izr. prof. dr. Uroš Svete

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • izr. prof. dr. Uroš Svete, visokošolski učitelj
   Kontaktne informacije:
   Službeni telefon: 01/ 5805-332
   Email: is.jl-inu.vdf@etevs.soru
   Govorilne in uradne ure:
   Govorilne ure /Office hours

   Sreda (27.11.2019) ob 17.00.
   Prostor:
   AP 25
   Sodelovanje pri predmetih:

   Dodiplomski študij
   Diplomsko delo - POL-OBR
   Uvod v oborožitvene sisteme
   Varnost v informacijski družbi
   Ekspertna področja:
   Informacijska tehnologija in nacionalna varnost, analiza sodobnih (asimetričnih) konfliktov, novejša vojaška zgodovina Slovenije in Slovencev, vojaška tehnologija, varnostne teorije
  • Izbrane objave:
   • SVETE, Uroš. European e-readiness? Cyber dimension of national security policies. Journal of comparative politics. [Online ed.], Jan. 2012, vol. 5, no. 1, str. 38-59. http://www.jofcp.org/assets/jcp/JCP-January-2012.pdf.
   • SVETE, Uroš. Manevrska struktura narodne zaščite med strateškim konceptom in taktično realizacijo. Prispev. novejšo zgod., 2012, letn. 52, št. 2, str. 189-212
   • SVETE, Uroš, KOLAK, Anja. Varnostna relevantnost kibernetskega prostora v obdobju Web 2.0 = Cyberspace security relevance in the time of Web 2.0. Sodobni vojaški izzivi, nov. 2011, 13, št. 3, str. 21-40.
   • PREZELJ, Iztok, KOPAČ, Erik, SVETE, Uroš, ŽIBERNA, Aleš. Cross-sectoral scanning of critical infrastructures : from functional differences to policy-relevant similarities. Journal of homeland security and emergency management, 2012, vol. 9, iss. 1,
   • SVETE, Uroš. Strateški značaj informacijsko-komunikacijske tehnologije u suvremenom međunarodnom okolišu. Polemos, pro. 2006, sv. 9, br. 2 (18), str. 101-117
   • SVETE, Uroš. Are covert operations the only effective (military) answer to asymmetric warriors?. V: KÜMMEL, Gerhard (ur.), SOETERS, Joseph L. (ur.). New wars, new militaries, new soldiers : conflicts, the armed forces and the soldierly subject, (Contributions to conflict management, peace economics and development, vol. 19). 1st ed. Bingley: Emerald, 2012, str. 51-68
   • SVETE, Uroš. Asymmetrical warfare and modern digital media : an old concept changed by new technology?. V: BAARDA, Th. A. van (ur.), VERWEIJ, Désirée (ur.). The moral dimension of asymmetrical warfare : counter-terrorism, democratic values and military ethics : report of an international conference hosted by the Ministry for Defence of the Netherlands and the Netherlands Defence Academy. Leiden; Boston: M. Nijhoff, 2009, str. 380-398,
   • SVETE, Uroš, GUŠTIN, Damijan, ČRNČEC, Damir. Asimetrija in nacionalna varnost : od zgodovinskih izkušenj do sodobnih izzivov, (Knjižnica Jurija Vege). Ljubljana: Defensor, 2011. 231 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6177-33-7.


   Osebna bibliografija
  • http://si.linkedin.com/pub/uro%C5%A1-svete/49/849/7b5