izr. prof. dr. Janja Vuga Beršnak

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • izr. prof. dr. Janja Vuga Beršnak, znanstvena sodelavka
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-323
  Email: is.jl-inu.vdf@aguv.ajnaj
  Govorilne in uradne ure:

  GU so ob torkih od 11:00 do 12:00, in sicer preko video konference: https://uni-lj-si.zoom.us/j/92868770018?pwd=aktOKys3alU3cExxZW1DN2ZqZUIzUT09 
  Meeting ID: 928 6877 0018
  Passcode: 646152

  Kontaktirate me lahko tudi preko e-pošte: janja.vuga@fdv.uni-lj.si    

  V torek, 23. 2. 2021, e-GU odpadejo. Lahko me kontaktirate preko e-pošte.    
   

  Prostor:
  AP 23
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Diplomsko delo - POL-OBR
  Krizni menedžment in sodobna varnost
  Mirovne operacije
  Sociologija in politologija vojske
  Ekspertna področja:
  • Vojaška sociologija (usklajevanje dela in družine v vojaški organizaciji, vpliv vojaškega načina življenja na otroke v vojaških družinah, vloga spola v vojaški organzaciji, motivacija idr.);
  • Metodologija preučevanja vojaške organizacije in širšega nacionalno varnostnega sistema;
  • Mirovne operacije: politični in sociološki vidiki (nacionalni interes, večnacionalna sestava, vloga kulture, vodenje, vpliv na družino);
  • Stališča javnosti do nacionalne varnosti;
  • Krizno upravljanje in vodenje.
 • Janja Vuga je svojo raziskovalno pot pričela leta 2005, in sicer s terenskim preučevanjem prve generacije kandidatov za civilne funkcionalne strokovnjake. V okviru doktorske raziskave je preučevala kulturne razlike med pripadniki oboroženih sil na mednarodnih operacijah in misijah. Svoje delo je opravljala na MOM UNIFIL, TChad/CAR, KFOR in v italijanski vojaški šoli ISSMI. 
  Z namenom poglabljanja znanja glede uporabe različnih merskih instrumentov pri preučevanju vojaških družin, je raziskovalno delo opravljala tudi na Univerzi v Celovcu (AAU).  

  Preučuje družboslovne dejavnike, ki vplivajo na pripadnike/ce vojaške organizacije (vloga spola, usklajevanje zasebnega življenja in družine, otroci, motivacija itd.) ter odnos javnosti do vojaške organizacije. Zadnja leta raziskovalni fokus usmerja v preučevanje različnih metodoloških pristopov pri raziskovanju vojaške organizacije (in širšega nacionalnovarnostnega sistema), pri čemer izhaja iz sociologije in psihologije. Preučuje tudi vpliv vojaškega načina življenja na vojaške družine, predvsem otroke.
   
  Kot ekspertna sodelavka je vključena v različne delovne skupine. Sodelovala je z International Peace Institute ter kot nacionalna predstavnica v Natovi skupini HFM 258: Impact of Military Life on Children from Military Families. Bila je tudi nacionalna predstavnica v Natovi skupini HFM 163 group: Improving organizational effectiveness of coalition operations.

  Med leti 2019 in 2022 vodi temeljni znanstvenoraziskovalni projekt Vojaško specifični dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških družin (https://www.fdv.uni-lj.si/raziskovanje/raziskovalni-centri/oddelek-za-politologijo/obramboslovni-raziskovalni-center/vojaske-druzine). 

  Vodila je naslednje raziskave:
  - Vojaško specifični dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških družin. ARRS. FDV, Mirovni inštitut, Univerza v Celovcu, Slovenska vojska. (2019 - 2022).
  - Sistem kriznega upravljanja in vodenja v Republiki Sloveniji. Vladni strateški projekt. Ministrstvo za obrambo (2015 - 2016).
  - Nadgradnja mehanizmov kriznega upravljanja. Ministrstvo za obrambo RS, International Security Fund. (2015 - 2017).
  - Strateška kultura in usklajevanje poklicnega ter zasebnega življenja: primer delovanja specialnih sil v asimetričnem okolju (2014 - 2015), Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2014/2015.
  - Oblikovanje modela za določanje optimalne uporabe brezpilotnih letalnikov v slovenskem prostoru: pravni in praktični vidik. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2015.
  - Aplikacija naprednih geodetskih storitev pri zagotavljanju sodobne varnosti GEOSEC. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2014.    
   
