Zagovori

Patricija Fašalek

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica kulturologije

Datum zagovora: 10. december 2019 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: prof. dr. Peter Stanković

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Karmen Šterk

Član komisije: izr. prof. dr. Igor Vobič

Naslov diplomskega dela: Vpliv filmov na samorefleksijo gledalcev

Anja Skočir

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica komunikologije

Datum zagovora: 12. december 2019 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: prof. dr. Tanja Oblak Črnič

Somentor: doc. dr. Andraž Petrovčič

Predsednik komisije: doc. dr. Dejan Jontes

Naslov diplomskega dela: Uporabniška izkušnja in pristopi k oblikovanju računalniških vmesnikov: študija primera aplikacije Loop Email

Špela Šimenc

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica kulturologije

Datum zagovora: 16. december 2019 ob 11:30 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: doc. dr. Ksenija Šabec

Predsednik komisije: prof. dr. Mitja Velikonja

Član komisije: doc. dr. Marjeta Mencin Čeplak

Naslov diplomskega dela: Od kod prihajaš? Sodobne identitete in spremenjene percepcije doma v globalnem kontekstu

Špela Strnad

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica sociologije

Datum zagovora: 17. december 2019 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: prof. dr. Alenka Švab

Predsednik komisije: prof. dr. Metka Kuhar

Član komisije: doc. dr. Simona Zavratnik

Naslov diplomskega dela: Vpliv demence na medsebojne družinske odnose

Sandra Slapnik Semprimožnik

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica kulturologije

Datum zagovora: 18. december 2019 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: prof. dr. Aleš Črnič

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Marjan Smrke

Član komisije: izr. prof. dr. Gregor Tomc

Naslov diplomskega dela: Nasilje v novih religijskih gibanjih in ''pranje možganov'': primer Templja ljudstev

Dina Straga

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica sociologije

Datum zagovora: 19. december 2019 ob 14:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: doc. dr. Marjeta Mencin Čeplak

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Zdenka Šadl

Član komisije: izr. prof. dr. Tanja Kamin

Naslov diplomskega dela: Družbena omrežja kot dejavnik socialne anksioznosti med najstnicami in najstniki

Kristian Eric Šipek

Zagovor za pridobitev naziva: magister sociologije

Datum zagovora: 20. december 2019 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 18

Mentor: zasl. prof. dr. Tanja Rener

Predsednik komisije: prof. dr. Žiga Vodovnik

Član komisije: izr. prof. dr. Samo Uhan

Naslov diplomskega dela: Manj socialne neenakosti ali zgolj še en nasedli projekt? Stališča do univerzalnega temeljnega dohodka v raziskavah Slovenskega javnega mnenja

Nastja Horvat

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica komunikologije

Datum zagovora: 07. januar 2020 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: prof. dr. Breda Luthar

Somentor: izr. prof. dr. Mojca Pajnik

Predsednik komisije: prof. dr. Miroslav Stanojević

Naslov diplomskega dela: Globalizacija in spremembe potrošnih praks: primer hitre mode

Barbara Laznik Mestinšek

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica novinarskih študij

Datum zagovora: 10. januar 2020 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: prof. dr. Monika Kalin Golob

Somentor: doc. dr. Tina Lengar Verovnik

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Maruša Pušnik

Naslov diplomskega dela: Besedilna kohezija v prispevkih časopisa Dnevnik in življenjskostilne revije L&Z