Skoči do osrednje vsebine

Sistem tutorstva in sistem kolegialne pomoči

Na Fakulteti je povezovanje s tujimi študenti omogočeno s sistemom tutorstva in sistemom kolegialne pomoči. 

Sistem tutorstva je sistematično vodenje študentov skozi študij, pri čemer pa se ne osredotoča strogo na njihov akademski razvoj ali na težave pri študiju, temveč tudi na njihov osebnostni razvoj. Tutorstvo deluje širše na fakulteti, vendar so štiri mesta rezerivirana samo za tutorje in tutorke za tuje študente. Več informacij in aktualni kontakti so dostopni na tej podstrani

Sistem kolegialne pomoči oziroma »Buddy System« pa deluje znotraj Mednarodne pisarne in omogoča povezovanje tujih in slovenskih študentov na neobvezujoči in neformalni ravni. Študenti FDV nudijo pomoč tujim študentom z namenom olajšanja težav, s katerimi se tuji študentje soočajo predvsem na začetku izmenjave oziroma študija, mreženja in druženja ter čim boljšega vključevanja tujih študentov v študij in življenje v Sloveniji. »Buddy-ji« pa dobijo priložnost za druženje in navezovanje prijateljstev s tujimi študenti ter komunikacije v tujem jeziku. Vključitev v »Buddy System« priporočamo zlasti študentom, ki že imajo izkušnjo s študijem v tujini, in tistim, ki nameravajo opravljati izmenjavo oz. študirati v tujini v prihodnje. Naloga »buddy-jev« je pomoč pri vključevanju tujih študentov v študij na FDV in življenje v Ljubljani. Njihova pomoč je potrebna predvsem na začetku študijskega leta oz. semestra, zaželena pa vse leto – glede na potrebe oz. želje tujih študentov in »buddy-jev«. Med drugim vključuje: pomoč in nasvete pri logističnih oz. administrativnih zadevah, kot so urejanje dovoljenja za bivanje, bonov, Urbane in drugih administrativnih zadev, pomoč pri orientaciji na fakulteti, nasveti pri izbiri predmetov in drugih študijskih zadevah, morebitna pomoč pri iskanju nastanitve, prostočasne aktivnosti, spoznavanje mesta in države, organiziranje neformalnih dogodkov, druženje idr. Razpis za prijave je objavljen na spletni strani FDV pod razdelkom Študij v tujini vsako poletje pred začetkom novega študijskega leta.

V študijskem letu 2022/23 v programu Kolegialne pomoči sodelujejo naslednji študenti in študentke:

 • Izak Miklavčič izak.miklavcic@gmail.com
 • Zia Perko Rogelj ziaperkorogelj@gmail.com
 • Nika Žagar nika.zagar.99@gmail.com
 • Živa Končan ziva.koncan@gmail.com
 • Manca Cerar manca.cerar00@gmail.com
 • Minea Rudolf rudolf.minea@gmail.com
 • Nika Likar nika.likar99@gmail.com

 • Amina Kenda kenda.amina@gmail.com

 • Andrej Natlacen andrej.natlacen11@gmail.com

 • Matic Baliž matic.baliz@gmail.com

 • Nina Rožman nina.rozman98@gmail.com

 • Taja Lalič taja.lalic10@gmail.com

 • Leja Hrovat leja_hrovat@outlook.com

 • Saša Šturm ss3363@student.uni-lj.si

 • Vanessa Ibrahimović vanessaibrahimovic01@gmail.com

 • Timea Pešić timea.pesic@gmail.com

 • Sergeja Gaberšek sergejagabersek@gmail.com

 • Eva Feltrin efeltrin11@gmail.com

 • Maša Tekavčič mt2935@student.uni-lj.si

 • Nika Marija Rojc nika.rojc7@gmail.com

 • Sara Gradišnik sara.gradisnik@gmail.com

 • Azra Kerić azra.keric93@gmail.com

Timea Pešić

Azra Kerić