Zagovori

Jasna Duratović

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica sociologije

Datum zagovora: 20. februar 2018 ob 13:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: doc. dr. Simona Zavratnik

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Drago Kos

Član komisije: doc. dr. Andrej Kurnik

Naslov diplomskega dela: Begunstvo in družbena integracija: percepcije beguncev z Bližnjega vzhoda

Eva Možina

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica novinarskih študij

Datum zagovora: 23. februar 2018 ob 13:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 14

Mentor: prof. dr. Metka Kuhar

Somentor: doc. dr. Andreja Vezovnik

Predsednik komisije: doc. dr. Nataša Logar

Naslov diplomskega dela: Javni zavod RTV: analiza argumentacije soočenja ob referendumu Družinskega zakonika; področje pravic LGBT skupnosti

Eva Pirnat

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica kulturologije

Datum zagovora: 26. februar 2018 ob 12:30 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: prof. dr. Aleš Črnič

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Marjan Smrke

Član komisije: doc. ddr. Aljoša Pužar

Naslov diplomskega dela: Zakrivanje žensk v islamu in krščanstvu