

  1.22 Intervju
  33. ZUPANČIČ, Rok (intervjuvanec). [Intervju]. Varensvet.si, ISSN 2463-8390, 19. dec. 2016, portret. http://www.varensvet. si/doc-dr-rok-zupancic-karl-franzens-universitat-graz-centre-for-southeast-european-studies-univerza-v-ljubljani-fakulteta-za-druzbene-vede/ . [COBISS.SI-ID 34594653]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1 

  34. CENCEN, Marjan (intervjuvanec), RAŠKOVIĆ, Matevž (intervjuvanec), ZUPANČIČ, Rok. Kongres kitajske ljudske skupščine : Kitajska z novim vodstvom : sodelovanje v oddaji Studio on 17h, Radio Slovenija, 1. program. MMC RTV SLO : prvi multimedijski portal, ISSN 1581-372X, 13. nov. 2014. http://www.rtvslo.si/podcasts/studio_ob_17h.xml. [COBISS.SI-ID 22395110]
  kategorija: SU (S)
  točke: 0.33, št. avtorjev: 3 


  MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA
  2.01 Znanstvena monografija
  35. ZUPANČIČ, Rok, PEJIČ, Nina. Limits to the European Union's normative power in a post-conflict society : EULEX and peacebuilding in Kosovo, (SpringerBriefs in population studies). Cham: Springer Open, cop. 2018. XIV, 124 str. ISBN 978-3-319-77823-5, doi: 10.1007/978-3-319-77824-2. [COBISS.SI-ID 35559773]
  kategorija: 2A (Z, A'', A', A1/2); tip dela je verificiral OSICD
  točke: 80, št. avtorjev: 2 

  36. UDOVIČ, Boštjan, JURŠE, Milan, KOREZ-VIDE, Romana, RAŠKOVIĆ, Matevž, SVETLIČIČ, Marjan, ZUPANČIČ, Rok. Medkulturne razlike in stereotipi(zacija) : prednost ali slabost pri političnem in gospodarskem sodelovanju med državami nekdanje Jugoslavije, (Knjižna zbirka Acta diplomatica). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2017. 261 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-235-825-9. [COBISS.SI-ID 290933504]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2); tip dela je verificiral OSICD
  točke: 26.67, št. avtorjev: 6 

  37. SARDOČ, Mitja, PREBILIČ, Vladimir (avtor, urednik), BREZOVŠEK, Marjan, ZAJC, Drago, HAČEK, Miro, KUKOVIČ, Simona, BAČLIJA BRAJNIK, Irena, BANJAC, Marinko, ZUPANČIČ, Rok, JUVAN, Jelena (urednik). Aktivno državljanstvo in domovina, Zbornik prispevkov. 2. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2015. ISBN 978-961-03-0279-7. http://www.zrss.si/pdf/ADD-zbornik-prispevkov.pdf. [COBISS.SI-ID 282735616]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2) (izločeno iz točkovanja); tip dela je verificiral OSICD
  točke: 0, št. avtorjev: 9 

  38. ZUPANČIČ, Rok. Kosovo : laboratorij preprečevanja oboroženih konfliktov, pokonfliktne obnove in izgradnje države. Brno: V. Klemm; Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. 223 str., graf. prikazi. ISBN 978-80-87713-14-3. ISBN 978-80-261-0535-0. [COBISS.SI-ID 33798237]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2); tip dela je verificiral OSICD
  točke: 160, št. avtorjev: 1 

  39. SVETE, Uroš, GUŠTIN, Damijan, VUGA BERŠNAK, Janja, ZUPANČIČ, Rok, JUVAN, Jelena. The small state facing asymmetric environment : a reconsideration of the identity? : the Slovenian experience. Prague: Institute of International Relations, 2015. 159 str., ilustr. ISBN 978-80-87558-24-9. [COBISS.SI-ID 33907549]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2); tip dela je verificiral OSICD
  točke: 32, št. avtorjev: 5


