Zagovori

Špela Gantar

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica komunikologije

Datum zagovora: 14. oktober 2019 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: izr. prof. dr. Maruša Pušnik

Predsednik komisije: prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat

Član komisije: doc. dr. Dejan Jontes

Naslov diplomskega dela: Nacionalni ponos kot medijski konstrukt: primer Melania Trump

Urša Vrabac

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica sociologije

Datum zagovora: 14. oktober 2019 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 14

Mentor: doc. dr. Branko Ilič

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Hajdeja Iglič

Član komisije: doc. dr. Miroljub Ignjatović

Naslov diplomskega dela: Vpliv izobraževanja mladinskih delavcev na njihovo delovno uspešnost

Eva Bremec

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica evropskih študij

Datum zagovora: 15. oktober 2019 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 15

Mentor: doc. dr. Marko Lovec

Predsednik komisije: prof. dr. Bogomil Ferfila

Član komisije: izr. prof. dr. Boštjan Udovič

Naslov diplomskega dela: Odnosi med Ukrajino in Evropsko unijo: Vloga Rusije kot zunanji faktor in korupcije kot notranji faktor

Nina Plantan

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica komunikologije

Datum zagovora: 15. oktober 2019 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: izr. prof. dr. Ilija Tomanić Trivundža

Predsednik komisije: prof. dr. Tanja Oblak Črnič

Član komisije: doc. dr. Jernej Amon Prodnik

Naslov diplomskega dela: Izražanje kolektivnega sočustvovanja na družbenih omrežjih skozi prizmo kolektivne identitete na primeru požara v katedrali Notre-Dame

Mateja Žvokelj

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica sociologije

Datum zagovora: 16. oktober 2019 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: doc. dr. Miroljub Ignjatović

Predsednik komisije: prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela

Član komisije: doc. dr. Marjeta Mencin Čeplak

Naslov diplomskega dela: Emocionalno delo negovalnega osebja in z njim povezan stres

Monika Jerič

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica tržnega komuniciranja

Datum zagovora: 16. oktober 2019 ob 14:30 uri

Prostor zagovora: FDV - 08

Mentor: izr. prof. dr. Samo Kropivnik

Predsednik komisije: prof. dr. Borut Marko Lah

Član komisije: izr. prof. dr. Marjan Hočevar

Naslov diplomskega dela: Spletne ocene v hotelirstvu: vpliv na zasedenost in upravljanje ocen

Jernej Božiček

Zagovor za pridobitev naziva: magister politologije

Datum zagovora: 17. oktober 2019 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: prof. dr. Žiga Vodovnik

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič

Član komisije: izr. prof. dr. Damjan Lajh

Naslov diplomskega dela: Prekariat in demokracija v Sloveniji

Matej Jug

Zagovor za pridobitev naziva: magister obramboslovja

Datum zagovora: 17. oktober 2019 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 17

Mentor: prof. dr. Marjan Malešič

Predsednik komisije: prof. dr. Bogomil Ferfila

Član komisije: doc. dr. Jelena Juvan

Naslov diplomskega dela: Pripravljenost republike Slovenije na spoprijemanje z jedrskimi, radiološkimi, kemičnimi in biološkimi viri ogrožanja

Klemen Hodžić

Zagovor za pridobitev naziva: magister politologije

Datum zagovora: 17. oktober 2019 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: izr. prof. dr. Damjan Lajh

Predsednik komisije: prof. dr. Žiga Vodovnik

Član komisije: doc. dr. Meta Novak

Naslov diplomskega dela: Davčne oaze, utaje in medijski vpliv

Lea Volkmann

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica komunikologije

Datum zagovora: 17. oktober 2019 ob 14:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: izr. prof. dr. Andreja Vezovnik

Predsednik komisije: prof. dr. Breda Luthar

Član komisije: doc. dr. Marjeta Mencin Čeplak

Naslov diplomskega dela: Pornografizacija in objektivacija ženskega telesa na podobah iz revije Cirkus

Katja Kodra

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica sociologije

Datum zagovora: 22. oktober 2019 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: prof. dr. Zinka Kolarič

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Samo Uhan

Član komisije: doc. dr. Tatjana Rakar

Naslov diplomskega dela: Analiza potreb mladih po neformalnem izobraževanju kot osnova za zagon projekta Basement

Nejc Furh

Zagovor za pridobitev naziva: magister mednarodnih odnosov

Datum zagovora: 22. oktober 2019 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: prof. dr. Zlatko Šabič

Predsednik komisije: prof. dr. Ljubica Jelušič

Član komisije: izr. prof. dr. Rok Zupančič

Naslov diplomskega dela: Sodelovanje med mednarodnimi organizacijami na področju mednarodnega miru in varnosti: Primer sodelovanja med Organizacijo združenih narodov in Afriško unijo

Neža Kampijut

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica novinarskih študij

Datum zagovora: 24. oktober 2019 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: izr. prof. dr. Igor Vobič

Predsednik komisije: doc. dr. Tina Lengar Verovnik

Član komisije: izr. prof. dr. Maruša Pušnik

Naslov diplomskega dela: Televizijski zvok v oddajah Zrcalo tedna na Televiziji Slovenija