Skoči do osrednje vsebine

Projektna skupina

Obramboslovni raziskovalni center

Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani

VODJA PROJEKTA: izr. prof. dr. Janja Vuga Beršnak

Izr. prof. dr. Janja Vuga Beršnak je visokošolska učiteljica na Katedri za obramboslovje in znanstvena sodelavka na Obramboslovnem raziskovalnem centru FDV UL. Sodeluje tudi na generalštabnem šolanju SV, kjer je nosilka predmeta. Raziskuje na področju politoloških in socioloških ved. Njeno primarno raziskovalno področje je vojaška sociologija, pri čemer se osredotoča na vojaške družine in otroke, mladostnike, raziskovalno pa se je ukvarjala tudi z mirovnimi operacijami, javnim mnenjem, kriznim upravljanjem in vodenjem, radikalizacijo.

Pri projektu je odgovorna za njegovo upravljanje, vodenje projektne skupine, vsebinsko raziskovanje in skupaj s projektno skupino za komuniciranje ter diseminacijo rezultatov.'

Več info:

FDV

SICRIS

prof. dr. Ljubica Jelušič

Prof. dr. Ljubica Jelušič je redna profesorica na Katedri za obramboslovje Fakultete za družbene vede. Je nosilka predmetov  Mirovne operacije, Sociologija in politologija vojske, Polemologija in Varnost v Jugovzhodni Evropi. Pri projektu bo sodelovala kot raziskovalka.

Več info:

FDV

SICRIS

doc. dr. Jelena Juvan

Doc. dr. Jelena Juvan je docentka na Katedri za obramboslovje Fakultete za družbene vede in znanstvena sodelavka na Obramboslovnem raziskovalnem centru FDV. Na FDV je zaposlena od leta 2003. Doktorski naziv je pridobila leta 2008, z doktorsko disertacijo z naslovom »Vojaške družine: usklajevanje zahtev med družino in vojaško organizacijo«, pod mentorstvom prof. dr. Ljubice Jelušič, in so-mentorstvom dr. Majde Černič-Istenič. Njena raziskovalna področja vključujejo evropsko varnost, krizno upravljanje in vodenje, vojaške družine, oborožene sile in informacijska varnost. Pri projektu bo imela vlogo raziskovalke, ter bo skupaj s projektno skupino skrbela za komuniciranje z različnimi javnostmi.

Več info:

FDV

SICRIS

asis. dr. Klemen Kocjančič (od septembra 2019 do avgusta 2021)

Asis. dr. Klemen Kocjančič je bil sodelavec projektne skupine do avgusta 2021, na delovnem mestu raziskovalec z doktoratom, zaposlen na Fakulteti za družbene vede UL.  Njegovi raziskovalni interesi so: vojaška zgodovina, terorizem in odklonska dejanja, povezana z religijo ter vojaška sociologija. V sklopu projekta je preučeval intimno nasilje med partnerjema, nezadovoljstvo s partnerskimi odnosi, odnose med starši in otroki ter blagostanje otrok. Sodeloval je pri izvedbi ekspertnih ter poglobljenih intervjujev. V sodelovanju z ostalimi članicami projektne skupine je skrbel za komunikacijo preko socialnih omrežij.  

Več info:

FDV

SICRIS

Gašper Ferme, mladi raziskovalec

Več info:

FDV

Center za socialno psihologijo

Fakultete za družbene vede - UL:

prof. dr. Alenka Švab

Alenka Švab je redna profesorica za sociologijo na Katedri za analitsko sociologijo ter raziskovalka na Centru za socialno psihologijo. Njena študijska in raziskovalna področja so družine in družinska politika, vsakdanje življenje, življenjski poteki, družbeni vidiki seksualnosti, intimnosti in telesa.
Sodelovala je v številnih domačih in mednarodnih projektih, med drugim na dveh evropskih projektih ('Youth – actor of social change' - UP2YOUTH ter 'Governance of educational trajectories in Europe' GOETE (nosilka prof. dr. Mirjana Ule)), ki sta se ukvarjala z družbenimi spremembami v življenjskimi potekih mladih. 
Kot soavtorica je objavila šest monografij s področja družin in družinskega življenja, očetovstva, intimnih življenjskih stilov študentov ter vsakdanjega življenja gejev in lezbijk. Je članica Sveta RS za otroke in družino.

Več info:

FDV

SICRIS

 

doc. dr. Andreja Živoder

Več info:

FDV

SICRIS

Center za metodologijo in informatiko

Fakultete za družbene vede - UL:

doc. dr. Bojana Lobe

Dr. Bojana Lobe je docentka na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani (UL). Njeni raziskovalni interesi vključujejo kvalitativno metodologijo (spletne fokusne skupine, intervjuji, etnografske metode), integracijo kvalitativnih in kvantitativnih, kvalitativno primerjalno analizo, raziskovanje izkušenj otrok, oblikovanje anketnega vprašalnika. Je članica raziskovalnega programa Družboslovna metodologija, statistika in informatika. Je tudi pridružena raziskovalka na Universite Catholique de Louvain, Belgija. V projektu bo sodelovala pri metodoloških vprašanjih, oblikovanju anketnega vprašalnika in analizi podatkov.

Več info:

FDV

SICRIS

 

Mirovni inštitut:

dr. Živa Humer

Dr. Živa Humer je sociologinja in raziskovalka na Mirovnem inštitutu v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja s temami, povezanimi s spoli, družinsko politiko ter skrbstvenim delom. Je avtorica številnih publikacij na temo skrbi in enakosti spolov, socialnih in družinskih politik ter sodobnega očetovstva. V soavtorstvu je objavila znanstveni monografiji Novo očetovstvo v Sloveniji (2008) in Obrazi homofobije (2012) ter souredila Očetje. Kratke zgodbe o sodobnem očetovstvu (2015).

Več info:

Mirovni inštitut

SICRIS

Inštitut za psihologijo Univerze v Celovcu

(Alpe-Adria-Universität Klagenfurt):

prof. dr. Heather Foran

Prof. Heather Foran je predstojnica Oddelka za zdravstveno psihologijo Univerze v Celovcu, v Avstriji. Je članica uredniškega odbora znanstvene revije Journal of Family Psychology in predsednica univerzitetnega odbora za etično presojo.  Raziskave prof. Foran se osredotočajo na družinsko okolje in vplive na duševno in fizično zdravje. Njena raziskovalna podorčja so tudi v preventivi in javnozdravstvenih pristopih k izboljšanju dobrega počutja in družinskega zdravja. Profesor Foran je veliko objavljala na področju vojaških družin in ima strokovno znanje o statističnih metodah in metodah ocenjevanja, pomembnih za raziskave z vojaškim prebivalstvom.

Več info:

Univerza v Celovcu