  2.08 Doktorska disertacija
  40. ZUPANČIČ, Rok. Preprečevanje oboroženih konfliktov : vloga OZN, EU, OVSE in Nata na Kosovu (1999-2008) : doktorska disertacija. Ljubljana: [R. Zupančič], 2013. 328 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_zupancic-rok.PDF. [COBISS.SI-ID 266594304]
  kategorija: SU (S)
  točke: 20, št. avtorjev: 1

  2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav
  41. GRIZOLD, Anton, BEBLER, Anton, MALEŠIČ, Marjan, PREZELJ, Iztok, ŽIBERNA, Aleš, KOPAČ, Erik, VUGA BERŠNAK, Janja, ZUPANČIČ, Rok, KOLAK, Anja. Preoblikovanje obrambnih politik v sodobnem varnostnem okolju = (Transforming defence policies in contemporary security environment) : operacionalizacija in izvedba raziskovalnega projekta : končno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2013. 131 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 32422749]
  kategorija: SU (S)
  točke: 0.22, št. avtorjev: 9


  2.13 Elaborat, predštudija, študija
  42. GRIZOLD, Anton, PREZELJ, Iztok, KOPAČ, Erik, VUGA BERŠNAK, Janja, ŽIBERNA, Aleš, KOLAK, Anja, ZUPANČIČ, Rok. Survey results on perception of transformation of armed forces : research project "Transformation of defense policies and systems". Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2013. 12 str., Tabele. [COBISS.SI-ID 32034397]
  kategorija: SU (S)
  točke: 0.29, št. avtorjev: 7

  2.20 Zaključena znanstvena zbirka podatkov ali korpus
  43. ZUPANČIČ, Rok, KUBO, Keiichi. Party leadership and intra-party election data : Slovenia. Tokyo: K. Kubo, 2016. http://www.k-kubo.jp/data.html. [COBISS.SI-ID 34598749]
  kategorija: 2NK (S); tip dela je verificiral OSICD
  točke: 2.5, št. avtorjev: 

  IZVEDENA DELA (DOGODKI)
  3.11 Radijski ali TV dogodek
  44. JEZERNIK, Božidar (intervjuvanec), ZUPANČIČ, Rok (intervjuvanec). Orožje kot simptom modernega časa : pogovor v oddaji Intelekta, Radio Slovenija, 1. program, 19. jan. 2016. http://4d.rtvslo.si/arhiv/intelekta/174383461. [COBISS.SI-ID 59402338]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 2 

  45. ZUPANČIČ, Rok (intervjuvanec). Po Parizu : RTV SLO, Radio Slovenija, 1. program, informativni program, oddaja Studio ob 17:00, 14. jan. 2015. [COBISS.SI-ID 33142621]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1 

  46. ZUPANČIČ, Rok (intervjuvanec). Srebrenica : oddaja Globus, TV Slovenija 1, 16. jun. 2015. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/globus/ava2.174341977/. [COBISS.SI-ID 33389917]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1 

  47. CENCEN, Marjan, RAŠKOVIĆ, Matevž, ZUPANČIČ, Rok. Kongres kitajske ljudske skupščine : RTV SLO, Radio Slovenija, 1. program, oddaja Studio ob 17:00 - Kitajska z novim vodstvom, torek, 13.11.2012 ob 17:00. Ljubljana, 2014. http://www.rtvslo.si/podcasts/studio_ob_17h.xml. [COBISS.SI-ID 32581469]
  kategorija: SU (S)
  točke: 0.67, št. avtorjev: 3 

  48. ZUPANČIČ, Rok. "Sprememb v Severni Koreji si nihče zares ne želi" : v igri mačke z mišjo miš narekuje tempo. Ljubljana: RTV SLO 1, 5. apr. 2013. http://www.rtvslo.si/svet/sprememb-v-severni-koreji-si-nihce-zares-ne-zeli/305988. [COBISS.SI-ID 31929693]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1

  3.14 Predavanje na tuji univerzi
  49. ZUPANČIČ, Rok. A bottom-up perspective on the normative power in Europe in North Kosovo : social psychological implications for the locals : Doğu Akdeniz Üniversitesi "Erdem, Bilgi, Gelişim", 11st April 2018. [COBISS.SI-ID 35569501]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1 

