Skoči do osrednje vsebine

Nemški jezik


Kdo so vaši učitelji tujega jezika? 

Lekt. mag. Matej Šetinc

 

Pri učenji nemškega jezika se posvečamo po eni strani ponovitvi, utrjevanju in poglabljanju vseh slovničnih struktur nemške slovnice in na drugi strani širjenju besednega zaklada, zlasti z družboslovnega področja.

V ta namen skozi vsa štiri leta obravnavamo veliko število avtentičnih besedil različnih zvrsti iz nemške publicistike, strokovnih revij in znanstvenih besedil. Pri izboru besedil se ravnamo po študijskih programih, kar je najlažje naredimo v tretjem in četrtem letniku, kjer obravnavamo besedila, relevantna za študij Mednarodnih odnosov in Evropskih študij.

Del besedil ja izbran tako, da pri pouku spremljamo aktualna dogajanja v Evropi in po svetu, del pa se jih posveča temam, ki po aktualnosti niso omejene kot npr. demokracija, človekove pravice, mednarodne organizacije, varstvo okolja, ipd.

Zahtevnost dela v štirih letih seveda nenehno narašča, prav tako tudi samostojnost dela, saj je naš cilj, da bodo študenti lahko nekoč na delovnem mestu svoje delo opravljali tudi v nemščini.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 22. april 2013 | v kategoriji: Aktualno