Skoči do osrednje vsebine

Dvojna diploma dodiplomskih programov Mednarodni odnosi ter Politične vede - vladanje in javne politike (Univerza v Passauu)

»Dvojna diploma« je študijski program, ki študentom/-kam omogoča pridobitev dveh diplom, in sicer iz programa Mednarodni odnosi Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani (UL-FDV) ter Politične vede - vladanje in javne politike (Governance and Public Policy – Staatswissenschaften) Univerze v Passauu (UNI PASSAU)

V program dvojne diplome se lahko vključijo študenti/-ke, vpisani/-e na ustrezna dodiplomska programa obeh partnerskih institucij, UL-FDV in UNI PASSAU. Program temelji na vzajemnem priznavanju kreditnih točk in diplomskega dela, s čimer imajo študenti/-ke možnost hitrejšega zaključka obeh študijev.

Izbrani/-e študenti/-ke opravijo prva dva letnika na dodiplomskem študiju FDV-UL in pridobijo 120 kreditnih točk, 60 kreditnih točk pa pridobijo v 3. letniku študija na UNI PASSAU. V tretjem letniku se vpišejo na UNI PASSAU kot redni/-e študenti/-ke, vendar ostanejo vpisani/-e tudi na UL-FDV.

Študenti/-ke, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, pogoje za zaključek študija in učne izide obeh študijskih programov ter so opravili obvezno mobilnost na partnerski instituciji, prejmejo diplomsko listino obeh univerz.

Univerza v Passauu

Zakaj na program

Pridobitev dveh diplom v okviru triletnega dodiplomskega študija omogoča razvoj interdisciplinarnega znanja različnih, vendar komplementarnih področij, ter poglobljen študij dveh interesnih področij, ki odražajo zanimanje in individualnost študentk in študentov, kar jim omogoča tudi večjo prožnost na poklicni poti in več pridobljenega znanja.

Zaposlitev in kariera

Intervju: Vanja Černivec

thumb Vanja Černivec "V ligi NBA, ki na prvi pogled nima nikakršne povezave s politologijo, so poleg mojega košarkarskega znanja zelo cenili moje poznavanje mednarodnih odnosov, razumevanje osnov ekonomije, znanje tujih jezikov in sposobnost javnega nastopanja."

 

Intervju: Tamara Juričič

Tamara Juričić thumb"Sem ambasadorka mednarodnih odnosov, in to predvsem zato, ker mi je študij dal ogromno teoretskega znanja, predvsem pa (in verjetno še bolj pomembno), mi je dal širok pogled, se pravi razumevanje globalnega sveta, da vidiš "big picture", da znaš povezovati stvari med seboj, in to ne samo na teoretski ravni, ampak naprej v prakso."

 

Intervju: Nina Pejič

Nina Pejič-foto1 splet thumb

"FDV ponuja znanje domačih in tujih znanstvenikov, omrežje in infrastrukturo – na študentih pa je, da berejo, študirajo, cukajo ljudi za rokav in izkoriščajo priložnosti za pridobivanje praktičnih izkušenj."

 

 

 

 

Kontakt

Služba za pedagoško mednarodno sodelovanje in mobilnost
Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
Telefon: 01 / 5805-305
E-pošta: masa.kolenbrand@fdv.uni-lj.si

Skrbnik programa:
prof. dr. Zlatko Šabič

Osnovne informacije

Tip: Dvojna diploma dodiplomskih programov Mednarodni odnosi ter Politične vede - vladanje in javne politike
Trajanje: 3 leta: prvi in drugi letnik na UL-FDV, tretji letnik na UNI PASSAU
Kreditne točke: 180 ECTS (120 ECTS na UL-FDV in 60 ECTS na UNI PASSAU)
Jezik študija: nemški
Pridobljena naziva: Diplomant/-ka mednarodnih odnosov (UN) in B.A. Governance and Public Policy – Staatswissenschaften
Rok za prijavo: 9. januar 2024
Začetek: oktober 2024

Študenti/-ke se prijavijo v drugem letniku dodiplomskega študija mednarodnih odnosov.

Razpis

 

Predmeti

Opis predmetov

Pogoji in merila

Kandidati/-ke morajo pridobiti najmanj 114 kreditnih točk v drugem letniku dodiplomskega študijskega programa Mednarodni odnosi na UL-FDV.

 

Predmetniki

Izvedba letnikov

Katedra za mednarodne odnose

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v poučevanju in proučevanju mednarodnih odnosov, ki prispeva k dobrobiti ljudi in okolja v Sloveniji in na svetu.