Skoči do osrednje vsebine

Zagovori

Zagovori zaključnih del se izvajajo na Fakulteti za družbene vede.

Hibridne izvedbe oz. izvedbe na daljavo se omogočijo le v izjemnih primerih. V kolikor bi zagovoru želeli prisostvovati, željo pravočasno (vsaj en dan pred zagovorom) javite v Službo za študentske zadeve Petri Miklavčič (petra.miklavcic@fdv.uni-lj.si).

Sara Merljak

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica mednarodnih odnosov

Datum zagovora: 13. december 2022 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: Zagovor na daljavo

Mentor: prof. dr. Andreja Jaklič

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Boštjan Udovič

Član komisije: izr. prof. dr. Anže Burger

Naslov diplomskega dela: Pobuda 17+1: koristi sodelovanja in razvoj odnosov s Kitajsko

Aleksandar Boljević

Zagovor za pridobitev naziva: magister kulturologije

Datum zagovora: 13. december 2022 ob 14:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: prof. dr. Mitja Velikonja

Somentor: izr. prof. dr. Vjeran Pavlaković

Predsednik komisije: prof. dr. Peter Stanković

Naslov diplomskega dela: Ekranizacija balkanizma skozi predstavitev postjugoslovanskih filmov