Skoči do osrednje vsebine

Mednarodni odnosi

Če te zanima, kdo ima moč, da odloča in ukrepa v svetovni politiki, ter kakšne posledice povzroča za svet, izberi program Mednarodni odnosi. Prenovljeni program ohranja tradicionalni fokus te mlade znanstvene discipline: Kaj ohranja in kaj ogroža mednarodni mir in varnost? Kašne narave je mednarodni sistem? Kaj so vzroki za mednarodne konflikte? Hkrati pa se osveženi program posebej osredotoča na aktualne izzive v mednarodni skupnosti: pravne interpretacije in prakse suverenosti držav, izziv propadlih držav in de facto držav, globalni vpliv transnacionalnih podjetij, uspešnost mednarodnih vladnih in nevladnih organizacij, vlogo mednarodnih sodišč, digitalizacijo diplomacije, ogrožajoče dejavnosti kriminalnih združb in terorističnih gibanj ter tudi na odgovornost posameznikov. 

Na programu se ukvarjamo z vprašanji reda in pravičnosti na mednarodni ravni. Ta vprašanja segajo na vsa področja svetovne politike: mir, varnost, trgovina, investicije, človekove pravice, zunanja politika držav, diplomacija, pravo in razvojno sodelovanje. V tem oziru se študent lahko glede na lastni interes specializira v modulu vseobsežnih mednarodnih odnosov (mednarodna varnost, okoljevarstvo, aktualni konflikti) ali v modulu evropske regionalne integracije (politično sodelovanje v Evropi, ekonomske politike EU in zunanje delovanje EU). Študij na programu najprej zagotovi zgodovinskorazvojni in teoretski vpogled v nastanek in delovanje sodobne mednarodne skupnosti, nato pa študentu ponudi tudi obilo možnosti za razvoj in krepitev praktičnih veščin in sposobnosti za analizo, kritično vrednotenje ter predpisovanje politike delovanja mednarodnih akterjev.

Zakaj na program

»Teren« izvajanja programa je sistematično organiziran za doseganje dveh ciljev: za pristen odnos in aktivno sodelovanje študentov in učiteljev med študijskim procesom ter za razvoj tistih kompetenc, ki diplomanta mednarodnika naredijo kar najbolj zaposljivega in konkurenčnega na domačem in tujih trgih dela. Oblike študija so tako: interaktivna predavanja domačih in gostujočih predavateljev z vsega sveta, razprave na seminarjih, uporaba spletne učilnice in digitalnih orodij ter sodobni pedagoški pristopi, kot so avtentično in problemsko učenje ter medpredmetno povezovanje. Močno spodbujamo mednarodno izmenjavo. Mednarodniki krepimo dober medosebni odnos v akademski skupnosti tudi na tradicionalnih piknikih, sprejemu brucev, delovanju v študentskih društvih, športnih igrah in drugih družabnih srečanjih, ki jih organiziramo. 

Konkurenčnost diplomanta zagotavlja sistematično vadenje praktičnih veščin raziskovanja in pisanja analitičnih strokovnih izdelkov (analiza zunanje politike, trgovinski in investicijski profil, SWOT analiza, razvojno poročilo, znanstveni esej, policy paper, pogajalsko stališče države, dosje, diplomatska nota, memo, osnutek resolucije, zapisnik, priprava poslovnika) ter razvijanje kompetence priprave ustnih nastopov v treh tujih jezikih. Če si študij predstavljaš kot odgovoren in aktiven angažma tudi pri ekskurzijah, praktikumu, simulacijah pogajanj in odločanja, diplomatskem sprejemu, okroglih mizah, izvedbi Jean Monnet modula in študentskih raziskovalnih projektov, vabljen/-a!

Zaposlitev in kariera

Program Mednarodni odnosi je primerljiv z najbolj razvitimi tujimi akademskimi okolji, saj ponuja specializacijo za to področje že na prvi stopnji študija. Najprivlačnejše službe s tega področja so lažje dosegljive ob razširitvi in poglobitvi znanja na magistrskem študiju: diplomatska služba, analitiki za investicije in prodajo v transnacionalnih podjetjih, strokovnjaki v sistemu specializiranih agencij OZN ali evropskih mednarodnih organizacij, eksperti in družbeno-politični aktivisti v mednarodnih nevladnih organizacijah, pa tudi lobisti in novinarji.

