Mednarodni odnosi

Če te zanima, kdo ima moč, da odloča in ukrepa v svetovni politiki ter kakšne posledice povzroča za svet, izberi program Mednarodni odnosi. Prenovljen program ohranja tradicionalen fokus te mlade znanstvene discipline: Kaj ohranja in kaj ogroža mednarodni mir in varnost? Kašne narave je mednarodni sistem? Kaj so vzroki za mednarodne konflikte? Hkrati pa se osveženi program posebej osredotoča na aktualne izzive v mednarodni skupnosti: pravne interpretacije in prakse suverenosti držav, izziv propadlih držav in de facto držav, globalni vpliv transnacionalnih podjetij, uspešnost mednarodnih vladnih in nevladnih organizacij, vlogo mednarodnih sodišč, digitalizacijo diplomacije, ogrožajoče dejavnosti kriminalnih združb in terorističnih gibanj ter tudi na odgovornost posameznikov.

V programu se ukvarjamo z vprašanji reda in pravičnosti na mednarodni ravni. Ta vprašanja segajo na vsa področja svetovne politike: mir, varnost, trgovina, investicije, človekove pravice, zunanja politika držav, diplomacija, pravo ter razvojno sodelovanje. V tem oziru se študent lahko glede na lastni interes specializira v modul vseobsežnih mednarodnih odnosov (mednarodna varnost, okoljevarstvo, aktualni konflikti) ali evropske regionalne integracije (politično sodelovanje v Evropi, ekonomske politike EU in zunanje delovanje EU). Študij na programu najprej zagotovi zgodovinsko razvojni in teoretski vpogled v nastanek in delovanje sodobne mednarodne skupnosti, nato pa študentu ponudi tudi obilo možnosti za razvoj in krepitev praktičnih veščin in sposobnosti za analizo, kritično vrednotenje ter predpisovanje politike delovanja mednarodnih akterjev.

Zakaj na program

»Teren« izvajanja programa je sistematično organiziran za doseganje dveh ciljev: za pristen odnos in aktivno sodelovanje študentov in učiteljev tekom študijskega procesa in za razvoj tistih kompetenc, ki diplomanta mednarodnika naredijo kar najbolj zaposljivega in konkurenčnega na domačem in tujih trgih dela. Oblike študija so tako: interaktivna predavanja domačih in gostujočih predavateljev z vsega sveta, razprave na seminarjih, uporaba spletne učilnice in digitalnih orodij ter sodobni pedagoški pristopi, kot so avtentično in problemsko učenje ter medpredmetno povezovanje. Močno spodbujamo mednarodno izmenjavo. Mednarodniki krepimo dober medosebni odnos v akademski skupnosti tudi na tradicionalnih piknikih, sprejemu brucov, športnih igrah in drugih družabnih srečanjih, ki jih skupaj organiziramo katedra ter študentski društvi Globallis in Klub evropskih študentov.

Konkurenčnost diplomata zagotavlja sistematična vaja praktičnih veščin raziskovanja in pisanja analitičnih strokovnih izdelkov (analiza zunanje politike, trgovinski in investicijski profil, SWOT analiza, razvojno poročilo, znanstveni esej, policy paper, pogajalsko stališče države, dosje, diplomatska nota, memo, osnutek resolucije, zapisnik, priprava poslovnika) ter kompetenca priprave ustnih nastopov v treh tujih jezikih. Če si študij predstavljaš kot odgovoren in aktiven angažma tudi pri ekskurzijah, praktikumu, simulacijah pogajanj in odločanja, diplomatskem sprejemu, okroglih mizah, izvedbi Jean Monnet modula in študentskih raziskovalnih projektov, vabljen_a! 

Zaposlitev in kariera

Program Mednarodni odnosi je primerljiv z najbolj razvitimi tujimi akademskimi okolji, saj ponuja specializacijo za to področje že na 1. stopnji. Najprivlačnejše službe s tega področja so lažje dosegljive ob razširitvi in poglobitvi znanja na magistrskem študiju: diplomatska služba, analitiki za investicije in prodajo v transnacionalnih podjetjih, strokovnjaki v sistemu specializiranih agencij OZN ali evropskih mednarodnih organizacij, eksperti in družbeno-politični aktivisti v mednarodnih nevladnih organizacijah, pa tudi lobisti in novinarji.   

Vtisi študentov in diplomantov

BergantDamjan_splet1-thumbDamjan Bergant je diplomant mednarodnih odnosov. Leta 2014 je nastopil štiriletni mandat direktorja podjetja ITF – Ustanove za krepitev človekove varnosti. Pred tem je kot karierni diplomat zaključil mandat stalnega predstavnika Slovenije pri Svetu Evrope. Izkušnje je med drugim pridobival na stalnem predstavništvu Slovenije pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), leta 2005 pa je sodeloval tudi v slovenskem predsedovanju OVSE.

Preberite več v pogovoru za FDV Kariernik.

 

Kontakt

Služba za študentske zadeve: dodiplomski@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 3 leta.
ECTS: 180
Strokovni naslov diplomanta: diplomant/-ka mednarodnih odnosov (UN)
Okrajšava strokovnega naslova: Dipl. medn. odn. (UN)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis v 1. letnik so: opravljena splošna matura ali pred 1. 6. 1995 končan štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na:

  • splošni učni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu – 50 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole – 50 % točk.

Predmetnik za program Mednarodni odnosi

Predmetniki

Izvedba letnikov 2018/19
Vsi letniki 2018/19

Katedra za mednarodne odnose

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v poučevanju in proučevanju mednarodnih odnosov, ki prispeva k dobrobiti ljudi in okolja v Sloveniji in na svetu.