Skoči do osrednje vsebine

Zaključevanje 1-letnih študijskih programov druge stopnje - 30. 9. 2025


Fakulteta za družbene vede je v študijskem letu 2021/22 v polnosti prešla iz sistema 4 + 1 na sistem 3 + 2, tako da študente vpisujemo le še v prenovljene 2-letne študijske programe druge stopnje. Študentom, ki so bili vpisani na predhodne 1-letne študijske programe druge stopnje (po sistemu 4 + 1) je bil določen rok za zaključek študija, ki pa se počasi približuje. 1-letne študijske programe druge stopnje bo, skladno s sklepom Senata FDV, mogoče zaključiti le še do 30. 9. 2025, torej do konca študijskega leta 2024/25. Po tem datumu, bo programom prenehala veljati akreditacija, zato jih ne bo več mogoče zaključiti. Odločitev o poteku akreditacije predhodnih študijskih programov in s tem povezanega rokovnika opravil je na seji 15. 5. 2023 potrdil tudi Senat FDV.

Rokovnik zaključevanja študija predhodnih 1-letnih študijskih programov druge stopnje je nekoliko drugačen kot za predhodne programe prve stopnje, zato si ga pozorno preberite:

Aktivnost študenta

Rok

Opomba

Oddaja prošnje za nadaljevanje/zaključek študija

1. 11. 2024

Datum velja za vse, ki te prošnje še niso oddali oz. vse tiste, ki bodo imeli prošnjo za dokončanje študija veljavno do 30. 9. 2024 in študija ne bodo uspeli zaključiti (novo prošnjo oddajo šele po tem datumu).

Prijava teme zaključnega dela

15. 3. 2025

Temo zaključnega dela morajo prijaviti vsi, ki teme še niso nikoli prijavili in tudi tisti, ki nimajo več veljavne teme (veljavnost tema je 3 leta).

Oddaja celotnega zaključnega dela (prva različica) v končno branje mentorju

1. 5. 2025

 

Končna oddaja zaključnega dela (v zagovor)

15. 6. 2025

Skladno s sklepom Senata FDV se spremeni 25. člen Pravilnika o zaključnem delu na programih prve in druge stopnje

 

Za morebitna dodatna vprašanja smo vsem kandidatom za zaključek študija na voljo v Službi za študentske zadeve v času uradnih ur oz. na: referat@fdv.uni-lj.si.
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 24. maj 2023 | v kategoriji: Obvestilo, Redni študij