Zagovori

Tina Benko

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica kulturologije

Datum zagovora: 09. maj 2018 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: prof. dr. Peter Stanković

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Marjan Hočevar

Član komisije: doc. dr. Ksenija Šabec

Naslov diplomskega dela: Prostori sodobnega plesa

Barbara Jakóp

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica sociologije

Datum zagovora: 09. maj 2018 ob 9:30 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: doc. dr. Branko Ilič

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Anton Kramberger

Član komisije: doc. dr. Miroljub Ignjatović

Naslov diplomskega dela: Vpliv preizobraženosti mladih na njihovo brezposelnost - študija primerov Slovenije in Finske

Tilen Naraks

Zagovor za pridobitev naziva: magister družboslovne informatike

Datum zagovora: 09. maj 2018 ob 13:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: prof. dr. Klement Podnar

Predsednik komisije: prof. dr. Borut Marko Lah

Član komisije: izr. prof. dr. Anže Burger

Naslov diplomskega dela: Zaznava veleplakatov med simulirano vožnjo