  50. ZUPANČIČ, Rok. A bottom-up perspective on the normative power in Europe in North Kosovo : the social psychological implications for the locals : Girne American University, 13 April 2018. [COBISS.SI-ID 35570013]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1


  51. ZUPANČIČ, Rok. Normative power of the EU? : local perspective(s) on the Brussels agreement and implications for the Serbs in Northern Kosovo : lecture at the Centre for Southeast European Studies, University of Graz, 23. 5. 2018. [COBISS.SI-ID 35775581]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1


  52. ZUPANČIČ, Rok. A presentation of the book The Small State Facing Asymmetric Environment: A Reconsideration of the Identity? - The Slovenian Experience, Institute of International Relations, Prague, 13. 2. 2017. [COBISS.SI-ID 34695261]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1


  53. ZUPANČIČ, Rok. Kosovo after the Brussels Agreement: From Normalization to Radicalization? Institute of International Relations, Prague, 13. 2. 2017. [COBISS.SI-ID 34695517]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1


  54. ZUPANČIČ, Rok. Normative power of the EU? : local perspective(s) on the Brussels agreement and implications for the Serbs in Northern Kosovo : lecture at the Centre for Southeast European Studies, University of Graz, 10. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 35775325]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1


  55. ZUPANČIČ, Rok. Designing research methodology in a post-conflict society: case study of Kosovo : lecture at Southeast European University, Tetovo, 25. Feb. 2015, Erasmus plus Teaching Staff Mobility. [COBISS.SI-ID 33257309]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1


  56. ZUPANČIČ, Rok. Kosovo, historical developments from 1912/13 to 1999 and the "Albanian question" : lecture at Southeast European University, Tetovo, 23. Feb. 2015, Erasmus plus Teaching Staff Mobility. [COBISS.SI-ID 33256797]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1


  57. ZUPANČIČ, Rok. Role of the UN, the EU, the OSCE and NATO in Kosovo after 1999 : lecture at Southeast European University, Tetovo, 24. Feb. 2015, Erasmus plus Teaching Staff Mobility. [COBISS.SI-ID 33257053]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1


  58. ZUPANČIČ, Rok. Security challenges in Southeastern Europe : College of Social Sciences, Arts and Humanities, FAMU, Tallahassee, Florida, ZDA. [COBISS.SI-ID 33731165]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1


  59. ZUPANČIČ, Rok. Conflict prevention in Kosovo : the role of the UN, the EU, the OSCE and NATO (1999-2008) : lecture at the Waseda University, Tokyo, 24th June 2013. Tokyo, 2013. [COBISS.SI-ID 32313437]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1


  60. ZUPANČIČ, Rok. Reconciliation in Kosovo : how long is the rocky road? : lecture at the Slavic Research Center, Hokkaido University, Sapporo, 11th July 2013. [COBISS.SI-ID 33158749]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1


  61. ZUPANČIČ, Rok. Reconciliation in Kosovo : mission impossible? : lecture at the Waseda University, Tokyo, 1st July 2013. Tokyo, 2013. [COBISS.SI-ID 32313693]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1


  62. ZUPANČIČ, Rok. Slovenia at the crossroads : back to the Balkans or never leaving it? : lecture at the Waseda University, Tokyo, 17th June 2013. Tokyo, 2013. [COBISS.SI-ID 32313181]
  kategorija: SU (S)
  točke: 2, št. avtorjev: 1


  3.15 Prispevek na konferenci brez natisa
  63. ZUPANČIČ, Rok (diskutant). The Belgrade-Pristina dialogue : implications of relations between Kosovo and Serbia for the Western Balkans : Balkan SAYS 2018 programme, 10. Oct. 2018. [COBISS.SI-ID 35831901]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1 

  64. ZUPANČIČ, Rok. A bottom-up perspective on the normative power in Europe : EU peacebuilding in the north of Kosovo and psychosocial implications for the locals : International Conference The EU and the Balkans at the end of the second decade of the 21st century, Corinth, Greece 4-5 June 2018. [COBISS.SI-ID 35684957]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1 

