Skoči do osrednje vsebine

Kulturologija - Študije kultur in ustvarjalnosti

V svetu, ki se spreminja hitreje, kot se menjavajo generacije mobilnih telefonov, vam ponujamo študij Kulturologije – študije kultur in ustvarjalnosti: izviren dinamičen preplet družboslovja in humanistike, v katerem se novejši pristopi kulturnih študij in študij tehnokultur srečujejo s klasičnimi disciplinami antropologije, filozofije, sociologije in religiologije.

Zakaj na program

Študij kulturologije vas bo opremil z znanjem, ne da bi okrnil vašo domišljijo. Obogatil vas bo s poglobljenimi premisleki o sodobnih načinih življenja in življenjskih slogih, umetnosti in ustvarjalnih praksah, popularnih kulturah, digitalnih tehnologijah in raznovrstnih spletnih identitetah, religijskih in nereligijskih svetovnih nazorih ter njihovih kompleksnih vplivih na svet – da bi okrepil vašo kreativnost in vas obenem obdal s somislečimi mladimi ljudmi, ne da bi posegal v vašo individualnost.

Študijski program, ki je soroden vrsti kulturoloških programov na univerzah drugod po svetu, študentom in študentkam omogoča biti v pospešenem koraku z vse hitrejšim časom. Ponuja vam spoznavno raziskovalno okno v svet, kamor se že med študijem lahko napotite tudi fizično prek obilice študentskih mednarodnih izmenjav.

Distinktivna prednost programa je študijska usmeritev k naboru predmetov v okviru štirih specifično kulturoloških modulov, in sicer Antropologije, Popularne kulture, Religijskih študij, in Tehnokulture.

 

Modul: Antropologija

Modul: Popularna kultura

Modul: Religijske študije

Modul: Tehnokulture

Psihoanaliza kulture

Potrošna kultura

Sociologija religije

Napredne tehnologije in transhumanistične družbe prihodnosti

Medkulturno komuniciranje

Popularna glasba

Islam in Zahod

Uvod v socialno nevroznanost

Digitalne kulture

Ideologije vizualnega

Sodobna religijska in duhovna gibanja

Telo in tehnologija

Zaposlitev in kariera

Ob raznovrstnih analitičnih orodjih za razumevanje dinamičnega in zapletenega sveta, v katerem živimo, študijski program posebno pozornost namenja tudi razvoju praktičnih kompetenc. Kombinacija obojega naše diplomante in diplomantke pripravi za suvereno gibanje v sodobni globalni vasi in jim omogoča uspešno delovanje na najrazličnejših kulturnih in družbenih področjih. To še posebej velja za področja kulturne produkcije (umetniška dejavnost, kulturne industrije), kulturnega menedžmenta (galerije, gledališča, knjižnice, društva in druge nevladne organizacije), kulturnega marketinga (trženje, turizem), kulturne politike (na nivoju lokalnih skupnosti, države in mednarodnih organizacij), množičnih in alternativnih medijev (poleg uredništev za kulturo tudi celotno medijsko polje življenjskih stilov), medkulturnega posredovanja (poslovnega in političnega) ipd. Širok nabor vsebin študijskega programa predstavlja zelo solidno osnovo za delo tudi na različnih drugih področjih oziroma v poklicih na meji med naštetimi.

Oddelek in katedra za kulturologijo tako profesionalno kot ljubiteljsko sodeluje z množico kulturnih in drugih institucij v Sloveniji, zato študijski program študentom in študentkam omogoča veliko priložnosti za neposredni stik z bodočim delovnim okoljem.

Nenazadnje pa interdisciplinarna zasnova programa ponuja odlično izhodišče za nadaljevanje študija bodisi na magistrskem programu Kulturne študije bodisi na katerikoli drugi družboslovni ali humanistični smeri.

V času skrajnosti je skrajni čas, da se kulturologiji pridružite tudi vi!

