Zagovori

Iva Jeknić

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica sociologije

Datum zagovora: 21. september 2017 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: izr. prof. dr. Anton Kramberger

Predsednik komisije: prof. dr. Andrej Rus

Član komisije: doc. dr. Miroljub Ignjatović

Naslov diplomskega dela: Pridobivanje kadrov z video intervjuji: študija primera podjetja X

Iris Žučko

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica politologije

Datum zagovora: 25. september 2017 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: izr. prof. Tomaž Deželan

Predsednik komisije: prof. dr. Alenka Krašovec

Član komisije: doc. dr. Tatjana Rakar

Naslov diplomskega dela: Vpliv političnih strank na zastopanost žensk v občinskih svetih slovenskih občin

Neja Grošelj

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica sociologije

Datum zagovora: 25. september 2017 ob 13:00 uri

Prostor zagovora: FDV - senatna soba

Mentor: prof. dr. Rado Bohinc

Predsednik komisije: izr. prof. Tomaž Deželan

Član komisije: doc. dr. Barbara Rajgelj

Naslov diplomskega dela: Vpliv zakonodaje na delovanje kadrovskih agencij: problem pogodb za določen čas na primeru Slovenije in Švedske

Tatjana Zafošnik Kanduti

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica sociologije

Datum zagovora: 26. september 2017 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 19

Mentor: doc. dr. Bojana Lobe

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Samo Uhan

Član komisije: doc. dr. Vesna Dolničar

Naslov diplomskega dela: Tveganja osnovnošolcev na internetu

Valentina Stopar

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica politologije

Datum zagovora: 26. september 2017 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 18

Mentor: izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič

Predsednik komisije: prof. dr. Žiga Vodovnik

Član komisije: doc. dr. Marjeta Mencin Čeplak

Naslov diplomskega dela: Stigma skozi razmerje moči

Tereza Vene

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica družboslovne informatike

Datum zagovora: 26. september 2017 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 19

Mentor: doc. dr. Bojana Lobe

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Samo Uhan

Član komisije: doc. dr. Vesna Dolničar

Naslov diplomskega dela: Prednosti in slabosti uporabe digitalnih tehnologij pri otrocih (0–8 let) – pogled skozi oči staršev

Andraž Šiler

Zagovor za pridobitev naziva: magister obramboslovja

Datum zagovora: 26. september 2017 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: izr. prof. dr. Iztok Prezelj

Predsednik komisije: prof. dr. Ljubica Jelušič

Član komisije: prof. dr. Mitja Velikonja

Naslov diplomskega dela: Vojvodina: med unitarizmom, centralizmom, avtonomijo in neodvisnostjo

Aljoša Zimšek

Zagovor za pridobitev naziva: magister politologije

Datum zagovora: 26. september 2017 ob 13:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 19

Mentor: prof. dr. Alenka Krašovec

Somentor: prof. dr. Tina Kogovšek

Predsednik komisije: prof. dr. Jernej Pikalo

Naslov diplomskega dela: Vpliv ekonomskih dejavnikov na volitve in strankarske sisteme v državah Evropske unije

Aleksandra Blagovič

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica politologije

Datum zagovora: 26. september 2017 ob 14:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič

Predsednik komisije: prof. dr. Žiga Vodovnik

Član komisije: izr. prof. dr. Manca Košir

Naslov diplomskega dela: Paliativna oskrba v Sloveniji – problemi in dileme

Lucija Čakš

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica novinarskih študij

Datum zagovora: 26. september 2017 ob 14:15 uri

Prostor zagovora: FDV - 19

Mentor: doc. dr. Tina Lengar Verovnik

Predsednik komisije: prof. dr. Tanja Oblak Črnič

Član komisije: doc. dr. Nataša Logar

Naslov diplomskega dela: Primerjava govornega sloga voditeljev na komercialnih in javnih radijskih postajah

Lara Fajfar

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica politologije

Datum zagovora: 26. september 2017 ob 16:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: doc. dr. Simona Kukovič

Predsednik komisije: prof. dr. Miro Haček

Član komisije: prof. dr. Bojan Dobovšek

Naslov diplomskega dela: Fenomen nestrankarskih županov v Sloveniji

Katja Kos

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica politologije

Datum zagovora: 26. september 2017 ob 17:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: doc. dr. Simona Kukovič