  65. ZUPANČIČ, Rok. Evaluating the EU normative power in the north of Kosovo: a critical appraisal : XIS ISA World Congress of Sociology: Power, violence and justice: reflections, responses and responsibilities. Toronto, 15. - 21. July. [COBISS.SI-ID 35707229]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1 

  66. ZUPANČIČ, Rok. Implikacije dijaloga Priština-Beograd na položaj srpske zajednice na Kosovu : 21. znanstveni skup Centra za međunarodne i sigurnosne studije Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Brijuni, 18. - 21. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 35780957]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1 

  67. ZUPANČIČ, Rok. Peculiarities of field-work in post-conflict societies (and methodological challenges) : lecture at the Hvar Summer School, 30. 8. 2018. [COBISS.SI-ID 35769181]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1 

  68. ZUPANČIČ, Rok. Strengthening European integration through the analysis of conflict discourses : revisiting the past, anticipating the future : Belgrade Security Forum 2018 Finding the Answers together to the New Normal, 17. Okt. 2018. [COBISS.SI-ID 35842397]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1 

  69. ZUPANČIČ, Rok. Strengthening European integration through the analysis of conflict discourses : revisiting the past, anticipating the future : presentation at the Bled Staretegic Forum, 10. - 11. 9. 2018, Bled, Slovenia. [COBISS.SI-ID 35775837]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1 

  70. ZUPANČIČ, Rok. Dark side of the Moon : negative implications of the Brussels Agreement for northern Kosovo : ISA International Conference 2017, June 15th-17th, Hong Kong. [COBISS.SI-ID 34968669]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1 

  71. ZUPANČIČ, Rok. Experience of the successful applicant : presentation at the Intensive Workshop for Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), Graz, 9. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 35788125]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1 

  72. ZUPANČIČ, Rok, PEJIČ, Nina, GRILJ, Blaž, PEEN RODT, Annemarie. Improving the EU conflict prevention capabilities : learning from best practices and failures of EULEX Kosovo : presented at the General ECPR Conference, 6-9 September 2017, Oslo. [COBISS.SI-ID 35293277]
  kategorija: SU (S)
  točke: 0.25, št. avtorjev: 4 

  73. ZUPANČIČ, Rok. Inclusivity and local ownership in EU's conflict prevention an peacebuilding : speaker at the Joint final conference of WOSCAP & IECEU research projects, "Effectiveness and Inclusivity of EU Peacebuilding and Conflict Prevention", Brussels, 8th November 2017. [COBISS.SI-ID 35266653]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1 

  74. ZUPANČIČ, Rok. Analysing normative power of the EU in post-conflict societies : lecture at the Second Annual Conference of the Cyprus Association of Political Science, Cyprus University of Technology, 16-17 December 2016. [COBISS.SI-ID 34522461]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1 

  75. ZUPANČIČ, Rok. Civilian crisis prevention and management : Empowerment of Local Staff in International Organisations in Kosovo Training, Hotel Sirius, Priština, 14 April 2015. [COBISS.SI-ID 33317469]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1


  76. ZUPANČIČ, Rok. International actors in Kosovo and how they interlink : Empowerment of Local Staff in International Organisations in Kosovo Training, Hotel Sirius, Priština, 14 April 2015. [COBISS.SI-ID 33317725]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1


  77. ZUPANČIČ, Rok, VUGA BERŠNAK, Janja. The position of the female service members in the slovenian armed forces : conference organized by Kosovar Centre for Security Studies, 27th May 2014. [COBISS.SI-ID 32717661]
  kategorija: SU (S)
  točke: 0.5, št. avtorjev: 2


  3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa
  78. ZUPANČIČ, Rok. Izkušnje s Fulbright štipendijo in prijavo na MSC IF : vabljeno predavanje na dogodku Priložnosti za mobilnost raziskovalcev, rektorat Univerze v Ljubljani, 14. 4. 2016. [COBISS.SI-ID 33969245]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1 

