Skoči do osrednje vsebine

Zloraba psihoaktivnih substanc


Ta teden predstavljamo ugotovitve na področju zlorab psihoaktivnih substanc med vojaškimi družinami in v civilnem vzorcu.

RABA PSIHOAKTIVNIH SUBSTANC

  1. Glede na podatke o ražširjenosti rabe psihoaktivnih substanc v drugih vojskah in visoki splošni družbeni toleranci do uživanja alkohola v slovenski populaciji, smo pričakovali podobne ugotovitve tudi pri pripadnikih/-cah SV. Nasprotno:
  • med pripadniki/-cami je zaznano zelo malo uživanja alkohola, kar lahko verjetno pripišemo ničelni toleranci v SV med opravljanjem doložnosti in strogemu nadzoru;
  • pripadniki/-ce so o uporabi alkohola poročali v manjšem deležu kot civilni vzorec in še to zelo zmerno.

2️. V nekaterih primerih je lahko težava na MOM, če so dostopne alkoholne pijače ali druge psihoaktivne substance, ki jih lahko pripadniki/-ce uživajo v prostem času. Po navedbah pripadnikov/-c je opazna vse večja prekomerna raba drugih psihoaktivnih substanc (npr. energijske pijače, tablete) zlasti pri mlajših pripadnikih/-cah.

3. Regresijska analiza nam pokaže, da:

  • ·na makro ravni dolgotrajne odsotnosti vplivajo na povečano uživanje alkohola in substanc v civilnem vzorcu, ne pa med pripadniki/-cami;
  • je na individualni ravni spol tisti dejavnik, ki vpliva na prekomerno uživanje substanc - moški v večji meri uživajo alkohol;
  • ·na mikro ravni na prekomerno uživanje alkohola vplivajo finanče težave in družinski stres;
  • se na mezo ravni konflikt med partnerjema kaže kot spodbujevalec uživanja alkohola pri partnerkah/-jih pripadnikov/-c.

4. Strokovnjaki opozarjajo, da v SV (in pri drugih delodajalcih) ni preventivnih programov, ki bi izobraževali zaposlene o nevarnostih in posledicah prekomerne rabe psihoaktivnih substanc ter da je splošna družbena toleranca, zlasti do alkohola, še vedno zelo velika.

Galerija


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 16. december 2021 | v kategoriji: Vsebinske ugotovitve