Intervju: Vanja Černivec

thumb Vanja Černivec "V ligi NBA, ki na prvi pogled nima nikakršne povezave s politologijo, so poleg mojega košarkarskega znanja zelo cenili moje poznavanje mednarodnih odnosov, razumevanje osnov ekonomije, znanje tujih jezikov in sposobnost javnega nastopanja."

 

Intervju: Tamara Juričič

Tamara Juričić thumb

"Sem ambasadorka mednarodnih odnosov, in to predvsem zato, ker mi je študij dal ogromno teoretskega znanja, predvsem pa (in verjetno še bolj pomembno), mi je dal širok pogled, se pravi razumevanje globalnega sveta, da vidiš "big picture", da znaš povezovati stvari med seboj, in to ne samo na teoretski ravni, ampak naprej v prakso."

 

Intervju: Nina Pejič

Nina Pejič-foto1 splet thumb

"FDV ponuja znanje domačih in tujih znanstvenikov, omrežje in infrastrukturo – na študentih pa je, da berejo, študirajo, cukajo ljudi za rokav in izkoriščajo priložnosti za pridobivanje praktičnih izkušenj."

 

Vtisi študentov in diplomantov

Katja Miklavčič-cropKatja Miklavčič, diplomantka MO: "Dodiplomski študij Mednarodnih odnosov svetujem vsem »družboslovnim dušam«, ki so željne znanj s področja (mednarodnega) prava (človekovih pravic) in ekonomije. Ker se za študenta Mednarodnih odnosov skoraj spodobi, da se vsaj za semester odpravi na izmenjavo v tujino, je zaželena študentova želja do potovanj, raziskovanj."

 

Žiga Jurij Urlep-cropŽiga Jurij Urlep, diplomant MO: "Gre za široko področje, kjer se lahko usmeriš v zelo različne smeri. Dijaka mora zanimati predvsem delovanje mednarodne skupnosti, držav, organizacij in drugih akterjev mednarodnih odnosov. Področja, s katerimi se ukvarjamo, so tudi diplomacija, mednarodno pravo, mednarodna ekonomija, človekove pravice itd. Ves čas študija imamo dva tuja jezika, kar je v današnjem svetu zelo uporabno. Študij mednarodnih odnosov ne ponuja le zaposlitvenih možnosti doma, temveč tudi v tujini. Diplomanti se lahko zaposlijo na področju zunanjih zadev in diplomacije, v različnih mednarodnih organizacijah in v evropskih institucijah."

BergantDamjan_splet1-thumbDamjan Bergant je diplomant mednarodnih odnosov. Leta 2017 je nastopil mandat generalnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve, pred tem je od 2014 deloval kot direktor podjetja ITF – Ustanove za krepitev človekove varnosti. Izkušnje je med drugim pridobival kot karierni diplomat z zaključenim mandatom stalnega predstavnika Slovenije pri Svetu Evrope, na stalnem predstavništvu Slovenije pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), leta 2005 pa je sodeloval tudi v slovenskem predsedovanju OVSE.

Preberite več v pogovoru za FDV Kariernik.


Kontakt

Služba za študentske zadeve: referat@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 3 leta.
ECTS: 180
Strokovni naslov diplomanta: diplomant/-ka mednarodnih odnosov (UN)
Okrajšava strokovnega naslova: Dipl. medn. odn. (UN)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis v 1. letnik so: opravljena splošna matura ali pred 1. 6. 1995 končan štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na:

  • splošni učni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu – 50 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole – 50 % točk.

Predmeti

Opis predmetov

Predmetniki

Izvedba letnikov

Katedra za mednarodne odnose

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v poučevanju in proučevanju mednarodnih odnosov, ki prispeva k dobrobiti ljudi in okolja v Sloveniji in na svetu.