Obramboslovje in varnostne študije (vpis 2021/22)

Program izobražuje in usposablja študente in študentke za strokovno varnostno in obrambno analitično ter praktično delovanje v okviru sistema nacionalne varnosti, mednarodnih varnostnih organizacij in drugod, kjer je pomemben vidik obrambe in varnosti. Na dvoletnem magistrskem programu študenti in študentke absolvirajo, v nekaterih primerih pa nadgradijo poznavanje vsebinskih področij, kot so varnostne študije in varnostna politika, varnostni sektor, varnostna in obrambna politika Evropske unije, obrambna ekonomika, strategija, terorizem in protiteroristični ukrepi, oboroženi konflikti, varnost v jugovzhodni Evropi, kibernetska varnost, geopolitika, problemi vojaških organizacij ipd. Na programu se bodo študentke in študenti srečevali tako z uveljavljenimi teorijami kot z aktualnimi analizami in komentarji obrambnih in varnostnih razmer ter z realnim delovnim okoljem. V primerjavi z dodiplomskim študijem, ki je v delu vsebin širše družboslovno in politološko naravnan, se magistrski študij Obramboslovje in varnostne študije povsem posveča obrambno-varnostni stroki.

Predstavitveni zbornik

Kontakt

Skrbnica progama:
doc. dr. Maja Garb

Kontakt:

referat@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 2 leti.
ECTS: 12

Strokovni naslov: magister/magistrica obramboslovja (mag. obr.)
.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: Kdor je končal ...

Predmetniki

Izvedba letnikov

Zakaj na program

Magistrski študijski program Obramboslovje in varnostne študije nadgrajuje znanje in kompetence dodiplomskega študija obramboslovja, pri čemer omogoča vključitev tudi tistim, ki se na dodiplomski ravni z obramboslovnimi tematikami niso srečevali. Hkrati program daje študentom znanja o novih obramboslovnih vsebinah ter omogoča pridobitev novih vpogledov in razumevanj na različne vojaške, obrambne in varnostne tematike.

Predmeti

Zaposlitev in kariera

Program študente usposablja za delovanje na področju analiziranja, vodenja, upravljanja, svetovanja in odločanja v nacionalnovarnostnem sistemu Slovenije ter v mednarodnih varnostnopolitičnih in vojaškopolitičnih organizacijah ...

Katedra za obramboslovje

Poslanstvo katedre je proučevanje in poučevanje varnosti, obrambe, vojaštva in miru, s čimer prispeva k razvoju splošne družbene varnostne kulture.