Skoči do osrednje vsebine

Odločam se za izmenjavo

 • Kdaj je objavljen razpis za študentsko izmenjavo?

 • Kje bo objavljen razpis?

 • Ali se lahko hkrati prijavim na Erasmus+ izmenjavo in izmenjavo v okviru pogodbenega sodelovanja?

 • Ali grem lahko ponovno na Erasmus+ študentsko izmenjavo?

 • Ali grem lahko na študentsko izmenjavo preko pogodbe, če sem že izkoristil-a Erasmus+ študentsko izmenjavo?

 • Kakšna je razlika pri izmenjavi v okviru pogodbenega sodelovanja?

 • Ali grem lahko na študentsko izmenjavo v času dodatnega letnika?

 • Ali grem lahko na študijsko izmenjavo tudi na 2. ali 3. stopnji študija?

 • Kaj v razpisu pomeni število mest in št. mesecev (skupaj)?

 • Če je v razpisu predvidena izmenjava za celo študijsko leto, grem lahko na izmenjavo le za en semester?

 • Moram pri prijavi izbirati zgolj institucije s točno določenega področja študija?

 • Kaj zajema področje študija družbene vede?

 • Kakšni so pogoji za študij v tujini?

 • Kaj moram oddati ob prijavi na študentsko izmenjavo?

 • Ali napišem motivacijsko pismo za vse tri možnosti prijave?

 • Ali moram nujno navesti več izbir univerz, če si dejansko želim samo na eno univerzo?

 • Kaj vpliva na izbor kandidatov?

 • Ali obstajajo druge oblike štipendij?

 • Kje dobim informacije glede financiranja?

 • Ali bom poleg osnovnega vira financiranja upravičen tudi do dodatka za študente iz okolij z manj priložnostmi?