Skoči do osrednje vsebine

Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti

Kulturologija – študije kultur in ustvarjalnosti je dodiplomski študijski program na stičišču humanistike in družboslovja. Kulturologija nudi prodorne in inovativne vpoglede v vsakdanje življenje, (popularno) kulturo in umetnost, pri čemer spodbuja ustvarjalnost, kritično mišljenje in družbeno odgovornost. Študente opremlja z orodji za opazovanje, razumevanje, soustvarjanje in tranformiranje družbenokulturnih trendov ter načinov življenja; doma, na delovnem mestu in na ulici; na spletu in v analognem svetu. Kulturologija je področje, ki se zavzema za pravičnost, enakost in trajnost; je tudi področje, zavezano preizpraševanju razmerij moči v sodobnem svetu.

Zakaj na program

Študijski program Kulturologija – študije kultur in ustvarjalnosti črpa navdih iz življenja; in zasnovan je tako, da vas pripravi na življenje – danes in v novem svetu, ki se oblikuje pred našimi očmi. Kulturologija vam bo pomagala pri prizadevanjih za pravičnejši, bolj trajnosten in bolj zabaven svet.

Študij kulturologije temelji na predmetih, ki vas spodbujajo k razumevanju sveta z vidika kulturne antropologije, medijskih in filmskih študij ter študij različnih popularnokulturnih oblik, kot so videoigre, študij znanosti in tehnologije, študij spolov, religiologije, etničnih študij, filozofije in kritične teorije. Te perspektive podpirajo predmeti, namenjeni razvijanju ustvarjalnih spretnosti in veščin prek v kontekstu različnih, tako klasičnih kot novih medijev – od filma do Tiktoka; in formatov – od romanov do memov. 

 

Modul: Antropologija

Modul: Popularna kultura

Modul: Religiologija

Modul: Tehnokulture

Psihoanaliza kulture

Potrošna kultura

Sociologija religije

Napredne tehnologije in transhumanistične družbe prihodnosti

Medkulturno komuniciranje

Popularna glasba

Islam in Zahod

Uvod v socialno nevroznanost

Digitalne kulture

Ideologije vizualnega

Sodobna religijska in duhovna gibanja

Telo in tehnologija

Študij kulturologije je tudi široko odprto spoznavno raziskovalno okno v svet: študentom so na voljo številne mednarodne izmenjave in možnosti tako raziskovalnega kot strokovnega praktičnega udejstvovanja.

Zaposlitev in kariera

Študij kulturologije obsega tako širjenje intelektualnih obzorij in pridobivanje interdisciplinarne raziskovalnih spretnosti kot tudi aktivno pisanje, oblikovanje in ustvarjanje vsebin. Kulturološka dodiplomski in magistrski program opremljata študente s prenosljivimi znanji in spretnostmi ter razvijata prilagodljivost in interdisciplinarno analitičnost. Odgovarjata potrebam ustvarjalcev različnih vrst vsebin, od influencerjev in družbenih aktivistov do medijskih urednikov in producentom različnih popularnokulturnih vsebin. Predstavljata tudi odlično izhodišče za bodoče strokovnjake na področjih kreativnih in medijskih industrij, umetnosti, popularne kulture, varstva, interpretacije in upravljanja kulturne dediščine ter kulturnega turizma. Naši diplomanti so uspešni na različnih delovnih mestih, od malih in velikih medijskih podjetij do galerij in muzejev; od dediščinskih ustanov do turističnih destinacij; od diplomatskih služb in kulturnopolitičnih institucij do različnih nevladnih organizacij in raziskovalnih institucij.

Oddelek in katedra za kulturologijo sodeluje s številnimi kulturnimi in drugimi institucijami v Sloveniji, zato študijski program študentom in študentkam omogoča veliko priložnosti za neposredni stik z bodočim delovnim okoljem.

Interdisciplinarna zasnova programa ponuja odlično izhodišče za nadaljevanje študija bodisi na magistrskem programu Kulturne študije bodisi na katerikoli drugi družboslovni ali humanistični smeri.

