Skoči do osrednje vsebine

Zagovori

Zagovori zaključnih del se izvajajo na Fakulteti za družbene vede.

Hibridne izvedbe oz. izvedbe na daljavo se omogočijo le v izjemnih primerih. V kolikor bi zagovoru želeli prisostvovati, željo pravočasno (vsaj en dan pred zagovorom) javite v Službo za študentske zadeve Petri Miklavčič (petra.miklavcic@fdv.uni-lj.si).

Rok Pirjevec

Zagovor za pridobitev naziva: magister obramboslovja

Datum zagovora: 23. avgust 2022 ob 10:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: doc. dr. Uroš Svete

Predsednik komisije: prof. dr. Gregor Petrič

Član komisije: doc. dr. Jelena Juvan

Naslov diplomskega dela: Posameznikov digitalni odtis in varnostne implikacije: socialni mediji in vsakodnevno življenje

Meta Demšar

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica sociologije

Datum zagovora: 24. avgust 2022 ob 16:30 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela

Predsednik komisije: doc. dr. Simona Zavratnik

Član komisije: doc. dr. Ksenija Šabec

Naslov diplomskega dela: Trgovanje z ljudmi v Sloveniji in na Hrvaškem