doc. dr. Janja Vuga Beršnak

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • doc. dr. Janja Vuga Beršnak, znanstvena sodelavka
   Kontaktne informacije:
   Službeni telefon: 01/ 5805-323
   Email: is.jl-inu.vdf@aguv.ajnaj
   Govorilne in uradne ure:
   Zaradi porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo GU do avgusta 2017 odpadejo.     
     
     
     
     
     
   Prostor:
   AP 23
   Sodelovanje pri predmetih:

   Dodiplomski študij
   Diplomsko delo - POL-OBR
   Mirovne operacije
   Ekspertna področja:
   • Mirovne operacije;
   • Medkulturno sodelovanje na mirovnih operacijah;
   • Stališča javnosti do varnosti in obrambe;
   • Otroci v vojaških družinah;
   • Usklajevanje družine in plačanega dela;
   • Vloga spola v vojaški organzaciji;
   • Civilni funkcionalni strokovnjaki in strokovnjakinje;
   • Metodologija preučevanja vojaške organizacije;
   • Krizno upravljanje; 
   • Sistem nacionalne varnosti;
   • Pravni in praktični vidiki uporabe UAV.

    

  • Janja Vuga je svojo raziskovalno pot pričela leta 2005, in sicer s terenskim preučevanjem prve generacije kandidatov za civilne funkcionalne strokovnjake. V okviru doktorske raziskave je preučevala kulturne razlike med pripadniki oboroženih sil na mednarodnih operacijah in misijah. Preučuje tudi druge družboslovne dejavnike, ki vplivajo na pripadnike/ce vojaške organizacije (vloga spola, usklajevanje zasebnega življenja in družine, otroci itd.) ter odnos javnosti do vojaške organizacije, predvsem do delovanja na mednarodnih operacijah in misijah. Zadnja leta raziskovalni fokus usmerja v preučevanje mehanizmov kriznega upravljanja in preučevanje otrok v vojaških družinah.
    
   Kot ekspertna sodelavka je vključena v različne delovne skupine, in sicer strokovnjakinja za sodelovanje RS na MO pri International Peace Institute ter nacionalna predstavnica v Natovi skupini HFM 258: Impact of Military Life on Children from Military Families. Bila je tudi nacionalna predstavnica v Natovi skupini HFM 163 group: Improving organizational effectiveness of coalition operations (2008 – 2011).

   Vodila je naslednje projekte in raziskave:
   - Sistem kriznega upravljanja in vodenja v Republiki Sloveniji. Vladni projekt. Ministrstvo za obrambo. - 2017.
   - Nadgradnja mehanizmov kriznega upravljanja. Ministrstvo za obrambo RS, International Security Fund. - 2017.
   - Strateška kultura in usklajevanje poklicnega ter zasebnega življenja: primer delovanja specialnih sil v asimetričnem okolju (2014 - 2015), Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2014/2015.
   - Oblikovanje modela za določanje optimalne uporabe brezpilotnih letalnikov v slovenskem prostoru: pravni in praktični vidik. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2015.
   - Aplikacija naprednih geodetskih storitev pri zagotavljanju sodobne varnosti GEOSEC. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2014.    
    
   Del raziskovalnega dela je opravljala z opazovanjem z udeležbo, in sicer na MO Tchad/CAR, KFOR in UNIFIL ter v italijanskem Joint Services Staff College ISSMI (znanstvena štipendija v okviru EU programa COST za delo pri raziskovalnem inštitutu za mednarodne odnose Archivio Disarmo in univerzi La Sapienza).
    
   Delovne izkušnje:

   1. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. Znanstvena sodelavka in docentka na področju obramboslovja;
   2. Ministrstvo za obrambo RS, sekretarka, vodja medresorske projektne skupine; 
   3. Zavod Republike Slovenije za Šolstvo. Višja svetovalka pri projektu; 
   4. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. Mlada raziskovalka in asistentka na področju obramboslovja;
   5. Rektorat Univerze v Ljubljani. Služba za mednarodno sodelovanje. Strokovna sodelavka za skupne študijske programe in Erasmus praktično usposabljanje študentov/k;
   6. Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij. Strokovno sodelovanje pri izvedbi raziskav; 
   7. Strokovna praksa: Uprava RS za zaščito in reševanje.

  • Nekaj najpomembnejših znanstvenih in raziskovalnih del:

   Safety bubble versus risk awareness : casualty aversion among the Slovenian public. Armed forces and society, ISSN 0095-327X, Apr. 2014, vol. 40, [no.] 2, str. 357-381, graf. prikazi. http://afs.sagepub.com/content/40/2/357, doi: 10.1177/0095327X12465814.

