Zagovori

Zagovori potekajo v obliki videokonference (npr. Skype, Zoom, …). V kolikor bi zagovoru želeli prisostvovati, željo pravočasno (vsaj en dan pred zagovorom) javite v Službo za študentske zadeve Petri Miklavčič (petra.miklavcic@fdv.uni-lj.si), ki vam bo posredovala povezavo na videokonferenco zagovora. Gost se ob prijavi na videokonferenco identificira z imenom in priimkom, sicer ga gostitelj (host) iz “čakalnice” ne spusti v “sejno sobo” videokonference.

Špela Bezjak

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica tržnega komuniciranja

Datum zagovora: 19. april 2021 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: Zagovor na daljavo

Mentor: prof. dr. Monika Kalin Golob

Somentor: doc. dr. Mihael Kline

Predsednik komisije: prof. dr. Urška Golob Podnar

Naslov diplomskega dela: Jezikovna uresničitev oglasnega slogana kot gradnik dolgoročne vrednosti tržne znamke

Tadej Grešovnik

Zagovor za pridobitev naziva: magister tržnega komuniciranja

Datum zagovora: 19. april 2021 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: Zagovor na daljavo

Mentor: prof. dr. Monika Kalin Golob

Somentor: doc. dr. Mihael Kline

Predsednik komisije: prof. dr. Urška Golob Podnar

Naslov diplomskega dela: Jezikovna uresničitev oglasnega slogana kot gradnik dolgoročne vrednosti tržne znamke