doc. dr. Janja Vuga Beršnak

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • doc. dr. Janja Vuga Beršnak, znanstvena sodelavka
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-323
  Email: is.jl-inu.vdf@aguv.ajnaj
  Govorilne in uradne ure:
  Zaradi službene odsotnosti GU v oktobru odpadejo.

  Kabinet AP 23.  Prostor:
  AP 23
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Diplomsko delo - POL-OBR
  Informatika za obramboslovce
  Krizni menedžment in sodobna varnost
  Mirovne operacije
  Upravljanje in vodenje ob nesrečah
  Ekspertna področja:
  • Vojaška sociologija;
  • Metodologija preučevanja vojaške organizacije;
  • Mirovne operacije (večnacionalna sestava, vloga kulture, vodenje, vpliv na družino);
  • Usklajevanje dela in družine v vojaški organizaciji;
  • Preučevanje vpliva vojaškega načina življenja na otroke v vojaških družinah;
  • Vloga spola v vojaški organzaciji;
  • Stališča javnosti do nacionalne varnosti;
  • Krizno upravljanje in vodenje.
 • Janja Vuga je svojo raziskovalno pot pričela leta 2005, in sicer s terenskim preučevanjem prve generacije kandidatov za civilne funkcionalne strokovnjake. V okviru doktorske raziskave je preučevala kulturne razlike med pripadniki oboroženih sil na mednarodnih operacijah in misijah. Preučuje tudi druge družboslovne dejavnike, ki vplivajo na pripadnike/ce vojaške organizacije (vloga spola, usklajevanje zasebnega življenja in družine, otroci itd.) ter odnos javnosti do vojaške organizacije, predvsem do delovanja na mednarodnih operacijah in misijah. Zadnja leta raziskovalni fokus usmerja v preučevanje vpliva vojaškega načina življenja na otroke v vojaških družinah.
   
  Kot ekspertna sodelavka je vključena v različne delovne skupine. Sodelovala je z International Peace Institute ter kot nacionalna predstavnica v Natovi skupini HFM 258: Impact of Military Life on Children from Military Families. Bila je tudi nacionalna predstavnica v Natovi skupini HFM 163 group: Improving organizational effectiveness of coalition operations (2008 – 2011).

  Vodila je naslednje raziskave:
  - Sistem kriznega upravljanja in vodenja v Republiki Sloveniji. Vladni strateški projekt. Ministrstvo za obrambo (2015 - 2016).
  - Nadgradnja mehanizmov kriznega upravljanja. Ministrstvo za obrambo RS, International Security Fund. (2015 - 2017).
  - Strateška kultura in usklajevanje poklicnega ter zasebnega življenja: primer delovanja specialnih sil v asimetričnem okolju (2014 - 2015), Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2014/2015.
  - Oblikovanje modela za določanje optimalne uporabe brezpilotnih letalnikov v slovenskem prostoru: pravni in praktični vidik. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2015.
  - Aplikacija naprednih geodetskih storitev pri zagotavljanju sodobne varnosti GEOSEC. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2014.    
   
  Del raziskovalnega dela je opravljala z opazovanjem z udeležbo, in sicer na MO Tchad/CAR, KFOR in UNIFIL ter v italijanskem Joint Services Staff College ISSMI (znanstvena štipendija v okviru EU programa COST za delo pri raziskovalnem inštitutu za mednarodne odnose Archivio Disarmo in univerzi La Sapienza).
   
  Delovne izkušnje:

  1. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. Znanstvena sodelavka in docentka na področju obramboslovja;
  2. Ministrstvo za obrambo RS, sekretarka v kabinetu ministrice, vodja vladnega projekta Sistem Kriznega upravljanja in vodenja v RS; 
  3. Zavod Republike Slovenije za Šolstvo. Višja svetovalka za projektno delo; 
  4. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. Mlada raziskovalka in asistentka na področju obramboslovja;
  5. Rektorat Univerze v Ljubljani. Služba za mednarodno sodelovanje. Strokovna sodelavka za skupne študijske programe in Erasmus praktično usposabljanje študentov/k;
  6. Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij. Strokovno sodelovanje pri izvedbi raziskav; 
  7. Strokovna praksa: Uprava RS za zaščito in reševanje.

 • Nekaj najpomembnejših znanstvenih in raziskovalnih del:

  Upravljanje kompleksnih kriz v RS. Dostopno na http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/pdf/javne_objave/2016/e-MORS_UpravljanjeSkrizami.pdf .

  Safety bubble versus risk awareness : casualty aversion among the Slovenian public. Armed forces and society, ISSN 0095-327X, Apr. 2014, vol. 40, [no.] 2, str. 357-381, graf. prikazi. http://afs.sagepub.com/content/40/2/357, doi: 10.1177/0095327X12465814.

