Skoči do osrednje vsebine

Iztok Hočevar, univerzitetni diplomirani politolog, smer mednarodni odnosi


Trenutna zaposlitev: vodja programa humanitarnega razminiranja v Libanonu za dansko nevladno organizacijo DCA.

HočevarDiplomiral sem na FDV  kot politolog (smer mednarodni odnosi), že 13 let pa opravljam delo na področju mednarodne humanitarne pomoči (humanitarno protiminsko delovanje). Trenutno opravljam delo vodje programa humanitarnega razminiranja v Libanonu za dansko nevladno organizacijo DCA.

V okviru študija mednarodnih odnosov na FDV sem se učil strokovne angleščine in italijanščine. Dejstvo, da se je pri studiju tujih jezikov na FDV učilo strokovno izrazoslovje s področja politologije, je bistveno pripomoglo k moji boljši usposobljenosti za delo v mednarodnih odnosih in posledično k uspehu pri iskanju zaposlitve.

Narava dela, ki ga opravljam, vključuje stalno in aktivno delovanje v okviru mednarodnih konvencij o razorožitvi (konvencija o prepovedi uporabe protipehotnih min, konvencija o prepovedi uporabe kasetnih bomb, …), torej delovanje na področju multilaterale (Ženeva, Bruselj, New York), prav tako na dnevni osnovi komuniciram z veleposlaništvi držav in predstavništvi Organizacije Združenih narodov v okviru izvajanja projektov in zbiranju donatorskih sredstev za program humanitarne pomoči.

Jezik stroke izjemno pomembno vpliva na razumevanje, delovanje in uspešno nadaljnje učenje v stroki, saj pomaga študentu razumeti specifične izraze in koncepte stroke. Seveda je potrebno dodati, da je že v okviru EU in vedno bolj multipolarnega sveta  potrebno obvladati več tujih jezikov. Sam trenutno poleg znanja angleškega in italijanskega jezika izpopolnjujem znanje ruskega in arabskega jezika, se pa sedaj srečujem s problemom, da so tradicionalni programi izobraževanja tujih jezikov  preveč splošni in ne naslavljajo specifike stroke.

Po mojem mnenju bi bilo potrebno v okviru katedre za tuje jezike na FDV dodati poleg obstoječih še kakšen tuji jezik (arabski, ruski, kitajski, …) in še bolj povezati vsebino in sodelovanje med katedrami in predmeti v okviru študija.

Kljub dejstvu da opravljam svoje delo v tujini in se v Slovenijo vračam le nekajkrat na leto, bi se kot diplomant FDV z veseljem udeležil eno- al večdnevnih “tečajev” izbranih politoloških konceptov in aktualnih izzivov v tujem jeziku, da o nujnosti podajanja strokovnega znanja v tujih jezikih niti ne izgubljam besed.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 05. februar 2015 | v kategoriji: Ambasadorji