Skoči do osrednje vsebine

Zagovori

Zagovori zaključnih del se izvajajo na Fakulteti za družbene vede.

Hibridne izvedbe oz. izvedbe na daljavo se omogočijo le v izjemnih primerih. V kolikor bi zagovoru želeli prisostvovati, željo pravočasno (vsaj en dan pred zagovorom) javite v Službo za študentske zadeve Petri Miklavčič (petra.miklavcic@fdv.uni-lj.si).

Vili Smolič

Zagovor za pridobitev naziva: magister družboslovne informatike

Datum zagovora: 27. september 2023 ob 13:30 uri

Prostor zagovora: FDV - 19

Mentor: doc. dr. Marjan Cugmas

Somentor: doc. dr. Sara Atanasova

Predsednik komisije:

Naslov diplomskega dela: Jezikovna analiza vprašanj s samomorilno tematiko v spletni svetovalnici To sem jaz

Klemen Lunar

Zagovor za pridobitev naziva: magister obramboslovja

Datum zagovora: 27. september 2023 ob 16:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 10

Mentor: prof. dr. Iztok Prezelj

Predsednik komisije: doc. dr. Jelena Juvan

Član komisije: prof. dr. Jernej Pikalo

Naslov diplomskega dela: Analiza modernizacije oborožitvenih sistemov Vojske Srbije med letoma 2016 in 2022

Petra Robinig

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica sociologije

Datum zagovora: 28. september 2023 ob 11:30 uri

Prostor zagovora: FDV - 18

Mentor: doc. dr. Andreja Živoder

Predsednik komisije: prof. dr. Alenka Švab

Član komisije: izr. prof. dr. Andrej Kohont

Naslov diplomskega dela: Vpliv kulturne raznolikosti na delovno okolje in medosebne odnose na primeru dela v letalski družbi

Nejc Nadu

Zagovor za pridobitev naziva: magister družboslovne informatike

Datum zagovora: 28. september 2023 ob 14:00 uri

Prostor zagovora: FDV - 19

Mentor: prof. dr. Vasja Vehovar

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Katja Lozar Manfreda

Član komisije: izr. prof. dr. Samo Kropivnik

Naslov diplomskega dela: Interni raziskovalni paneli v Sloveniji

Kristjan Pahor

Zagovor za pridobitev naziva: magister tržnega komuniciranja

Datum zagovora: 28. september 2023 ob 14:30 uri

Prostor zagovora: FDV - 18

Mentor: doc. dr. Urška Tuškej Lovšin

Predsednik komisije: izr. prof. dr. Andraž Petrovčič

Član komisije: izr. prof. dr. Anže Burger

Naslov diplomskega dela: Doseganje identifikacije porabnikov s sponzorji nogometnih klubov in njena vloga pri učinkovitosti sponzorstva

Špela Telkeš

Zagovor za pridobitev naziva: magistrica sociologije

Datum zagovora: 03. oktober 2023 ob 11:30 uri

Prostor zagovora: FDV - 19

Mentor: izr. prof. dr. Andrej Kohont

Predsednik komisije: doc. dr. Branko Bembič

Član komisije: izr. prof. dr. Simona Kukovič

Naslov diplomskega dela: Značilnosti dela tekom epidemije COVID-19: izkušnje direktorjev občinskih uprav v Prekmurju