  Transition to contemporary peace operations' military leaders : a comparative study of slovenian and italian armed forces. The journal of slavic military studies, ISSN 1556-3006, 2014, vol. 27, iss. 4, str. 553-573, graf. prikazi. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13518046.2014.963401#.VGC7KJhhZFo, doi: 10.1080/13518046.2014.963401.

  Civilian entities in EU missions: a comparison of the Slovenian, Italian, Belgian and Danish approaches. V: GALANTINO, Maria Grazia (ur.), FREIRE, Maria Raquel (ur.). Managing crises, making peace : towards a strategic EU vision for security and defense, (Rethinking peace and conflict studies). Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2015, str. 196-215

  Work-family conflict between two greedy institutions : the family and the military. Current sociology, ISSN 0011-3921, Nov. 2013, vol. 61, no. 7, str. 1058-1077, ilustr., doi: 10.1177/0011392113498881.

  The influence of the primary social environment on members of the Slovenian Armed Forces. V: MOELKER, René (ur.). Military families and war in the 21st century : comparative perspectives, (Cass military studies). Abingdon; New York: Routledge, 2015, str. 227-241

  What motivates Slovenian 'peacekeepers'?. International peacekeeping, ISSN 1353-3312, Jan. 2011, vol. 18, no. 1, str. 96-109, doi: 10.1080/13533312.2011.527522.

  Cultural differences in multinational peace operations : a Slovenian perspective. International peacekeeping, ISSN 1353-3312, Aug. 2010, vol. 17, no. 4, str. 554-565, doi: 10.1080/13533312.2010.516668.

  Can we call it a culture of a peace operation? : case study of Slovenian and Italian armed forces. The journal of slavic military studies, ISSN 1556-3006, 2015, vol. 28, iss. 3, str. 481-501

  Slovenia: a small country's experience of an asymmetric environment. V: CAFORIO, Giuseppe (ur.). Soldiers without frontiers : the view from the ground : experiences of asymmetric warfare, (Militari e società, 2). Roma; Acireale: Bonanno, cop. 2013.

  Inside the military organization : experience of researching the Slovenian Armed Forces. V: CARREIRAS, Helena (ur.), CASTRO, Celso (ur.). Qualitative methods in military studies : research experiences and challenges, (Cass military studies). London; New York: Routledge, 2013.

  Public perceptions of casualties in peace operations : the effects of potential casualties on public support in the case of Slovenia. V: MALEŠIČ, Marjan (ur.), KÜMMEL, Gerhard (ur.), BONNEU, Mathias. Security and the military between reality and perception, (Militär und Sozialwissenschaften, Bd 46). 1st ed. Baden-Baden: Nomos

  Small TCCs and small contingents, co-deployments. V: What needs to change in UN peace operations? : an expert briefing book prepared for the High-Level Independent Panel on Peace Operations. New York: Center on International Cooperation: International Peace Institute, 2014.
   
  Raziskovalna dejavnost:

  Sistem kriznega upravljanja in vodenja v RS. Dostopno na http://www.vlada.si/teme_in_projekti/projektna_pisarna/p7_posodobljen_sistem_kriznega_upravljanja_in_vodenja/ . 
    
  UN Contributor profile: the Republic of Slovenia. graf. prikazi. http://www.providingforpeacekeeping.org/wp-content/uploads/2013/02/Slovenia-Vuga-20-August-2014.pdf.

  Preoblikovanje obrambnih politik v sodobnem varnostnem okolju = (Transforming defence policies in contemporary security environment) : operacionalizacija in izvedba raziskovalnega projekta : končno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2013.

  Upravljanje človeških virov v SV : pogodbene rezerva [!], družine in konec vojaške službe : končno vsebinsko poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Inštitut za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center: Frančiškanski družinski inštitut, 2009.

  Vloga države pri vključevanju civilnih subjektov v mednarodne operacije na kriznih območjih : končno raziskovalno poročilo. Ljubljana: FDV, 2009.

  Raziskovalni projekt "Družboslovna analiza delovanja Slovenske vojske v misijah in v poveljstvih na mednarodnih dolžnostih" : končno poročilo : empirična raziskava v kontigentih SVNKON 15 KFOR, SVNKON 16 KFOR in SVNKON 17 KFOR, SVNKON 1 UNIFIL, SVNKON 2 UNIFIL in SVNKON 3 UNIFIL ter med pripadniki v poveljstvih na mednarodnih dolžnostih. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center, 2008.

  Osebna bibliografija