Vtisi študentov in diplomantov

Intervju: Nina Meh Savić

Nina Meh Savić thumb

"Študij kulturologije na FDV je bil čas intenzivnega spoznavanja različnih družboslovnih teorij in idej, s katerimi smo študenti poskušali razumeti dogajanje v družbi in svetu. Razvijali smo kritično misel in osvojili znanje, s katerim zmoremo na družbo gledati izven ustaljenih vzorcev mišljenja."

 

Intervju: Veronika Zakonjšek

Veronika Zakonjšek-foto-2 thumb

"Kulturologija me je opremila s širokim naborom znanj, sposobnostjo kritičnega mišljenja ter interdisciplinarnim pristopom pri povezovanju in reflektiranju informacij, kar še danes določa moje razmišljanje, posledično pa tudi branje filmskega medija in pisanje o njem."

 

Intervju: Urška Jež

Urska Jez_foto Nada Zgank_Mesto zensk thumb

"Družboslovje je pomembno zaradi širine in vzgoje kritične misli. V družboslovju se skrivajo temelji solidarnosti, spoštovanja raznolikosti in sposobnosti soočanja z drugačnimi pogledi na svet, ki nas obdaja."

 

Intervju Barbara Polajnar

Barbara Polajnar thumb

"Aktivni angažma v času študija, praktično delo ter vzpostavljanje mrež s kulturnimi in ostalimi delavci so po mojem mnenju bistveni deli študija kulturologije in tudi drugih smeri na FDV. Izkušnja študija mi je to omogočila, me opremila in vzpodbudila za raziskovanje ter kritično vrednotenje in soustvarjanje družbe."

 

Intervju: Daša Kastelic

Daša Kastelic-foto thumb

"Dandanes se svetovni kompas obrača proti digitalnemu življenju. Izvrstna odskočna deska v to smer, ki je za vse neizbežna, je nedvomno Fakulteta za družbene vede."

 

 

Intervju: Bojan Albahari

Bojan Albahari-thumb

"Študentom svetujem, naj bodo pogoltni, kar se tiče znanja, naj si naložijo na krožnik, kolikor si le lahko. Naj jim ne bo nerodno reči: »Še!«"

 

 

Sebastian Pepelnak-crop

Sebastian Pepelnak, diplomant: "Kulturologija je primerna predvsem za vedoželjne in radovedne, za tiste, ki se ne sprijaznijo s ponujeno politično definicijo stanja, s politično korektnostjo, s prisiljenim potrošništvom, s ponavljanjem medgeneracijskih napak, s slepim sledenjem “resnicam« in tiste, ki nočejo slišati samo mnenj, ampak jih zanimajo tudi dejstva. Prenovljeni program ohranja svoje temelje, svojo teoretsko bazo, vendar olajša in zniža izbirnost ter zvede program na svoje najzanimivejše teme."

Nina Pece_web-thumbNina Peče Grilcuniverzitetna diplomirana kulturologinja, že več let skrbi, da imajo v mestnem središču Ljubljančani in seveda vsi ostali na voljo visoko kakovosten filmski oziroma kulturni program. Zavzeta in predana direktorica Kinodvora zase pravi, da jo je od nekdaj privlačila kultura v vsej svoji širini, saj ji je odpirala bolj celovit pogled na to, kaj je človek.

Preberite več o njeni karierni poti v pogovoru za FDV Kariernik.


Kontakt

Služba za študentske zadeve: referat@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 3 leta.
ECTS: 180
Strokovni naslov diplomanta: diplomirani/-a kulturolog/-inja (UN)
Okrajšava strokovnega naslova: dipl. kult. (UN)

Pogoji in merila

Pogoji za vpis v 1. letnik so: opravljena splošna matura ali pred 1. 6. 1995 končan štiriletni srednješolski program.

Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa:

Upošteva se:

  • splošni učni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu – 60 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku – 40 % točk.

Predmeti

Opis predmetov

Predmetniki

Izvedba letnikov

Katedra za kulturologijo

Ne kultura, kulture. Uživamo v pestrosti.