Zagovori

Sanja Zepan

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica komunikologije

Datum zagovora: 21. november 2017 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: prof. dr. Tanja Oblak Črnič

Predsednik komisije: prof. dr. Alenka Švab

Član komisije: prof. dr. Metka Kuhar

Naslov diplomskega dela: Mobilne naprave in otroci: Komunikacijski vzorci družin v povezavi z rabami ter regulacijami mobilnega telefona

Klementina Ožvald

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica komunikologije

Datum zagovora: 22. november 2017 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: prof. dr. Tanja Oblak Črnič

Predsednik komisije: prof. dr. Alenka Švab

Član komisije: doc. dr. Dejan Jontes

Naslov diplomskega dela: Spletno nasilje skozi osebna izkustva in pogled stroke

Aleksander Jakobčič

Zagovor za pridobitev naziva: magister mednarodnih odnosov

Datum zagovora: 24. november 2017 ob 8:30 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: izr. prof. dr. Petra Roter

Predsednik komisije: prof. dr. Jernej Pikalo

Član komisije: doc. dr. Barbara Rajgelj

Naslov diplomskega dela: Človekove pravice kot splošne mednarodne norme med univerzalnostjo in relativnostjo

Katja Manfreda

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica evropskih študij

Datum zagovora: 27. november 2017 ob 15:30 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: prof. dr. Andreja Jaklič

Predsednik komisije: prof. dr. Miro Haček

Član komisije: izr. prof. dr. Anže Burger

Naslov diplomskega dela: Vloga Alpske konvencije pri implementaciji politik ekomobilnosti v slovenskih alpskih mestih. Primeri Tolmina, Idrije in Maribora

Emili Janko

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica mednarodnih odnosov

Datum zagovora: 04. december 2017 ob 8:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: izr. prof. dr. Petra Roter

Predsednik komisije: doc. dr. Milan Brglez

Član komisije: doc. dr. Marjeta Mencin Čeplak

Naslov diplomskega dela: Spolno izkoriščanje in nasilje v mirovnih operacijah Združenih narodov

Luka Mlakar

Zagovor za pridobitev naziva: magister novinarskih študij

Datum zagovora: 07. december 2017 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: prof. dr. Melita Poler Kovačič

Somentor: doc. dr. Rok Čeferin

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Marko Milosavljević

Naslov diplomskega dela: Uporaba Facebooka kot vira informacij: Analiza novinarskega poročanja o prostorski stiski v UKC Ljubljana

Anja Jaksetič

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica sociologije

Datum zagovora: 18. december 2017 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: doc. dr. Andrej Kohont

Somentor: prof. dr. Alenka Švab

Predsednik komisije: doc. dr. Miroljub Ignjatović

Naslov diplomskega dela: Istospolna usmerjenost kot ovira v delovnem okolju

Mojca Jeneš

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica tržnega komuniciranja

Datum zagovora: 18. december 2017 ob 16:15 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: izr. prof. dr. Urška Golob Podnar

Predsednik komisije: prof. dr. Zlatko Jančič

Član komisije: doc. dr. Andrej Kohont

Naslov diplomskega dela: Zaznave potrošnikov o družbeni odgovornosti podjetij