Skoči do osrednje vsebine

Zagovori

Zagovori zaključnih del se izvajajo na Fakulteti za družbene vede.

Hibridne izvedbe oz. izvedbe na daljavo se omogočijo le v izjemnih primerih. V kolikor bi zagovoru želeli prisostvovati, željo pravočasno (vsaj en dan pred zagovorom) javite v Službo za študentske zadeve Petri Miklavčič (petra.miklavcic@fdv.uni-lj.si).

Vid Jančič

Zagovor za pridobitev naziva: magister politologije

Datum zagovora: 04. marec 2024 ob 11:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: prof. dr. Alenka Krašovec

Somentor: prof. dr. Tina Kogovšek

Predsednik komisije: prof. dr. Jernej Pikalo

Naslov diplomskega dela: Analiza vpliva volilnega sistema na izbrane značilnosti v postsocialističnih evropskih državah

Zharko Bozhinov

Zagovor za pridobitev naziva: magister evropskih študij

Datum zagovora: 04. april 2024 ob 15:00 uri

Prostor zagovora: Zagovor na daljavo

Mentor: prof. dr. Iztok Prezelj

Somentor: asist. Teodora Tea Ristevska Skušek

Predsednik komisije: prof. dr. Gregor Petrič

Naslov diplomskega dela: Vpliv kibernetskega napada na Estonijo leta 2007 na razvoj politik kibernetske varnosti