Zagovori

Zagovori potekajo v obliki videokonference (npr. Skype, Zoom, …). V kolikor bi zagovoru želeli prisostvovati, željo pravočasno (vsaj en dan pred zagovorom) javite v Službo za študentske zadeve Petri Miklavčič (petra.miklavcic@fdv.uni-lj.si), ki vam bo posredovala povezavo na videokonferenco zagovora. Gost se ob prijavi na videokonferenco identificira z imenom in priimkom, sicer ga gostitelj (host) iz “čakalnice” ne spusti v “sejno sobo” videokonference.

Julija Lojen

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica tržnega komuniciranja

Datum zagovora: 01. junij 2020 ob 14:00 uri

Prostor zagovora: Zagovor na daljavo

Mentor: prof. dr. Klement Podnar

Predsednik komisije: prof. dr. Borut Marko Lah

Član komisije: doc. dr. Andrej Kohont

Naslov diplomskega dela: Dejavniki lojalnosti potrošnikov tržni znamki

Polona Žučko

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica tržnega komuniciranja

Datum zagovora: 01. junij 2020 ob 15:00 uri

Prostor zagovora: Zagovor na daljavo

Mentor: prof. dr. Klement Podnar

Predsednik komisije: prof. dr. Borut Marko Lah

Član komisije: doc. dr. Andrej Kohont

Naslov diplomskega dela: Izbrane posledice aktivnosti za promocijo zdravja na delovnem mestu

Sandra Kekić

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica sociologije

Datum zagovora: 02. junij 2020 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: Zagovor na daljavo

Mentor: doc. dr. Branko Ilič

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Anže Burger

Član komisije: doc. dr. Miroljub Ignjatović

Naslov diplomskega dela: Vpliv organizacijske klime na zadovoljstvo pri delu zaposlenih v podjetju X

Katarina Razmovski

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica sociologije

Datum zagovora: 03. junij 2020 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: Zagovor na daljavo

Mentor: doc. dr. Andrej Kohont

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Anton Kramberger

Član komisije: doc. dr. Barbara Rajgelj

Naslov diplomskega dela: Uvajanje kadrov v organizacijo: vloga pripravništva pri uvajanju kadrov v organizacijo

Mojca Vtič

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica tržnega komuniciranja

Datum zagovora: 15. junij 2020 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: Zagovor na daljavo

Mentor: prof. dr. Zlatko Jančič

Predsednik komisije:

Naslov diplomskega dela: Analiza vpetosti in soodvisnosti podjetja in kraja. Primer: Talum, Kidričevo