Skoči do osrednje vsebine

Katedra za mednarodne odnose se predstavi


Katedra za mednarodne odnose izvaja študij mednarodnih odnosov na FDV, ki poteka že skoraj 45 let. Začel se je razvijati znotraj študijskih programov političnih ved, od leta 1990 pa se uveljavlja kot samostojna znanstvena disciplina in na ta način pomembno prispeva k razvoju družboslovnih ved v Sloveniji. Do leta 2005 je FDV in njena Katedra za mednarodne odnose samostojni študijski dodiplomski program mednarodnih odnosov ponujala v okviru širšega področja političnih ved, medtem ko je njen magistrski študij že užival samostojnost. Od leta letom 2005/06 pa se prvič v zgodovini Republike Slovenije program Mednarodni odnosi predstavlja kot samostojni dodiplomski študijski program. Poleg tega je Katedra za mednarodne odnose razvila samostojni podiplomski in doktorski študij mednarodnih odnosov in diplomacije.

Mednarodni odnosi v Sloveniji imajo že dolgo tradicijo. V naš prostor jo je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja uvedel prof. Vladimir Benko. Z novimi interdisciplinarnimi znanji o mednarodni skupnosti, delovanju držav, mednarodnih vladnih in nevladnih organizacij, transnacionalnih podjetij in družbenih gibanj današnja generacija učiteljev in raziskovalcev mednarodnih odnosov nadaljuje to tradicijo.

Razpoznavne kompetence diplomantk in diplomantov mednarodnih odnosov v zadnjih štiridesetih letih so:

  • izrazita vsestranskost in prilagodljivost na različne delovne izzive;
  • znanje vsaj dveh, pogosto pa treh in tudi več tujih jezikov;
  • organizacijske vodstvene sposobnosti;
  • poznavanje sorodnih ved, predvsem mednarodne ekonomije in mednarodnega prava;
  • okretnost v odločevalskih procesih; velik poudarek je pri študiju dan simulaciji realnih situacij, kot so denimo pogajanja;
  • stalen stik z realnim svetom: obiski mednarodnih organizacij, podjetij, delo na terenu, delavnice, sodelovanje pri raziskavah so sestavni del študija mednarodnih odnosov pri nas.
Zgodovina in tradicija študija mednarodnih odnosov pri nas kaže, da naši diplomati najdejo številne poti za zaposlovanje tako v zasebnem in javnem sektorju, vsekakor pa na vseh področjih zunanjih zadev in diplomacije, v mednarodnih organizacijah in evropskih institucijah ter na gospodarsko-poslovnem področju. Če želite o študiju mednarodnih odnosov izvedeti kaj več, si vsekakor oglejte spletno stran programa Mednarodni odnosi.

S študijskim letom 2005/06 se je na Fakulteti za družbene vede začel izvajati tudi novi fakultetni dodiplomski študijski Evropske študije – družboslovni vidiki (EŠ), katerega skrbnica je Katedra za mednarodne odnose. Z vstopom v Evropsko unijo se je namreč pojavila potreba po znanjih o evropskih institucijah, gospodarstvu, pravu in politikah na ravni Evrope, Evropske unije in Slovenije. Študentje tako tekom študija pridobijo široko družboslovno znanje preizkušajo svoje znanje raznih situacijah ter tudi v vsaj dveh tujih jezikih oblikovati stališča, sodelovati v razpravah, kritizirati, odločati in prepričevati. Diplomantke in diplomanti EŠ lahko opravljajo praktično, svetovalno, analitično in raziskovalno delo v institucijah EU in drugih mednarodnih organizacijah, na ministrstvih in v drugih državnih organih, domačih in mednarodnih podjetjih ter nevladnih organizacijah. Zato lepo vabljeni, da si več informacij o študiju ogledate na spletni strani programa Evropske študije – družboslovni vidik.

Člani katedre so vpeti tudi v znanstveno-raziskovalno delo, ki poteka v okviru Centra za mednarodne odnose (CMO) na Inštitutu za družbene vede pri FDV, in uspešno prenašajo najnovejša raziskovalna dognanja v študijski proces. Z interdisciplinarnimi raziskavami na področju mednarodnih odnosov, mednarodne ekonomije in poslovanja, politike mednarodnega prava, diplomacije in človekovih pravic, mednarodnih organizacij in evropskih integracij so člani CMO močno vpeti v mednarodni prostor. Sodelovanje v številnih strokovnih in znanstvenih združenjih (CEIISA AIB; EIBA; EADI RESER) in mednarodnih raziskovalnih konzorcijih zagotavlja dostop do najnovejših raziskovalnih dosežkov in razvoj ter prenos lastnih rezultatov v svetovni raziskovalni prostor. CMO v sodelovanju z založbo Palgrave izdaja revijo Journal of International Relations and Development (uradna revija CEEISA) in elektronsko zbirko CMO analize, ki prikazuje aplikativne študije naših raziskovalcev.  

»Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v poučevanju in proučevanju mednarodnih odnosov, ki prispeva k dobrobiti ljudi in okolja v Sloveniji in na svetu.« Vabimo vas, da se nam pridružite in prispevate k temu tudi vi.

Člani Katedre za mednarodne odnose


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 21. januar 2013 | v kategoriji: Obvestilo