Skoči do osrednje vsebine

Zagovori

Zagovori zaključnih del se izvajajo na Fakulteti za družbene vede.

Hibridne izvedbe oz. izvedbe na daljavo se omogočijo le v izjemnih primerih. V kolikor bi zagovoru želeli prisostvovati, željo pravočasno (vsaj en dan pred zagovorom) javite v Službo za študentske zadeve na zakljucevanje@fdv.uni-lj.si.

Svit Peterlin

Zagovor za pridobitev naziva: magister mednarodnih odnosov

Datum zagovora: 15. julij 2024 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 19

Mentor: prof. dr. Petra Roter

Predsednik komisije: doc. dr. Barbara Rajgelj

Član komisije: doc. dr. Faris Kočan

Naslov diplomskega dela: Spolna identiteta kot ovira pri implementaciji mednarodnih norm o varstvu človekovih pravic: položaj pripadnikov spolnih manjšin v azilnem postopku

Hana Kuhar

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica družboslovne informatike

Datum zagovora: 22. julij 2024 ob 9:30 uri

Prostor zagovora: FDV - 19

Mentor: prof. dr. Metka Kuhar

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Andraž Petrovčič

Član komisije: izr. prof. dr. Vesna Dolničar

Naslov diplomskega dela: Samoseksualizacija adolescentk na družbenem omrežju TikTok: negativen vpliv na duševno zdravje sledilk

Tina Roškar

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica komunikologije

Datum zagovora: 27. avgust 2024 ob 12:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 19

Mentor: prof. dr. Maruša Pušnik

Predsednik komisije: prof. dr. Tanja Oblak Črnič

Član komisije: izr. prof. dr. Natalija Majsova

Naslov diplomskega dela: Vpliv kulturnega kapitala slovenskih potrošnikov na razumevanje trajnostne mode in njenih oznak