Skoči do osrednje vsebine

prof. dr. Ljubica Jelušič

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • prof. dr. Ljubica Jelušič, visokošolska učiteljica
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-358
  Email: is.jl-inu.vdf@cisulej.acibujl
  Govorilne in uradne ure:


  Govorilne ure v juliju, avgustu in septembru 2022 potekajo po potrebi po dogovoru in po predhodni email komunikaciji. 
  Po potrebi se pogovorimo preko aplikacije zoom.


  Prostor:
  AP 02
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Polemologija
  Sociologija in politologija vojske

  Podiplomski študij
  Magistrsko delo OBR in VŠ
  Mednarodne operacije in misije
  Obrambna ekonomika
  Varnost v jugovzhodni Evropi
  Varnostni sektor in družba
  Ekspertna področja:
 • Doktorica znanosti s področja obramboslovja. Študijsko se je izpopolnjevala na Univerzi v Brnu ter Pedagoški fakulteti v Leipzigu, v letih 1994-1995 pa je bila na postdoktorskem usposabljanju s področja vojaške sociologije na Kraljevi vojaški akademiji v Bruslju, mentor je bil prof. dr. Philippe Manigart.

  V pedagoškem procesu predava tematike s področja teorij o vojnah in oboroženih spopadih, s področja sociologije in politologije vojske, mirovnih študij, odnosov med civilnim okoljem in varnostnim sektorjem, ter antropologije vojne. Občasno predava na študiju nacionalne in mednarodne varnosti na Fakulteti za politične znanosti v Zagrebu, na Šoli za civilno-vojaške odnose v Beogradu; na Višjem štabnem tečaju ter Generalštabnem programu Poveljniško-štabne šole Slovenske vojske, ter na seminarjih Centra za obrambno usposabljanje Poljče.

  Področja raziskovanja: 

  Teorije vojn, civilno-vojaški odnosi, legitimnost vojaštva, mirovne operacije, vojaška kohezija, antropologija vojn, upravljanje s človeškimi viri v vojski, vojaško sociološki problemi, javno mnenje in varnost, multikulturnost v vojski.

  Vodja raziskovalnih projektov:

  • Sociocultural Aspects of Defence restructuring and Conversion, COST A10 Defence Restructuring and Conversion, 1996 – 2001
  • Slovenska vojska v mirovnih operacijah, CRP Konkurenčnost Slovenije 2001 – 2006
  • Človeški dejavnik v vojaškem sistemu, CRP Znanje za varnost in mir
  • Družboslovna analiza delovanja SV v misijah in poveljstvih na mednarodnih dolžnostih, CRP Znanje za varnost in mir

  Pomembnejša članstva in zadolžitve v mednarodnih organizacijah:

  • Članica Mednarodnega svetovalnega odbora Ženevskega centra za demokratični nadzor nad oboroženimi silami (DCAF)
  • članica mednarodnega NATO panela Human and Societal Dynamics, Bruselj,
  • izvršna sekretarka ISA RC01 Armed Forces and Conflict Resolution za obdobje 2006 – 2010,
  • vodja delovne skupine Warriors in Peacekeeping, ERGOMAS

  Pomembnejše zadolžitve na FDV:

  • Prodekanja za raziskovalno delo  1995 – 1997
  • Predstojnica katedre za obramboslovje
  • Članica senata FDV in odgovorna senatorka za habilitacije 2005 - 2007
 • Izbrane monografije in pomembnejše objave: 

  • Legitimnost sodobnega vojaštva. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 1997. 
  • Defence restructuring and conversion : sociocultural aspects, (Social sciences). Brussels: European Commission, 1999 [i.e. 2000]. (ur. skupaj z: John Selby) 
  • European defence restructuring : military and public view, (Social sciences). Brussels: European Commission, 2001. (ur. skupaj z: Philippe Manigart). 
  • Seksizem v vojaški uniformi. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Generalštab Slovenske vojske, 2002. (ur. skupaj z: Mojca Pešec). 
  • Mirovne operacije in vloga Slovenije (ur.). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2005.  
  • Leader development in natural context : a grounded theory approach to discovering how military leaders grow. Mil. psychol., 2006, vol. 18. (skupaj z: Larsson et al.)
  • Motivation for peace operations. Rev. int. sociol., Mar. 2007, vol. 17, no. 1.
  • Ritualization of emotions in military organization. V: OUELLET, Eric (ur.). New directions in military sociology. Whitby: de Sitter, 2005.
  • Slovenia: reform in the vicinity of conflict. V: GERMANN, Wilhelm N. (ur.), KARKOSZKA, Andrzej (ur.). Security Sector reform in Central and Eastern Europe: difficult paths towards success, (BICC/DCAF Schriften zu Sicherheitssektor und Konversion, Band 10). Baden-Baden: Nomos, 2005.
  • Civil society in Slovenia: a watchdog against militarisation of the political state. V: CAPARINI, Marina (ur.), FLURI, Philipp (ur.), MOLNÁR, Ferenc (ur.). Civil society and the security sector : concepts and practices in new democracies. Münster: Lit Verlag; London: Global Book, 2006.

  Sodelovala je pri strokovni redakciji in prevodu priročnika Parlamentarni nadzor nad varnostnim sektorem, DCAF, Geneva in Ljubljana 2006.  Osebna bibliografija