Zagovori

Zagovori potekajo v obliki videokonference (npr. Skype, Zoom, …). V kolikor bi zagovoru želeli prisostvovati, željo pravočasno (vsaj en dan pred zagovorom) javite v Službo za študentske zadeve Petri Miklavčič (petra.miklavcic@fdv.uni-lj.si), ki vam bo posredovala povezavo na videokonferenco zagovora. Gost se ob prijavi na videokonferenco identificira z imenom in priimkom, sicer ga gostitelj (host) iz “čakalnice” ne spusti v “sejno sobo” videokonference.

Špela Lunar

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica družboslovne informatike

Datum zagovora: 20. oktober 2020 ob 10:30 uri

Prostor zagovora: Zagovor na daljavo

Mentor: izr. prof. dr. Jaroslav Berce

Predsednik komisije: prof. dr. Andrej Mrvar

Član komisije: izr. prof. dr. Anton Kramberger

Naslov diplomskega dela: Trg zelene električne energije v Sloveniji: primer platforme SunContract

Petra Pance

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica tržnega komuniciranja

Datum zagovora: 21. oktober 2020 ob 13:00 uri

Prostor zagovora: Zagovor na daljavo

Mentor: izr. prof. dr. Tanja Kamin

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Urška Golob Podnar

Član komisije: izr. prof. dr. Andreja Vezovnik

Naslov diplomskega dela: Socialnomarketinški pristopi za zmanjšanje uporabe plastične embalaže za enkratno uporabo med mladimi potrošniki

Peter Preglej

Zagovor za pridobitev naziva: magister sociologije

Datum zagovora: 22. oktober 2020 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: Zagovor na daljavo

Mentor: doc. dr. Tatjana Rakar

Somentor: dr. Ricardo Rodrigues

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Maša Filipovič Hrast

Naslov diplomskega dela: Gender and Decision-Making

Sara Pišek

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica sociologije

Datum zagovora: 22. oktober 2020 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: Zagovor na daljavo

Mentor: prof. dr. Ivan Svetlik

Predsednik komisije: prof. dr. Samo Pavlin

Član komisije: izr. prof. dr. Hajdeja Iglič

Naslov diplomskega dela: Strateško oblikovanje kadrovske funkcije v rastoči organizaciji, temelječi na znanju

Aleksandra Gjorgjievska

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica mednarodnih odnosov

Datum zagovora: 23. oktober 2020 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: Zagovor na daljavo

Mentor: prof. dr. Petra Roter

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Rok Zupančič

Član komisije: doc. dr. Marjeta Mencin Čeplak

Naslov diplomskega dela: Od razdeljene preteklosti do evropske prihodnosti: pokonfliktna sprava na Zahodnem Balkanu

Tara Kokalj

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica sociologije

Datum zagovora: 23. oktober 2020 ob 16:00 uri

Prostor zagovora: Zagovor na daljavo

Mentor: doc. dr. Branko Ilič

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Anton Kramberger

Član komisije: doc. dr. Andrej Kohont

Naslov diplomskega dela: Analiza raziskave zadovoljstva in motivacije Slovencev pri delu

Vita Vlašič

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica novinarskih študij

Datum zagovora: 26. oktober 2020 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: Zagovor na daljavo

Mentor: prof. dr. Monika Kalin Golob

Somentor: izr. prof. dr. Samo Kropivnik

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Igor Vobič

Naslov diplomskega dela: Primerjava voditeljskega diskurza v dnevnoinformativnih oddajah na javni in komercialni televiziji: Dnevnik in 24UR

Tijana Vrbnjak

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica sociologije

Datum zagovora: 05. november 2020 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: Zagovor na daljavo

Mentor: prof. dr. Ivan Svetlik

Predsednik komisije: prof. dr. Alenka Švab

Član komisije: doc. dr. Andrej Kohont

Naslov diplomskega dela: Motiviranje mladih zaposlenih za učinkovito delovanje v črnogorskih MSP