Skoči do osrednje vsebine

Vojaške družboslovne študije

Obravnava vojaško znanost kot holistično sintezo teorije in prakse razvoja in uporabe oboroženih sil v miru, krizah in oboroženih spopadih. Epistemologija vojaške znanosti obdeluje oboroženi boj in druge oblike vojaškega delovanja, vojaško izrazoslovje, zakone, izreke in načela uporabe oboroženih sil, metode vojaških ved, interakcijo med vojaško znanostjo in drugimi znanstvenimi disciplinami. V predmet bodo podrobneje vključene polemistika in vojaške družboslovne vede, ki poleg vojaškotehničnih, vojaško naravoslovnih in medicinskih ved tvorijo sistem vojaške znanosti . Na področju vojaških družboslovnih študij bodo možne specializacije v okviru izbirnih seminarjev, ki zadevajo sisteme vojaške obrambe, vojne igre (načrtovanje, izvedba in analiza), teorijo operacij, vojaško strategijo, vojaško logistiko, teorijo razvoja oboroženih sil, značilnosti sodobnih oboroženih spopadov, vojaški leadership, vojaške obveščevalne službe, odnose vojske s civilno družbo in politično državo.

Kontakt

Skrbnica področja:

prof. dr. Ljubica Jelušič
ljubica.jelusic@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 4 leta.
ECTS: 240
Znanstveni naslov diplomanta: doktor znanosti oz. doktorica znanosti
Okrajšava znanstvenega naslova: dr.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: na interdisciplinarni doktorski študijski program humanistika in družboslovje se lahko v skladu z zadnjim odstavkom člena 38a in 16. člena prehodnih in dokončnih določb zakona o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:…

Zakaj na program

Študenti bodo skozi vsebine študija, ki združuje teoretične in praktične prvine izbranih znanstvenih disciplin in kombinira raznolike sodobne didaktične pristope ter individualne in skupinske načine...

Katedra za obramboslovje

Poslanstvo katedre je proučevanje in poučevanje varnosti, obrambe, vojaštva in miru, s čimer prispeva k razvoju splošne družbene varnostne kulture.