  Del raziskovalnega dela je opravljala z opazovanjem z udeležbo, in sicer na MO Tchad/CAR, KFOR in UNIFIL ter v italijanskem Joint Services Staff College ISSMI (znanstvena štipendija v okviru EU programa COST za delo pri raziskovalnem inštitutu za mednarodne odnose Archivio Disarmo in univerzi La Sapienza).
   
   Delovne izkušnje:

  1. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. Znanstvena sodelavka in docentka na področju obramboslovja;
  2. Ministrstvo za obrambo RS, sekretarka v kabinetu ministrice, vodja vladnega projekta Sistem Kriznega upravljanja in vodenja v RS; 
  3. Zavod Republike Slovenije za Šolstvo. Projektno delo; 
  4. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. Mlada raziskovalka in asistentka na področju obramboslovja;
  5. Rektorat Univerze v Ljubljani. Služba za mednarodno sodelovanje. Strokovna sodelavka za skupne študijske programe in Erasmus praktično usposabljanje študentov/k;
  6. Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij. Strokovno sodelovanje pri izvedbi raziskav; 
  7. Strokovna praksa: Uprava RS za zaščito in reševanje.

 • Nekaj najpomembnejših znanstvenih in raziskovalnih del (avtorstvo in soavtorstvo):

  Safety bubble versus risk awareness : casualty aversion among the Slovenian public. Armed forces and society, ISSN 0095-327X, Apr. 2014, vol. 40, [no.] 2, str. 357-381, graf. prikazi. http://afs.sagepub.com/content/40/2/357, doi: 10.1177/0095327X12465814.

  Work-family conflict between two greedy institutions : the family and the military. Current sociology, ISSN 0011-3921, Nov. 2013, vol. 61, no. 7, str. 1058-1077, ilustr., doi: 10.1177/0011392113498881.

  Military specific risk and protective factors for military family health outcomes: developing of the model. Sodobni vojaški izzivi, ISSN 2463-9575. [Spletna izd.], jun. 2020, letn. 22, št. 2, str. 37-49, graf. prikazi. http://dk.mors.si/IzpisGradiva.php?id=1099, doi: 10.33179/BSV.99.SVI.11.CMC.22.2.2. [COBISS.SI-ID 19919619]

  Vojaške družine v Estoniji, na Švedskem in v Sloveniji : podobnosti in razlike = Military families in Estonia, Slovenia and Sweden : similarities and differences. Sodobni vojaški izzivi, ISSN 2463-9575. [Spletna izd.], jun. 2020, letn. 22, št. 2, str. 69-87, tabele. http://dk.mors.si/IzpisGradiva.php?id=1102, doi: 10.33179/BSV.99.SVI.11.CMC.22.2.4. [COBISS.SI-ID 19944451]

  Upravljanje kompleksnih kriz v RS. Dostopno na http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/pdf/javne_objave/2016/e-MORS_UpravljanjeSkrizami.pdf .

  Transition to contemporary peace operations' military leaders : a comparative study of slovenian and italian armed forces. The journal of slavic military studies, ISSN 1556-3006, 2014, vol. 27, iss. 4, str. 553-573, graf. prikazi. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13518046.2014.963401#.VGC7KJhhZFo, doi: 10.1080/13518046.2014.963401.

  Civilian entities in EU missions: a comparison of the Slovenian, Italian, Belgian and Danish approaches. V: GALANTINO, Maria Grazia (ur.), FREIRE, Maria Raquel (ur.). Managing crises, making peace : towards a strategic EU vision for security and defense, (Rethinking peace and conflict studies). Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2015, str. 196-215

  The influence of the primary social environment on members of the Slovenian Armed Forces. V: MOELKER, René (ur.). Military families and war in the 21st century : comparative perspectives, (Cass military studies). Abingdon; New York: Routledge, 2015, str. 227-241

  What motivates Slovenian 'peacekeepers'?. International peacekeeping, ISSN 1353-3312, Jan. 2011, vol. 18, no. 1, str. 96-109, doi: 10.1080/13533312.2011.527522.

