Zagovori

Zagovori potekajo v obliki videokonference (npr. Skype, Zoom, …). V kolikor bi zagovoru želeli prisostvovati, željo pravočasno (vsaj en dan pred zagovorom) javite v Službo za študentske zadeve Petri Miklavčič (petra.miklavcic@fdv.uni-lj.si), ki vam bo posredovala povezavo na videokonferenco zagovora. Gost se ob prijavi na videokonferenco identificira z imenom in priimkom, sicer ga gostitelj (host) iz “čakalnice” ne spusti v “sejno sobo” videokonference.

Rok Hlede

Zagovor za pridobitev naziva: magister družboslovne informatike

Datum zagovora: 26. avgust 2021 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: prof. dr. Gregor Petrič

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Tanja Kamin

Član komisije: doc. dr. Marjan Cugmas

Naslov diplomskega dela: Objektivna kredibilnost informacijske socialne opore v spletnih zdravstvenih skupnostih