   Transition to contemporary peace operations' military leaders : a comparative study of slovenian and italian armed forces. The journal of slavic military studies, ISSN 1556-3006, 2014, vol. 27, iss. 4, str. 553-573, graf. prikazi. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13518046.2014.963401#.VGC7KJhhZFo, doi: 10.1080/13518046.2014.963401.

   Civilian entities in EU missions: a comparison of the Slovenian, Italian, Belgian and Danish approaches. V: GALANTINO, Maria Grazia (ur.), FREIRE, Maria Raquel (ur.). Managing crises, making peace : towards a strategic EU vision for security and defense, (Rethinking peace and conflict studies). Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2015, str. 196-215

   Work-family conflict between two greedy institutions : the family and the military. Current sociology, ISSN 0011-3921, Nov. 2013, vol. 61, no. 7, str. 1058-1077, ilustr., doi: 10.1177/0011392113498881.

   The influence of the primary social environment on members of the Slovenian Armed Forces. V: MOELKER, René (ur.). Military families and war in the 21st century : comparative perspectives, (Cass military studies). Abingdon; New York: Routledge, 2015, str. 227-241

   What motivates Slovenian 'peacekeepers'?. International peacekeeping, ISSN 1353-3312, Jan. 2011, vol. 18, no. 1, str. 96-109, doi: 10.1080/13533312.2011.527522.

   Cultural differences in multinational peace operations : a Slovenian perspective. International peacekeeping, ISSN 1353-3312, Aug. 2010, vol. 17, no. 4, str. 554-565, doi: 10.1080/13533312.2010.516668.

   Can we call it a culture of a peace operation? : case study of Slovenian and Italian armed forces. The journal of slavic military studies, ISSN 1556-3006, 2015, vol. 28, iss. 3, str. 481-501

   Slovenski pogled na civilno-vojaško sodelovanje v operacijah v podporo miru: študija primera slovenskih kontingentov na Kosovu (SIKON-a 15 in 16 KFORja). Bilten Slovenske vojske, ISSN 1580-1993, apr. 2009,

   Slovenia: a small country's experience of an asymmetric environment. V: CAFORIO, Giuseppe (ur.). Soldiers without frontiers : the view from the ground : experiences of asymmetric warfare, (Militari e società, 2). Roma; Acireale: Bonanno, cop. 2013.

   Inside the military organization : experience of researching the Slovenian Armed Forces. V: CARREIRAS, Helena (ur.), CASTRO, Celso (ur.). Qualitative methods in military studies : research experiences and challenges, (Cass military studies). London; New York: Routledge, 2013.

   Public perceptions of casualties in peace operations : the effects of potential casualties on public support in the case of Slovenia. V: MALEŠIČ, Marjan (ur.), KÜMMEL, Gerhard (ur.), BONNEU, Mathias. Security and the military between reality and perception, (Militär und Sozialwissenschaften, Bd 46). 1st ed. Baden-Baden: Nomos

   Small TCCs and small contingents, co-deployments. V: What needs to change in UN peace operations? : an expert briefing book prepared for the High-Level Independent Panel on Peace Operations. New York: Center on International Cooperation: International Peace Institute, 2014.
    
   Raziskovalna dejavnost:
      
   UN Contributor profile: the Republic of Slovenia. graf. prikazi. http://www.providingforpeacekeeping.org/wp-content/uploads/2013/02/Slovenia-Vuga-20-August-2014.pdf.

   Preoblikovanje obrambnih politik v sodobnem varnostnem okolju = (Transforming defence policies in contemporary security environment) : operacionalizacija in izvedba raziskovalnega projekta : končno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2013.

   Upravljanje človeških virov v SV : pogodbene rezerva [!], družine in konec vojaške službe : končno vsebinsko poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center: Frančiškanski družinski inštitut, 2009.

   Vloga države pri vključevanju civilnih subjektov v mednarodne operacije na kriznih območjih : končno raziskovalno poročilo. Ljubljana: FDV, 2009.

   Raziskovalni projekt "Družboslovna analiza delovanja Slovenske vojske v misijah in v poveljstvih na mednarodnih dolžnostih" : končno poročilo : empirična raziskava v kontigentih SVNKON 15 KFOR, SVNKON 16 KFOR in SVNKON 17 KFOR, SVNKON 1 UNIFIL, SVNKON 2 UNIFIL in SVNKON 3 UNIFIL ter med pripadniki v poveljstvih na mednarodnih dolžnostih. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center, 2008.


   Osebna bibliografija