Pogosta vprašanja

Študenti

 • Ali se študentu v času pavziraja izstavi račun za opravljanje zaključnih obveznosti pri predmetih?

 • Kakšni so roki za prijavo teme magistrskega dela

 • Veljavnost teme magistrskega dela

 • Kako poteka prijava teme magistrskega dela

 • Kakšni so roki za dokončanje študija na 2. Stopnji

 • Oddaja prošnje za nadaljevanje študija

 • Kakšni so stroški, povezani z nadaljevanjem študija po daljši prekinitvi

 • Kdaj izgubim status študenta

 • Ali se študent lahko redno zaposli in obdrži status rednega študenta?

 • Katero raven izobrazbe imam glede na Slovensko ogrodje kvalifikacij?

Bodoči študenti

 • Ali moram imeti ob prijavi na 2. stopnjo že zaključeno 1. stopnjo

 • Ali je prijava za vpis zgolj “evidenčna” oz informativna

 • Ali se lahko prijavim na več programov

 • Če se noben od izbranih programov ne bo izvajal zaradi premajhnega števila prijavljenih kandidatov, ali bo možen še vpis v katerega od ostalih programov?

 • Kandidat, ki se je prijavil za vpis, se naknadno odloči, da se ne bo vpisal na podiplomski študij na FDV ali ugotovi, da ne bo pravočasno diplomiral. Ali mora to sporočiti Službi za študentske zadeve?

 • Kje bodo dosegljive informacije o številu prijavljenih za vpis v 2. stopnjo študija po posameznih programih?

 • Ali vsi diplomanti FDV izpolnjujejo vstopne pogoje za vse vpis v programe 2. stopnje na FDV?

 • Ali se kot diplomant 1. stopnje 3–letnega študija lahko vpišem na drugostopenjski magistrski program na vaši fakulteti?

 • Ali se kot diplomant 2. stopnje na FDV ali katere druge fakultete v Sloveniji lahko prijavim za vpis v drugostopenjski magistrski program na FDV?

 • Ali enaka pravila veljajo tudi za kandidate, ki so študij zaključili v tujini?

 • Ali je potrebno plačati šolnino za študij?

 • Kako je s pisanjem magistrskega dela?

 • Ali je v okviru študija na 2. stopnji možna mednarodna študijska izmenjava?

 • Kako poteka prijava za vpis na 2. stopnjo študija