Obramboslovni raziskovalni center

  • Obramboslovni raziskovalni center

Spletna anketa za pripadnike SV o spremenjenih razmerah ob razglasitvi epidemije

Mil Fam

Pri projektu MilFam želimo preveriti, v kolikšni meri na pripadnike/ice SV in njihove družine vplivajo spremenjene razmere ob razglasitvi epidemije.

11. april 2020 | Obvestila, Vojaške družine

Delo na projektu

Mil Fam

Raziskovalna skupina pri projektu Vojaško specifični dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških družin je v prvi fazi analizirala raziskave opravljene v tujini in Sloveniji, pri čemer smo se osredotočili na različne različne socio-ekološke ravni ter upoštevali vrsto dejavnikov tveganja. Izhajajoč iz ugotovitev smo oblikovali instrument za izvajanje ekspertnih intervjujev.

26. marec 2020 | Obvestila, Vojaške družine

Začetek temeljnega raziskovalnega projekta Vojaško specifični dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških družin

6_utrinki 1

S 1. julijem 2019 smo na Obramboslovnem raziskovalnem centru začeli z izvajanjem temeljnega raziskovalnega projekta Vojaško specifični dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških družin.

29. avgust 2019 | Obvestila

Zaključek raziskovalnega projekta: Oblikovanje celotvitega modela vodenja odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči

Raziskovalni projekt

V mesecu juniju 2019 smo na Obramboslovnem raziskovalnem centru zaključili z raziskovalnim projektom Oblikovanje celotvitega modela vodenja odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči v Republiki Sloveniji, ki je bil financiran s strani Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije.

29. avgust 2019 | Obvestila

O centru

Center je znanstvenoraziskovalna institucija, ki proučuje družbene razsežnosti varnosti, obrambe, vojaštva in miru v sodobnem svetu. Ustanovljen je bil leta 1985.S svojim delovanjem zagotavlja empirični in teoretični prispevek k razvoju obramboslovne vede, pri čemer sodeluje s številnimi domačimi in tujimi znanstvenimi ustanovami. S svojo dejavnostjo prispeva k razreševanju političnih obrambnih in varnostnih dilem v domačem in mednarodnem okolju. Ena od nalog ORC pa je tudi usposabljanje kadrov za znanstvenoraziskovalno delo na obramboslovnem področju.

CRP FisKap Fiskalna kapaciteta občin v Sloveniji MJU

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Vladimir Prebilič | Trajanje projekta: 1. november 2019 - 31. januar 2021

Fiskalna kapaciteta občin v Sloveniji

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Vladimir Prebilič | Trajanje projekta: 1. november 2019 - 30. januar 2021

Vojaško specifični dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških družin

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Janja Vuga Beršnak | Trajanje projekta: 1. julij 2019 - 30. junij 2022

Mlada raziskovalka Teodora Tea Ristevska

Nosilec projekta: Teodora Tea Ristevska | Trajanje projekta: 1. oktober 2018 - 30. september 2022

EU/H2020: RePast – Strenghtening European Integration through the analysis of conflict discourses: revisiting the past, anticipating the future

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Rok Zupančič | Trajanje projekta: 1. maj 2018 - 30. april 2021