Vtisi študentov in diplomantov

Intervju: Nina Meh Savić

Nina Meh Savić thumb

"Študij kulturologije na FDV je bil čas intenzivnega spoznavanja različnih družboslovnih teorij in idej, s katerimi smo študenti poskušali razumeti dogajanje v družbi in svetu. Razvijali smo kritično misel in osvojili znanje, s katerim zmoremo na družbo gledati izven ustaljenih vzorcev mišljenja."

 

Intervju: Veronika Zakonjšek

Veronika Zakonjšek-foto-2 thumb

"Kulturologija me je opremila s širokim naborom znanj, sposobnostjo kritičnega mišljenja ter interdisciplinarnim pristopom pri povezovanju in reflektiranju informacij, kar še danes določa moje razmišljanje, posledično pa tudi branje filmskega medija in pisanje o njem."

 

Intervju: Urška Jež

Urska Jez_foto Nada Zgank_Mesto zensk thumb

"Družboslovje je pomembno zaradi širine in vzgoje kritične misli. V družboslovju se skrivajo temelji solidarnosti, spoštovanja raznolikosti in sposobnosti soočanja z drugačnimi pogledi na svet, ki nas obdaja."

 

Intervju Barbara Polajnar

Barbara Polajnar thumb

"Aktivni angažma v času študija, praktično delo ter vzpostavljanje mrež s kulturnimi in ostalimi delavci so po mojem mnenju bistveni deli študija kulturologije in tudi drugih smeri na FDV. Izkušnja študija mi je to omogočila, me opremila in vzpodbudila za raziskovanje ter kritično vrednotenje in soustvarjanje družbe."

 

Intervju: Daša Kastelic

Daša Kastelic-foto thumb

"Dandanes se svetovni kompas obrača proti digitalnemu življenju. Izvrstna odskočna deska v to smer, ki je za vse neizbežna, je nedvomno Fakulteta za družbene vede."

 

 

Intervju: Bojan Albahari

Bojan Albahari-thumb

"Študentom svetujem, naj bodo pogoltni, kar se tiče znanja, naj si naložijo na krožnik, kolikor si le lahko. Naj jim ne bo nerodno reči: »Še!«"

 

 

Sebastian Pepelnak-crop

Sebastian Pepelnak, diplomant: "Kulturologija je primerna predvsem za vedoželjne in radovedne, za tiste, ki se ne sprijaznijo s ponujeno politično definicijo stanja, s politično korektnostjo, s prisiljenim potrošništvom, s ponavljanjem medgeneracijskih napak, s slepim sledenjem “resnicam« in tiste, ki nočejo slišati samo mnenj, ampak jih zanimajo tudi dejstva. Prenovljeni program ohranja svoje temelje, svojo teoretsko bazo, vendar olajša in zniža izbirnost ter zvede program na svoje najzanimivejše teme."

Nina Pece_web-thumbNina Peče Grilcuniverzitetna diplomirana kulturologinja, že več let skrbi, da imajo v mestnem središču Ljubljančani in seveda vsi ostali na voljo visoko kakovosten filmski oziroma kulturni program. Zavzeta in predana direktorica Kinodvora zase pravi, da jo je od nekdaj privlačila kultura v vsej svoji širini, saj ji je odpirala bolj celovit pogled na to, kaj je človek.

Preberite več o njeni karierni poti v pogovoru za FDV Kariernik.

Kontakt

Služba za študentske zadeve: referat@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 3 leta.
ECTS: 180
Strokovni naslov diplomanta: diplomirani/-a kulturolog/-inja (UN)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. kult. (UN)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis v 1. letnik so: opravljena splošna matura ali pred 1. 6. 1995 končan štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:

Upošteva se:

  • splošni učni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu – 60 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku – 40 % točk.

 

Predmeti

Opis predmetov

Predmetniki

Izvedba letnikov

Katedra za kulturologijo

Študij, ki ne ubija tvojih idej.