Skoči do osrednje vsebine

Pogoji za pridobitev statusa Erasmus+ študenta

Študent lahko sodeluje v programu Erasmus+ in pridobi status »Erasmus študenta«, če

  •  je zaključil najmanj prvi letnik študija;
  • je v tekočem študijskem letu vpisan v organiziran visokošolski študijski program z javno veljavnostjo, ki vodi do diplome oz. specializacije, magisterija ali do doktorata, institucija pa je upravičena do sodelovanja v programu Erasmus+ in je vnešena v seznam upravičenih institucij programa Erasmus+. 
  • na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus.