Zagovori

Anja Celarec

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica komunikologije

Datum zagovora: 13. november 2018 ob 10:30 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: izr. prof. dr. Maruša Pušnik

Predsednik komisije: prof. dr. Breda Luthar

Član komisije: doc. dr. Ksenija Šabec

Naslov diplomskega dela: Dar kot družbena in simbolna komunikacija

Neža Zajc

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica obramboslovja

Datum zagovora: 15. november 2018 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: FDV - senatna soba

Mentor: doc. dr. Jelena Juvan

Predsednik komisije: prof. dr. Marjan Malešič

Član komisije: izr. prof. dr. Damjan Lajh

Naslov diplomskega dela: Varnostne implikacije migracijske krize na Evropsko unijo in njen odnos s Turčijo

Denis Pucelj

Zagovor za pridobitev naziva: magister komunikologije

Datum zagovora: 15. november 2018 ob 12:15 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: prof. dr. Breda Luthar

Somentor: izr. prof. dr. Maruša Pušnik

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Elena Fajt

Naslov diplomskega dela: Vetements: družbeni in kulturni pomen postsovjetske estetike v sodobni modi

Nika Bartole

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica sociologije

Datum zagovora: 21. november 2018 ob 13:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 18

Mentor: doc. dr. Mirt Komel

Somentor: doc. dr. Luka Kronegger

Predsednik komisije: doc. dr. Ksenija Šabec

Član komisije: prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela

Naslov diplomskega dela: Akademski nepotizem: sorodstvene strukture v akademskem polju

Eoin Hick

Zagovor za pridobitev naziva: magister politologije

Datum zagovora: 23. november 2018 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: prof. dr. Alenka Krašovec

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Damjan Lajh

Član komisije: doc. dr. Andrej Kurnik

Naslov diplomskega dela: Od paravojaške organizacije do politične stranke: primer sinn fein na Irskem 1981-2007

Pavlina Japelj

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica sociologije

Datum zagovora: 04. december 2018 ob 13:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: izr. prof. dr. Marjan Hočevar

Somentor: doc. dr. Matjaž Uršič

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Maša Filipovič Hrast

Naslov diplomskega dela: Aktivnosti lokalne pobude kot orodje za zagon revitalizacije Študija primera: Problematika in potenciali male tržnice v Mariboru