Zagovori

Zagovori potekajo v obliki videokonference (npr. Skype, Zoom, …). V kolikor bi zagovoru želeli prisostvovati, željo pravočasno (vsaj en dan pred zagovorom) javite v Službo za študentske zadeve Petri Miklavčič (petra.miklavcic@fdv.uni-lj.si), ki vam bo posredovala povezavo na videokonferenco zagovora. Gost se ob prijavi na videokonferenco identificira z imenom in priimkom, sicer ga gostitelj (host) iz “čakalnice” ne spusti v “sejno sobo” videokonference.

Vita Simčič

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica kulturologije

Datum zagovora: 19. oktober 2021 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 14

Mentor: prof. dr. Aleš Črnič

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Marjan Smrke

Član komisije: doc. dr. Mirt Komel

Naslov diplomskega dela: Reprezentacija religije v franšizi računalniške igre Bioshock

Ivana Naceva

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica kulturologije

Datum zagovora: 19. oktober 2021 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 14

Mentor: doc. dr. Ksenija Šabec

Predsednik komisije: prof. dr. Mitja Velikonja

Član komisije: doc. dr. Marjeta Mencin Čeplak

Naslov diplomskega dela: Vloga jezika pri ohranjanju etnične identitete med slovenskimi priseljenci v Severni Makedoniji

Špela Bizjak

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica komunikologije

Datum zagovora: 20. oktober 2021 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 07

Mentor: izr. prof. dr. Dejan Jontes

Somentor: asist. dr. Andrej Škerlep

Predsednik komisije: prof. dr. Dejan Verčič

Naslov diplomskega dela: Strateško komuniciranje na primeru pridobivanja zemeljskega plina v Petišovcih

Maruša Jakše

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica kulturologije

Datum zagovora: 20. oktober 2021 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 28

Mentor: prof. dr. Peter Stanković

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Karmen Šterk

Član komisije: izr. prof. dr. Dejan Jontes

Naslov diplomskega dela: Konstrukcija identitete Afroameričanov na primeru sodobnih emancipatornih filmov Shaft, Black Panther ter serije Luke Cage

Sara Dolenec

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica sociologije

Datum zagovora: 20. oktober 2021 ob 14:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 19

Mentor: prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela

Predsednik komisije: doc. dr. Miroljub Ignjatović

Član komisije: doc. dr. Marjeta Mencin Čeplak

Naslov diplomskega dela: Preverjanje čustvene inteligence v selekcijskih postopkih

Maja Sitar

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica tržnega komuniciranja

Datum zagovora: 21. oktober 2021 ob 9:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 19

Mentor: prof. dr. Urška Golob Podnar

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Anže Burger

Član komisije: doc. dr. Andrej Kohont

Naslov diplomskega dela: Covid-19 in družbena odgovornost podjetij v odnosu do zaposlenih

Nina Miličković

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica sociologije

Datum zagovora: 22. oktober 2021 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 07

Mentor: izr. prof. dr. Maša Filipovič Hrast

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Tatjana Rakar

Član komisije: prof. dr. Alenka Švab

Naslov diplomskega dela: Transformacija socialnih institucij in politik pod vplivom neoliberalizma

Božana Vuković

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica novinarskih študij

Datum zagovora: 03. november 2021 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 07

Mentor: izr. prof. dr. Igor Vobič

Predsednik komisije: prof. dr. Melita Poler Kovačič

Član komisije: izr. prof. dr. Ilija Tomanić Trivundža

Naslov diplomskega dela: Preverjanje in potrjevanje dejstev v novinarstvu med epidemijo covid-19