Skoči do osrednje vsebine

Obramboslovje

Doktorski študij Obramboslovje poglablja splošna teoretična in metodološka spoznanja družbenih ved in humanistike, ki predstavljajo interdisciplinarni okvir varnosti in z varnostjo povezanih pojavov. Temeljni namen programa je predstaviti študentom zgodovino obramboslovja kot družboslovne vede in v tem kontekstu razvoj študija obramboslovja na dodiplomski, magistrski in doktorski ravni ter nacionalno in mednarodno raziskovalno delo, ki poteka znotraj Obramboslovnega raziskovalnega centra. Doktorski kandidati se seznanijo s ključnimi vsebinami s področja nacionalne in mednarodne varnosti ter z vsebinskimi in metodološkimi posebnostmi obramboslovnega raziskovanja. Odvisno od teme doktorske disertacije proučujejo zakonitosti vojaške in civilne obrambe, varstva pred nesrečami, sodobnih kriz in kriznega upravljanja ter družbene značilnosti, organizacijsko strukturo in delovanje vseh delov varnostnega sektorja (vojske, policije, varstva pred nesrečami, paravojaških organizacij, zasebnih vojaških in varnostnih podjetij ter obveščevalnih služb). Na področju obramboslovja so možne specializacije na naslednjih področjih: sodobne varnostne teorije, teorije proučevanja miru, odnosi med oboroženimi silami in družbo, reševanje sodobnih konfliktov, primerjalni obrambni in vojaški sistemi, obrambna industrija v evropskem in svetovnem merilu, celovitost sodelovanja države v mednarodnih mirovnih ter drugih vojaških operacijah in civilnih misijah, vpliv mednarodnega terorizma na varnost, pogostost in intenzivnost naravnih  in drugih nesreč, in nenazadnje podnebne spremembe in njihov vpliv na varnost.

Kontakt

Skrbnik področja:

prof. dr. Marjan Malešič
marjan.malesic@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:…

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za obramboslovje

Poslanstvo katedre je proučevanje in poučevanje varnosti, obrambe, vojaštva in miru, s čimer prispeva k razvoju splošne družbene varnostne kulture.