Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti

V svetu, ki se spreminja hitreje, kot se menjavajo generacije mobilnih telefonov, vam ponujamo študij Kulturologije – študije kultur in ustvarjalnosti: izvirno dinamičen preplet družboslovja in humanistike, v katerem se novejši pristopi kulturnih študij in študij tehnokultur srečujejo s klasičnimi disciplinami antropologije, filozofije, sociologije in religiologije.

Zakaj na program

Študij kulturologije vas bo opremil z znanjem, ne da bi okrnil vašo domišljijo. Obogatil vas bo s poglobljenimi premisleki sodobnih načinov življenja in življenjskih slogov, umetnosti in ustvarjalnih praks, popularnih kultur, digitalnih tehnologij in raznovrstnih spletnih identitet, religijskih in nereligijskih svetovnih nazorov ter njihovimi kompleksnimi vplivi na svet – da bi okrepil vašo kreativnost in vas obenem obdal s somislečimi mladimi ljudmi, ne da bi posegal v vašo individualnost.

Študijski program, ki je soroden vrsti kulturoloških programov na univerzah drugod po svetu, študentom in študentkam omogoča biti v pospešenem koraku z vse hitrejšim časom. Ponuja vam spoznavno raziskovalno okno v svet, kamor se že tekom študija lahko napotite tudi fizično prek obilice študentskih mednarodnih izmenjav.

Zaposlitev in kariera

Ob raznovrstnih analitičnih orodjih za razumevanje dinamičnega in zapletenega sveta, v katerem živimo, študijski program posebno pozornost namenja tudi razvoju praktičnih kompetenc. Kombinacija obojega naše diplomante in diplomantke pripravi za suvereno gibanje v sodobni globalni vasi in jim omogoča uspešno delovanje na najrazličnejših kulturnih in družbenih področjih. To še posebej velja za področja kulturne produkcije (umetniška dejavnost, kulturne industrije), kulturnega menedžmenta (galerije, gledališča, knjižnice, društva in druge nevladne organizacije), kulturnega marketinga (trženje, turizem), kulturne politike (na nivoju lokalnih skupnosti, države in mednarodnih organizacij), množičnih in alternativnih medijev (poleg uredništev za kulturo tudi celotno medijsko polje življenjskih stilov), medkulturnega posredovanja (poslovnega in političnega) ipd. Širok nabor vsebin študijskega programa predstavlja zelo solidno osnovo za delo tudi na različnih drugih področjih oziroma v poklicih na meji med naštetimi. 

Oddelek in katedra za kulturologijo tako profesionalno kot ljubiteljsko sodeluje z množico kulturnih in drugih institucij v Sloveniji, zato študijski program študentom in študentkam omogoča veliko priložnosti za neposreden stik z bodočim delovnim okoljem.

Nenazadnje pa interdisciplinarna zasnova programa ponuja odlično izhodišče za nadaljevanje študija bodisi na magistrskem programu Kulturne študije bodisi na kateri koli drugi družboslovni ali humanistični smeri.

V času skrajnosti je skrajni čas, da se kulturologiji pridružite tudi vi!

Vtisi študentov in diplomantov

Nina Pece_web-thumbNina Peče Grilc,univerzitetna diplomirana kulturologinja, že več let skrbi, da imajo v mestnem središču Ljubljančani in seveda vsi ostali na voljo visoko kakovosten filmski oziroma kulturni program. Zavzeta in predana direktorica Kinodvora zase pravi, da jo je od nekdaj privlačila kultura v vsej svoji širini, saj ji je odpirala bolj celovit pogled na to, kaj je človek.

Preberite več o njeni karierni poti v pogovoru za FDV Kariernik.

TiborSyed_splet1-thumbTibor Mihelič Syed je po izobrazbi diplomirani kulturolog, sicer pa je kulturni producent, avtor gledališke glasbe in bas kitarist pri glasbeni skupini Katalena. Po diplomi se je v Cankarjevem domu zaposlil kot projektni vodja in bil sprva odgovoren za kulturno-vzgojne vsebine, kasneje pa vedno bolj za področje sodobnega plesa in gledališča. Trenutno je zaposlen v Slovenskem mladinskem gledališču, kjer je začel delati kot vodja oddelka za marketing, kasneje je opravljal delo pomočnika direktorja za poslovodne zadeve, danes pa je direktor tega gledališča.

Preberite več v pogovoru za FDV Kariernik.

Kontakt

Služba za študentske zadeve: dodiplomski@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 3 leta.
ECTS: 180
Strokovni naslov diplomanta: diplomirani/-a kulturolog/-inja (UN)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. kult. (UN)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis v 1. letnik so: opravljena splošna matura ali pred 1. 6. 1995 končan štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:

Upošteva se:

  • splošni učni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu – 60 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku – 40 % točk.

Predmetnik Kulturologija – Studije kultur in ustvarjalnosti

Predmetniki

Izvedba letnikov 2018/19
Vsi letniki 2018/19

Katedra za kulturologijo

Ne kultura, kulture. Uživamo v pestrosti.