Skoči do osrednje vsebine

Pogoji in merila

Splošni pogoji za vpis: vpis v dodiplomski študijski program Mednarodni odnosi na UL-FDV in pridobljenih najmanj 114 kreditnih točk pred vpisom na UNI PASSAU.

Šolnina: /.

Merila za izbor kandidatov/-k: akademska odličnost, motiviranost in ustrezno znanje angleškega in/ali nemškega jezika.

Izbrani/-e študenti/-ke morajo izpolnjevati vse vpisne pogoje na UNI PASSAU, opraviti postopek vpisa in predložiti vso zahtevano dokumentacijo v roku za vpis v študijski program na UNI PASSAU.

Vpisni postopek poteka prek Službe za mednarodno sodelovanje in vpisne službe /mednarodne pisarne na UNI PASSAU.

Razpis za program dvojne diplome UL-FDV – UNI PASSAU: Študijski program Mednarodni odnosi

Postopek prijave_DD_BA_UL FDV_UNI PASSAU

Pomembni koraki prijave

Korak 1: Prijava na razpis za štipendijo Erasmus+

Študenti/-ke se prijavijo na razpis Mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus+ za pridobitev štipendije za mobilnost na UNI PASSAU. To je ločen razpis, zato morajo študenti/-ke opraviti vse postopke prijave za štipendijo ter predložiti zahtevano dokumentacijo. Pridobitev štipendije Erasmus+ ni pogoj za prijavo na program dvojne diplome.

Korak 2: Prijava na program dvojne diplome UL-FDV – UNI PASSAU

Prijavo na program dvojne diplome je treba oddati v Službo za mednarodno sodelovanje UL-FDV na e-poštni naslov: masa.kolenbrand@fdv.uni-lj.si do roka, objavljenega v razpisu. Prijava mora vsebovati:

  • življenjepis z navedbo osebnih podatkov, izobrazbe, morebitnih praktičnih in strokovnih delovnih izkušenj ter štipendij in nagrad;
  • motivacijsko pismo;
  • potrdilo o znanju tujega jezika.

Vsi dokumenti morajo biti v angleškem jeziku.

Korak 3: Nominacija študentov/-k na UNI PASSAU najpozneje do 31. maja

Po opravljenem izboru bodo uspešni/-e kandidati/-ke prejeli vse potrebne informacije o postopku vpisa v študijski program na UNI PASSAU.

Izbrani študenti/-ke morajo opraviti običajen postopek vpisa in predložiti vso zahtevano dokumentacijo do roka za vpis v študijski program na UNI PASSAU