Vojaško specifični dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških družin

 • Vojaške družine

  Raziskovalni projekt je financiran s strani ARRS, raziskovalna šifra: J5 – 1786.

 • Vojaške družine

  Raziskovalni projekt je financiran s strani ARRS, raziskovalna šifra: J5 – 1786.

 • Vojaške družine

  Raziskovalni projekt je financiran s strani ARRS, raziskovalna šifra: J5 – 1786.

 • Vojaške družine

  Raziskovalni projekt je financiran s strani ARRS, raziskovalna šifra: J5 – 1786.

Vabilo k sodelovanju v spletni anketi

Mil Fam

Raziskava med pripadniki/-icami in partnerkami/partnerji je pomembna za ugotavljanje negativnih (stres, delovne preobremenitve idr.) in pozitivnih (pomoč družbi, koristne izkušnje in znanja idr.) vplivov vojaške službe na celotno družino.

4. januar 2021 | Vojaške družine

VABILO K SODELOVANJU V RAZISKAVI

Mil Fam

Vabimo vas k sodelovanju v raziskavi Vojaško specifični dejavniki tveganja za dobrobit in zdravje vojaških družin, ki ga podpira Agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost.

1. november 2020 | Vojaške družine

Objava: ODZIV NA EPIDEMIJO V VOJAŠKIH DRUŽINAH: POMEN PODPORE NA RAZLIČNIH SOCIO-EKOLOŠKIH RAVNEH

Mil Fam

V zadnji številki revije Teorije in praksa je bil objavljen članek članov raziskovalne skupine, ki je v času epidemije izvedla anketo med vojaškimi družinami.

2. oktober 2020 | Vojaške družine

(Ne)vsakdanje življenje vojaških družin v času negotovosti globalne pandemije

Mil Fam

Ker je bila Slovenska vojska s strani vlade opredeljena kot ena izmed ključnih institucij pri ovbladovanju epidemije, smo želeli preveriti, kaj to pomeni za vojaške družine. Z namenom ugotoviti, kako se vojaške družine soočajo z reorganizacijo družinskega življenja smo izvedli spletno anketo.

19. junij 2020 | Vsebinske ugotovitve

VOJAŠKE DRUŽINE – NEVIDNI STEBER VOJAŠKEGA POKLICA

Mil Fam

Še pred dobrimi sto leti v avstro-ogrski vojski ni bilo zaželeno, da se mladi častniki prekmalu poročijo in ustvarijo družino. Njihove misli so morale ostati bistre in njihovo srce na pravi strani, pri državi in ne dekletu. Slovenski vojak in vojakinja sta danes zato lahko zadovoljna, da se smeta poročiti in imeti družino. Naj bo to bežen in humoren zgodovinski komentar, ki se dotika tudi vsebin, ki so natančneje in resneje opisane na naslednjih straneh te posebne številke.

18. junij 2020 | Vsebinske ugotovitve

Izobraževalni poteki otrok in mladih ter vloga družine

Mil Fam

Koncept izobraževalnega poteka izhaja iz vidika teoretske perspektive življenjskega poteka (glej Ule 2008) in se nanaša na potek izobraževanja v posamičnem življenjskem poteku. Izobraževalni potek razumemo kot niz prehodov med različnimi izobraževalnimi stopnjami in institucijami, ki vodijo do različnih ravni pridobljenega izobrazbenega kapitala. Ti izobraževalni prehodi so rezultat tako (izobraževalne) strukture ali sistema kot individualnega delovanja posameznikov.

18. maj 2020 | Vsebinske ugotovitve

Projektne faze

3_faze projekta

Raziskovalni projekt bo potekal po fazah, ki si časovno sledijo in tako omogočajo najbolj optimalno dosego rezultatov.

Vodenje projekta in diseminacija rezultatov pa potekajo cel čas trajanja projekta.
Utrinki vojaških družin

tabela 4 shema 2 logo 78566557_153964265974311_8510690628617633792_o Obisk Estonija 3 Obisk Estonija 2 Obisk Estonija 1 vojaske-druzine-logo 6_utrinki 2 6_utrinki 3 6_utrinki 1 6_utrinki4 6_utrinki 5 6_utrinki 6

Družine o vojaškem življenju

»Družinska podpora je ključna za kvalitetno delo in profesionalni razvoj.«

»….z mojo kariero živijo vsi, moji starši, ki priskočijo na pomoč, ko jih rabimo, moj mož, ki razume kaj je kariera in profesionalno delo in moji otroci, ki zmorejo narediti domačo nalogo kdaj tudi brez mene. Ob takšni družinski podpori je primarno poslanstvo veliko lažje in uspešneje združevati s svojo kariero.«

Majorka Nina Raduha, magistra kazenskopravnih znanosti

 

Poiščite nas tudi na Facebooku