  Kaj pritegne mladostnike 21. stoletja, da se zaposlijo v vojaški organizaciji. Sodobni vojaški izzivi : znanstveno-strokovna publikacija Slovenske vojske, ISSN 2232-2825. [Tiskana izd.], nov. 2019, letn. 21, št. 4, str. 53-74

  Cultural differences in multinational peace operations : a Slovenian perspective. International peacekeeping, ISSN 1353-3312, Aug. 2010, vol. 17, no. 4, str. 554-565, doi: 10.1080/13533312.2010.516668.

  Can we call it a culture of a peace operation? : case study of Slovenian and Italian armed forces. The journal of slavic military studies, ISSN 1556-3006, 2015, vol. 28, iss. 3, str. 481-501

  Slovenia: a small country's experience of an asymmetric environment. V: CAFORIO, Giuseppe (ur.). Soldiers without frontiers : the view from the ground : experiences of asymmetric warfare, (Militari e società, 2). Roma; Acireale: Bonanno, cop. 2013.

  Inside the military organization : experience of researching the Slovenian Armed Forces. V: CARREIRAS, Helena (ur.), CASTRO, Celso (ur.). Qualitative methods in military studies : research experiences and challenges, (Cass military studies). London; New York: Routledge, 2013.

  Public perceptions of casualties in peace operations : the effects of potential casualties on public support in the case of Slovenia. V: MALEŠIČ, Marjan (ur.), KÜMMEL, Gerhard (ur.), BONNEU, Mathias. Security and the military between reality and perception, (Militär und Sozialwissenschaften, Bd 46). 1st ed. Baden-Baden: Nomos

  Indikatorji za prepoznavanje radikalizacije med mladostniki. Varstvoslovje: revija za teorijo in prakso varstvoslovja, ISSN 1580-0253. [Tiskana izd.], 2020, letn. 22, št. 1, str. 27-42.

  Military transformation as perceived by experts. The journal of slavic military studies, ISSN 1556-3006, 2015, vol. 28, iss. 1, str. 23-47.

  Small TCCs and small contingents, co-deployments. V: What needs to change in UN peace operations? : an expert briefing book prepared for the High-Level Independent Panel on Peace Operations. New York: Center on International Cooperation: International Peace Institute, 2014.
   
  Raziskovalna dejavnost:

  Vojaško specifični dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških družin (2019-2022). https://www.fdv.uni-lj.si/raziskovanje/raziskovalni-centri/oddelek-za-politologijo/obramboslovni-raziskovalni-center/vojaske-druzine 

  Sistem kriznega upravljanja in vodenja v RS. Dostopno na http://www.vlada.si/teme_in_projekti/projektna_pisarna/p7_posodobljen_sistem_kriznega_upravljanja_in_vodenja/ . 
    
  UN Contributor profile: the Republic of Slovenia. graf. prikazi. http://www.providingforpeacekeeping.org/wp-content/uploads/2013/02/Slovenia-Vuga-20-August-2014.pdf.

  Preoblikovanje obrambnih politik v sodobnem varnostnem okolju = (Transforming defence policies in contemporary security environment) : operacionalizacija in izvedba raziskovalnega projekta : končno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2013.

  Upravljanje človeških virov v SV : pogodbene rezerva [!], družine in konec vojaške službe : končno vsebinsko poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center: Frančiškanski družinski inštitut, 2009.

  Vloga države pri vključevanju civilnih subjektov v mednarodne operacije na kriznih območjih : končno raziskovalno poročilo. Ljubljana: FDV, 2009.

  Raziskovalni projekt "Družboslovna analiza delovanja Slovenske vojske v misijah in v poveljstvih na mednarodnih dolžnostih" : končno poročilo : empirična raziskava v kontigentih SVNKON 15 KFOR, SVNKON 16 KFOR in SVNKON 17 KFOR, SVNKON 1 UNIFIL, SVNKON 2 UNIFIL in SVNKON 3 UNIFIL ter med pripadniki v poveljstvih na mednarodnih dolžnostih. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center, 2008.

  Osebna bibliografija