  79. ZUPANČIČ, Rok. Solidarity in the EU: mutual assistance/defence clause and solidarity clause : CSDP Reflection Seminar in Minsk; European External Action Service/European Security and Defence College & Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus, Minsk, 23. Mar. 2016. [COBISS.SI-ID 33942621]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1, št. avtorjev: 1 


  SEKUNDARNO AVTORSTVO
  Urednik
  80. European perspectives : journal on European perspectives of the Western Balkans. Zupančič, Rok (gostujoči urednik 2017). Loka pri Mengšu: Center for European perspective, 2009-. ISSN 1855-7694. http://www.europeanperspectives.si. [COBISS.SI-ID 248320000]
  kategorija: SU (S)
  točke: 10 

  81. Journal of regional security. Zupančič, Rok (član uredniškega odbora 2013-2015, 2015). Belgrade: Belgrade Centre for Security Policy: Faculty of Political Sciences, University of Belgrade, 2012-. ISSN 2217-995X. http://www.bezbednost.org/BCSP/2206/Journal-of-Regional-Security.shtml. [COBISS.SI-ID 32350301]
  kategorija: SU (S)
  točke: 10 

  82. Studies of transition states and societies. Zupančič, Rok (član uredniškega odbora 2017). [Online ed.]. Tallinn: University, 2009-. ISSN 1736-8758. http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&issn=1736874X&genre=journal&uiLanguage=en, http://www.tlu.ee/stss/. [COBISS.SI-ID 1024178529]
  kategorija: 2G (Z)
  točke: 20

  Mentor pri magistrskih delih
  83. POŽUN, Janko. Vloga geopolitične misli Zbigniewa Brzezinskega v zunanjepolitični in obrambni strategiji ZDA na primeru Kosova : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Požun], 2016. 127 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_pozun-janko.pdf. [COBISS.SI-ID 34210141]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3

  Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)
  84. JURATOVAC, Dušan. Evropska unija kot varnostni akter v Centralni Afriki : študija primera Čada : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Juratovac], 2017. 85 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_juratovac-dusan.pdf. [COBISS.SI-ID 35249245]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3


  85. HOČEVAR, Nejc. Pomen vojaške simbolike v sodobni diplomaciji : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Hočevar], 2017. 94 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_hocevar-nejc.pdf. [COBISS.SI-ID 35248733]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3


  86. ČAVNIČAR, Špela. Zunanja politika Združenih držav Amerike v času šestdnevne vojne leta 1967 : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Čavničar], 2016. 104 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_cavnicar-spela.pdf. [COBISS.SI-ID 34007901]
  kategorija: SU (S)
  točke: 3

  Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)
  87. MLAKAR, Melanija. Pomen Južnega Kavkaza v sodobni geopolitični misli Ruske federacije : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Mlakar], 2018. 44 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=103625&lang=slv. [COBISS.SI-ID 35788637]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1


  88. JESENOVEC, Jure. EU kot varnostni akter v Maliju : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Jesenovec], 2016. 49 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_jesenovec-jure.pdf. [COBISS.SI-ID 34112861]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1


  89. MEZEK, Petra. Razvoj in spreminjanje mandata misije EULEX na Kosovu : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Mezek], 2016. 38 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_mezek-petra.pdf. [COBISS.SI-ID 34819421]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1


  90. JAPIĆ, Alen. Pojav Islamske države in vprašanje radikalizacije na Kosovu : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Japić], 2015. 39 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_japic-alen.pdf. [COBISS.SI-ID 33550685]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1


  91. KRAVOS, Tomaž. Vloga OVSE na področju izobraževanja v pokonfliktni družbi : primer notranje razseljenih oseb v Bosni in Hercegovini : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Kravos], 2015. 46 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_kravos-tomaz.pdf. [COBISS.SI-ID 33557853]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1

  Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)
  92. KOKALJ, Andreja. Politično-pravne in varnostne razsežnosti vzpostavitve kosovskih oboroženih sil : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kokalj], 2016. 78 str., ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska_dela_2/pdfs/mb22_kokalj-andreja1.pdf. [COBISS.SI-ID 34880605]
  kategorija: SU (S)
  točke: 1

  Osebna bibliografija