Skoči do osrednje vsebine

Žiga Valič, diplomant dodiplomskega študija Mednarodnih odnosov in podiplomskega študija Diplomacije, magister vesoljskega prava in telekomunikacij (Univerza Pariz XI)


 

Valič

Kot diplomant dodiplomskega študija Mednarodnih odnosov in podiplomskega študija Diplomacije na Fakulteti za družbene vede želim s tem pismom:

1 . Izraziti podporo Katedri za tuje jezike ob napovedani reakreditaciji programov ;

2. Poudariti pomen aktivnega znanja tujih strokovnih jezikov za študente FDV-ja.          

Aktivno znanje treh tujih jezikov (angleščina, nemščina, francoščina), ki sem ga pridobil oz. izpopolnil  med študijem na FDV, je bilo za mojo poklicno kariero odločilnega pomena. Jezikovne kompetence so mi omogočile opravljanje podiplomskega študija Prava vesoljskih aktivnosti v Parizu in se izkazale kot dodana vrednost na podlagi katere sem na izredno zahtevnem trgu dela v Belgiji tudi našel zaposlitev.

Dandanes sem v vlogi svetovalca za evropske zadeve v francoskem podjetju v Bruslju dnevno primoran komunicirati v vsaj dveh, mnogokrat pa tudi treh jezikih, saj so delovni jeziki evropskih inštitucij in naših strank prav omenjeni jeziki.

Pomembno je, da slovenščino negujemo in ohranjamo kot materni jezik. Dejstvo pa je, da je aktivno znanje drugih tujih strokovnih jezikov (in ne le angleščine!) za nas, Slovence, izrednega pomena. Slovenija namreč v Evropi z dvema milijonoma prebivalcev in 20 000 km² predstavlja (le) srednje veliko evropsko mesto in zelo omejen trg dela.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 16. februar 2015 | v kategoriji: Ambasadorji