Skoči do osrednje vsebine

Nina Pohleven, diplomantka evropskih študij


V letu 2014 sem diplomirala na programu Evropske študije, trenutno pa sem redno zaposlena v podjetju LANCom kot vodja marketinga. Vsa štiri leta dodiplomskega študija sem poleg ostalih predmetov, obiskovala tudi predavanja iz dveh tujih strokovnih jezikov: angleščine in francoščine. Jeziki stroke so mi izjemno pomagali pri branju literature za izpite, pri pogajanjih na simulacijah organov OZN, ki sem se jih udeleževala tekom študija, ter pri komunikaciji s sovrstniki iz drugih držav v času izmenjave oz. pri prostovoljnem delu v društvu, ki organizira Model European Union v Strasbourgu.

Sem mnenja, da so jeziki stroke osnova za uspešen študij in karierno pot, saj danes brez takšnega znanja zelo težko opravljaš katerokoli delo. Tudi program Evropske študije je zasnovan na način, da vzpodbuja vključevanje v mednarodno delovno okolje, kjer je znanje vsaj dveh delovnih jezikov v institucijah Evropske unije nujno potrebno. Čeprav trenutno ne opravljam dela na področju, iz katerega sem diplomirala, mi znanje iz strokovnih jezikov še vedno koristi pri prostočasnem študiju in prebiranju vsakodnevnih novic.

Za konec naj povem, da sem se za študij na FDV odločila ravno zaradi vključenosti tujih jezikov v predmetnik, saj so me po eni strani zelo zanimali jeziki in prevajalstvo, po drugi pa sem se želela izobraziti tudi na področju družboslovja oz. politologije.Pohleven


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 16. februar 2015 | v kategoriji: Ambasadorji