Zagovori

Nina Marinšek

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica mednarodnih odnosov

Datum zagovora: 29. januar 2019 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: prof. dr. Maja Bučar

Predsednik komisije: prof. dr. Bogomil Ferfila

Član komisije: izr. prof. Boštjan Udovič

Naslov diplomskega dela: Filantropija v mednarodnem razvojnem sodelovanju: primer Indije

Monika Medved

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica tržnega komuniciranja

Datum zagovora: 05. marec 2019 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: izr. prof. dr. Samo Kropivnik

Somentor: izr. prof. dr. Urška Golob Podnar

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Anže Burger

Naslov diplomskega dela: Segmentacija potrošnikov na osnovi procesa nakupnega odločanja: trg ležišč v Sloveniji

Katja Sreš

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica tržnega komuniciranja

Datum zagovora: 05. marec 2019 ob 14:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: izr. prof. dr. Tanja Kamin

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Urška Golob Podnar

Član komisije: izr. prof. dr. Andreja Vezovnik

Naslov diplomskega dela: Problematika zavržene hrane v slovenskih gospodinjstvih