Predsednik komisije: prof. dr. Miro Haček

Član komisije: prof. dr. Bojan Dobovšek

Naslov diplomskega dela: Politična pot in stil vodenja Ronalda Reagana

Lorena Korošec

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica mednarodnih odnosov

Datum zagovora: 27. september 2017 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: prof. dr. Maja Bučar

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič

Član komisije: doc. dr. Marko Lovec

Naslov diplomskega dela: Mednarodno upravljanje energetske trileme: študija primera Južne Afrike

Ana Pipuš

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica družboslovne informatike

Datum zagovora: 27. september 2017 ob 9:15 uri

Prostor zagovora: FDV - 14

Mentor: izr. prof. dr. Samo Kropivnik

Predsednik komisije: prof. dr. Tanja Oblak Črnič

Član komisije: izr. prof. dr. Katja Lozar Manfreda

Naslov diplomskega dela: Vpliv lojalnosti strank in relevantnosti vsebine na učinkovitost personaliziranih e-sporočil

Barbara Benko

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica politologije

Datum zagovora: 27. september 2017 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: prof. dr. Žiga Vodovnik

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič

Član komisije: doc. dr. Mirt Komel

Naslov diplomskega dela: Egoist kot politični subjekt

Medeja Kraševec

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica tržnega komuniciranja

Datum zagovora: 27. september 2017 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 18

Mentor: izr. prof. dr. Urška Golob Podnar

Predsednik komisije: prof. dr. Zlatko Jančič

Član komisije: doc. dr. Andrej Škerlep

Naslov diplomskega dela: Ugotavljanje rab in zadovoljitev pri gledanju posnetkov igranja video iger na platformi YouTube

Petra Mušič

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica novinarskih študij

Datum zagovora: 27. september 2017 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 18

Mentor: doc. dr. Igor Vobič

Predsednik komisije: prof. dr. Melita Poler Kovačič

Član komisije: prof. dr. Metka Kuhar

Naslov diplomskega dela: Poklicna ideologija in samopodoba novinarjev v Sloveniji – primera RTV Slovenija in časopisa Delo

Monika Štaus

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica sociologije

Datum zagovora: 27. september 2017 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: doc. dr. Miroljub Ignjatović

Predsednik komisije: prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela

Član komisije: prof. dr. Alenka Švab

Naslov diplomskega dela: Vloga usklajevanja dela in družine z vidika zaposlenih žensk v družini prijaznih podjetjih

Timotej Vitez

Zagovor za pridobitev naziva: magister sociologije

Datum zagovora: 02. oktober 2017 ob 8:45 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: doc. dr. Andrej Kohont

Predsednik komisije: prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela

Član komisije: doc. dr. Boštjan Udovič

Naslov diplomskega dela: Vloga menedžmenta človeških virov v zagonskih podjetjih

Maja Čuden

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica sociologije

Datum zagovora: 04. oktober 2017 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: doc. dr. Andrej Kohont

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Iztok Prezelj

Član komisije: doc. dr. Helena Kovačič

Naslov diplomskega dela: Prednosti (metod) iskanja in selekcije kadrov prek specializiranih kadrovskih agencij: študija primera kadrovskih agencij v Sloveniji

Dajra Šabić

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica družboslovne informatike

Datum zagovora: 05. oktober 2017 ob 13:30 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: izr. prof. dr. Damjan Škulj

Predsednik komisije: prof. dr. Valentina Hlebec

Član komisije: izr. prof. dr. Tanja Kamin

Naslov diplomskega dela: Podatkovno rudarjenje in odkrivanje zakonitosti v zdravstvu: predvidevanje preživetja raka dojke s tehnikami podatkovnega rudarjenja

Ana Modic

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica kulturologije

Datum zagovora: 11. oktober 2017 ob 14:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: doc. dr. Ksenija Šabec

Predsednik komisije: prof. dr. Mitja Velikonja

Član komisije: doc. dr. Andrej Škerlep

Naslov diplomskega dela: Rasizem v institucionalizirani likovni umetnosti: študija primera Jean-Michela Basquiata