Katedra za teoretsko analitsko politologijo

 • Pridružite se nam!

  Katedra za analitsko politologijo vabi odločne in vedoželjne dijake in dijakinje, ki želijo spoznavati politične procese in razumeti politične dogodke doma in po svetu, na informativna dneva, ki bosta na Fakultet za družbene vede potekala v petek in soboto, 15. in 16 februarja.

 • Povej svoje mnenje!

  Študentje programa Politologija - Študije politike in države imajo možnost sodelovati s člani katedre za teoretsko-analitsko politologijo ne le v predavalnicah, temveč tudi na spletu. Na spletni strani www.politologija.si lahko študentje svoje prispevke ali komentarje na aktualne družbenopolitične teme objavljajo in jih na ta način delijo z javnostjo.

 • Katedra za teoretsko analitsko politologijo

  Poslanstvo Katedre za teoretsko analitsko politologijo je prenos znanja s področja političnih teorij in delovanja sodobnih političnih procesov in institucij.

 • Politologija – študije politike in države

  Katedra skrbi za dodiplomski program Politologija – študije politike in države, s posebnim poudarkom na interdisciplinarnem študiju političnih idej, institucij in praks.

 • Dodiplomski in podiplomski študij

  Katedra na dodiplomski in magistrski ravni ponuja programa z veliko izbirnostjo predmetov, kjer študenti pridobijo znanja o državi, državljanstvu, globalizaciji, političnih institucijah, družbenih gibanjih, ekologiji, javni upravi in javnih politikah, delovanju oblasti, političnih ideologijah, pravicah in svoboščinah.

 • Pedagoško in raziskovalno delo

  Člani katedre pedagoško in raziskovalno posegajo na polje političnih teorij, političnega komuniciranja, zgodovine političnih idej, politične filozofije, politične ekonomije in primerjalnih politik.

Katedra za teoretsko analitsko politologijo, katere predstojnik je dr. Andrej Kurnik, združuje 9 rednih in 7 pridruženih članov, ki se ukvarjajo s pedagoško in raziskovalno dejavnostjo na področju političnih teorij, prav tako pa so dejavni tudi v širšem medijskem in družbenem prostoru, kjer nastopajo v vlogah političnih analitikov, oblikovalcev politik in drugih družbeno angažiranih vlogah.  

Katedra sodeluje pri pripravi in izvajanju študijskega programa Politologija – študije politike in države na prvi stopnji, pri študijskem program Politologija - politična teorija na drugi stopnji in študijskem programu tretje stopnje, področje Politologija.

Člani katedre raziskovalno delujejo v okviru Centra za kritično politologijo v okviru Inštituta za družbene vede; raziskovalne dosežke centra člani katedre nenehno vključujejo v svoje pedagoško delo.

Vabljeni na informativni dan

PRIDRUŽI SE NAM! Vabimo vedoželjne dijake in dijakinje, ki želijo spoznavati politične procese in razumeti politične dogodke doma in po svetu, na informativna dneva, ki bosta na FDV potekala v petek in soboto, 12. in 13 februarja.

4. februar 2013 | Obvestilo

Dvodnevni dogodek o politični participaciji

Raziskovalci, člani katedre za teoretsko analitsko politologijo, so v januarju organizirali dvodnevni dogodek na tematiko poučevanja participacije in sodelovanja v Evropi.

4. februar 2013 | Obvestilo

AntiFa

Na Fakulteti za družbene vede potekajo tudi AntiFa seminarji, ki jih skupaj s študenti organizirajo zaposleni na fakulteti.

4. februar 2013 | Obvestilo
Študentje programa Politologija - Študije politike in države imajo možnost sodelovati s člani katedre za teoretsko-analitsko politologijo ne le v predavalnicah, temveč tudi na spletu. Na spletni strani www.politologija.si  objavljamo tudi prispevke študentov, na njej pa najdeš še marsikaj zanimivega.
Študijski programi 1. stopnje
Študijski programi 2. stopnje
Študijski programi 3. stopnje