Zagovori

Ursulina Karajčić

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica politologije

Datum zagovora: 20. julij 2018 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: doc. dr. Simona Kukovič

Predsednik komisije: prof. dr. Miro Haček

Član komisije: doc. dr. Boštjan Udovič

Naslov diplomskega dela: Vpliv županj na spremembo lokalne politike: primer občin Črnomelj in Trbovlje

Sara Krnjajić

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica novinarskih študij

Datum zagovora: 29. avgust 2018 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: izr. prof. dr. Maruša Pušnik

Predsednik komisije: doc. dr. Tina Lengar Verovnik

Član komisije: doc. dr. Nataša Logar

Naslov diplomskega dela: Medijska reprezentacija slovenskih ženskih političark: razlike v poročanju med časnikom Delo in spletnimi mediji

Marta Rojko

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica komunikologije

Datum zagovora: 30. avgust 2018 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: prof. dr. Metka Kuhar

Predsednik komisije: prof. dr. Žiga Vodovnik

Član komisije: doc. dr. Andrej Škerlep

Naslov diplomskega dela: Deliberativnost komuniciranja: spoštljivost v spletnih forumih RTV Slovenija