Skoči do osrednje vsebine

Obštudijska dejavnost FDV

Kaj je obštudijska dejavnost?

Obštudijska dejavnost je organizirana aktivnost študentov, ki se izvaja na UL FDV poleg študijske dejavnosti, skladno s standardi kakovosti izobraževanja, dvigovanja ugleda in prepoznavnosti Fakultete za družbene vede in Univerze v Ljubljani doma in v tujini. Potrjena in sprejeta obštudijska dejavnost lahko obsega 3 ali 4 ECTS kreditne točke.

Namen obštudijske dejavnosti je spodbujanje razvoja kompetenc in veščin s področij, ki niso neposredno del študijskega programa, krepitev možnosti kariernega razvoja in lažjega umeščanja na trg dela.

Priznavanje obštudijske dejavnosti

Študenti FDV lahko vpišejo obštudijsko dejavnost ob vpisu v posamezni letnik v okviru odprtih izbirnih predmetov na predhodnih študijskih programih 1. in 2. stopnje oz. v okviru izbirnih predmetov na prenovljenih študijskih programih 1. in 2. stopnje.

Tako vpisana obštudijska dejavnost šteje v letnik vpisanega študijskega programa. Presežek pridobljenih ECTS kreditnih točk se ne prenaša v višji letnik.

Navodila za uveljavljanje obštudijske dejavnosti na FDV

Študenti FDV lahko v okviru študija skladno s predmetnikom vpišete oz. uveljavljate obštudijske dejavnosti, ki so navedene v predmetniku vašega programa.

Vpis obštudijske dejavnosti se ob izpolnjevanju vpisnega lista beleži kot odprti izbirni predmet, ki ga izberete iz nabora predmetov z nazivom "Predmet druge fakultete". V nadaljevanju izpolnjevanja vpisnega lista se vam odpre polje, kamor vpišete naziv obštudijske dejavnosti. 

Pri vpisu obštudijske dejavnosti bodite pozorni na seštevek kreditnih točk, ki jih morate pridobiti v okviru izbirnih predmetov, npr. izbirnost za 6 KT lahko zapolnite tako, da vpišete dve obštudijski dejavnosti, ki obe skupaj štejeta 6 ali več KT (obštudijska dejavnost 1 s 3 KT in obštudijska dejavnost 2 s 3 KT ali 4 KT). 

Prav tako lahko vpišete tudi kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti UL, kot so navedene v nadaljevanju.

Obštudijska dejavnost na UL

Prijave za študijsko leto 2021/22 bodo odprte predvidoma 27. 9. 2021. Opise in več informacij  obštudijskih dejavnosti UL najdete tukaj.

Seznam kreditno ovrednotenih obštudijskih dejavnosti na FDV

  • Akademsko pisanje (4 KT)

  • Bralni seminar (4 KT)

  • Človekove pravice v praksi – Akademija Amnesty (4 KT)

  • Delovanje na področju družboslovne informatike (3KT)

  • Glasbeno izobraževanje (4 KT)

  • Raziskovanje na področju zaposljivosti diplomantov (4 KT)

  • Tutorstvo (3 KT)

  • Upravljanje družbenih medijev (4 KT) - v 2022/23 in 2023/24 SE NE IZVAJA

  • Vodenje in voditeljstvo (4 KT) - V 2023/24 SE NE BO IZVAJALA