Zagovori

Irena Mesarič

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica evropskih študij

Datum zagovora: 21. september 2018 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: izr. prof. dr. Vesna Dolničar

Predsednik komisije: prof. dr. Andreja Jaklič

Član komisije: izr. prof. dr. Ana Bojinović Fenko

Naslov diplomskega dela: Analiza procesa evropeizacije e-uprave: primer Slovenije

Manca Kadunc

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica evropskih študij

Datum zagovora: 21. september 2018 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: izr. prof. dr. Irena Bačlija Brajnik

Somentor: prof. dr. Andreja Jaklič

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Ana Bojinović Fenko

Naslov diplomskega dela: Ravni vladovanja na področju subregionalnega povezovanja: primer Frankfurt na Odri in Slubice

Meta Galjot

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica tržnega komuniciranja

Datum zagovora: 24. september 2018 ob 14:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: prof. dr. Klement Podnar

Predsednik komisije: prof. dr. Borut Marko Lah

Član komisije: izr. prof. dr. Anže Burger

Naslov diplomskega dela: Vpliv izbranih dejavnikov imidža na lojalnost lekarnam

Ana Gabrovec

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica kulturologije

Datum zagovora: 25. september 2018 ob 8:30 uri

Prostor zagovora: FDV - 18

Mentor: prof. dr. Mitja Velikonja

Somentor: izr. prof. dr. Diana Grgurić

Predsednik komisije: prof. dr. Peter Stanković

Naslov diplomskega dela: Glasbeni ˝spomenik˝ Jugoslavije: Primerjava Reke in Maribora

Nina Golob

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica sociologije

Datum zagovora: 25. september 2018 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: izr. prof. dr. Samo Pavlin

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Anže Burger

Član komisije: doc. dr. Branko Ilič

Naslov diplomskega dela: Dejavniki in načini prenosa znanja v organizaciji: primer prodajalcev v avtomobilski industriji

Ana Strnišnik

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica sociologije

Datum zagovora: 25. september 2018 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 19

Mentor: prof. dr. Alenka Švab

Predsednik komisije: prof. dr. Tina Kogovšek

Član komisije: izr. prof. dr. Samo Uhan

Naslov diplomskega dela: Medikaliziranje in stigmatiziranje oseb z demenco in njihovih svojcev

Nina Kuhar

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica sociologije

Datum zagovora: 25. september 2018 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 19

Mentor: doc. dr. Branko Ilič

Predsednik komisije: prof. dr. Marjan Brezovšek

Član komisije: doc. dr. Miroljub Ignjatović

Naslov diplomskega dela: Vpliv upravljanja s časom na ravnateljevo uspešnost pri vodenju osnovne šole

Klavdija Zver

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica kulturologije

Datum zagovora: 25. september 2018 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 18

Mentor: izr. prof. dr. Gregor Tomc

Predsednik komisije: prof. dr. Peter Stanković

Član komisije: izr. prof. dr. Marko Milosavljević

Naslov diplomskega dela: Ženske v popularni glasbi

Tina Krušec

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica kulturologije

Datum zagovora: 25. september 2018 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: izr. prof. dr. Gregor Tomc

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Zdenka Šadl

Član komisije: doc. dr. Mirt Komel

Naslov diplomskega dela: Povezava ženske seksualnosti in sreče s stališča socialne nevroznanosti

Barbara Istenič

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica sociologije

Datum zagovora: 25. september 2018 ob 13:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: izr. prof. dr. Marjan Hočevar

Predsednik komisije: prof. dr. Metka Kuhar

Član komisije: doc. dr. Matjaž Uršič

Naslov diplomskega dela: Proces revitalizacije in umeščanje »eating out« v javni mestni prostor: primer »Odprta kuhna« v Ljubljani

Larisa Jager

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica komunikologije

Datum zagovora: 26. september 2018 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 14

Mentor: izr. prof. dr. Ilija Tomanić Trivundža

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Maruša Pušnik

Član komisije: doc. dr. Jernej Amon Prodnik

Naslov diplomskega dela: Internetni meme Overly attached girlfriend kot primer konstrukcije spolnih vlog

Vida Božičko

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica sociologije

Datum zagovora: 26. september 2018 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: izr. prof. dr. Samo Uhan

Somentor: prof. dr. Alenka Krašovec

Predsednik komisije: doc. dr. Miroljub Ignjatović

Naslov diplomskega dela: Neveljavne glasovnice kot oblika protesta na primeru predsedniških volitev 2017 v Republiki Sloveniji

Damjana Nemeš

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica novinarskih študij

Datum zagovora: 26. september 2018 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: izr. prof. dr. Marko Milosavljević

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Maruša Pušnik

Član komisije: doc. dr. Nataša Logar

Naslov diplomskega dela: Reprezentacije slovenskih športnic pri poročanju z zimskih olimpijskih iger v Sočiju 2014 na primeru časopisov Ekipa in Slovenske novice

Petra Jošt Tršan

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica novinarskih študij

Datum zagovora: 26. september 2018 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 14

Mentor: izr. prof. dr. Marko Milosavljević

Predsednik komisije: prof. dr. Žiga Vodovnik

Član komisije: doc. dr. Nataša Logar

Naslov diplomskega dela: Razmerje med javnim medijem in lažnimi novicami: primer RTV Slovenija

Nadja Ćakić

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica komunikologije

Datum zagovora: 26. september 2018 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 15

Mentor: izr. prof. dr. Mojca Pajnik

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Maruša Pušnik

Član komisije: doc. dr. Jernej Amon Prodnik

Naslov diplomskega dela: Kljubovanje medijski logiki v slovenskem medijskem prostoru: Oddaja Studio City in njeno obravnavanje beguncev in migracij

Špela Petelinek

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica sociologije

Datum zagovora: 26. september 2018 ob 15:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela

Predsednik komisije: prof. dr. Igor Lukšič

Član komisije: doc. dr. Andrej Kohont

Naslov diplomskega dela: Priznavanje kompetenc in kvalifikacij v kontekstu globalnih migracij

Marko Cerar

Zagovor za pridobitev naziva: magister mednarodnih odnosov

Datum zagovora: 02. oktober 2018 ob 13:30 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: prof. dr. Maja Bučar

Predsednik komisije: prof. dr. Bogomil Ferfila

Član komisije: doc. dr. Boštjan Udovič

Naslov diplomskega dela: Regionalizem v mednarodnem trgovinskem režimu: grožnja ali spodbuda multilateralizmu?

Maruša Pavlin

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica sociologije

Datum zagovora: 26. oktober 2018 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: doc. dr. Andrej Kohont

Predsednik komisije: prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela

Član komisije: doc. dr. Maja Garb

Naslov diplomskega dela: Pomen ustreznega spremljanja delovne uspešnosti zaposlenih – analiza primera