doc. dr. Dejan Jontes

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • doc. dr. Dejan Jontes, visokošolski učitelj
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-363
  Email: is.jl-inu.vdf@setnoj.najed
  Govorilne in uradne ure:

  Govorilne ure/Office hours:

  12.6. 8-9.30
  18.6. 10-11.30
  26.6. 9-10.30

   

   


  Govorilne ure med 16.7. in 19.11. 2018 zaradi študijske odsotnosti odpadejo. Za nujne zadeve v tem času se prosim obrnite na namestnico predstojnika Katedre za medijske in komunikacijske študije izr. prof. dr. Marušo Pušnik (Marusa.Pusnik@fdv.uni-lj.si).


   


  Prostor:
  B 204
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Diplomski seminar - KOM-MKŠ
  Mediji in občinstva
  Medijska kritika
  Medijski praktikum 1
  Medijski praktikum 2
  Praktikum pisanja in branja
  Teorije medijev in komuniciranja

  Podiplomski študij
  Medijska kultura: produkcijski vidiki
  Ekspertna področja:
 • Rojen leta 1978 v Celju. Na FDV je diplomiral (2003, Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani za diplomsko delo) in doktoriral (2008) iz komunikologije s temo Kulturni obrat v proučevanju komuniciranja. Od leta 2013 je predstojnik Katedre za medijske in komunikacijske študije. V zadnjih letih se je z referati udeleževal najodmevnejših komunikoloških konferenc (ECREA Hamburg 2010, ICA Boston 2011, Oxford 2012), gostoval s predavanji na tujih univerzah (Glasgow Caledonian Univ.), sodeloval pri evropskih (Curriculum development in communication sciences) in domačih temeljnih projektih (Medijska potrošnja, razred in kulturna stratifikacija; Spolna diferenciacija v medijski industriji) ter v programski skupini Družbena pogodba v 21. stoletju. Je avtor samostojne znanstvene monografije (Novinarstvo kot kultura: miti in vrednote), sourednik več zbornikov (npr. Mediji in občinstva, Media landscapes in transition) in več kot dvajsetih znanstvenih člankov in poglavij v zbornikih.

 • Izbrana bibliografija:

  https://www.researchgate.net/profile/Dejan_Jontes
  http://uni-lj.academia.edu/DejanJontes

  • Jontes, Dejan in Andreja Trdina. Ridiculing the working-class body in post-socialist sitcom. Comedy Studies 2018, 9 (1). http://www.tandfonline.com/eprint/Z6uX2uJDTdXCFFSY22Ay/full
  • Jontes, Dejan. Televizijska občinstva v večkanalnem okolju : fragmentacija, spol in (ne)spremenjena vloga sporeda. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, maj-avg. 2017, letn. 54, št. 3/4, str. 668-686.
  • JONTES, Dejan. Television taste and changing patterns of viewing in Slovenia. V: JOSIĆ, Ljubica (ur.). Informacijska tehnologija i mediji 2016 : zbornik, (Biblioteka Informacijska tehnologija i mediji, knj. 1). Zagreb: Hrvatski studiji. 2017, str. 9-18, tabele
  • Jontes, Dejan. Hierarhije televizijskih okusov in razredne distinkcije. Družbosl. razpr., dec. 2012, letn. 28, št. 71, str. 63-81.
  • Pušnik, Maruša, Luthar, Breda, Jontes, Dejan. Ritual v mediatizirani družbi. V: ROTHENBUHLER, Eric W. Ritualno komuniciranje : od vsakdanje konverzacije do medijsko posredovane ceremonije, (Knjižna zbirka Theoria, 1). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2016, str. 7-34.
  • Jontes, Dejan. Med distanciranostjo in angažiranostjo : protislovja poročanja o begunski krizi v dnevnem tisku. Dve domovini. [Tiskana izd.], 2017, [Št.] 45, str. 185-200.
  • Jontes, Dejan in Breda Luthar. 2015. Epistemology of journalistic rituals: The case of domestic violence. Anthropological Notebooks 21 (3), 21–37.
  • Jontes, Dejan. Ethics (of objectivity) and cultural authority : metajournalistic discourse in a post-socialist context. V: WYATT, Wendy N. (ur.). The ethics of journalism : individual, institutional and cultural influences. London; New York: I. B. Tauris, 2014, str. 73-81.
  • Jontes, Dejan. Novinarstvo kot kultura: Miti in vrednote. Ljubljana: FDV, 2010.
  • Luthar, Breda, Jontes, Dejan, ur. Mediji in občinstva. Ljubljana: FDV, 2012.
  • Jontes, Dejan. Stuart Hall in politična ekonomija komuniciranja : nelagoden odnos. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, 2015, letn. 43, št. 259, str. 86-96.
  • Jontes, Dejan. Slovenian sitcom and the construction of otherness. Cultural Studies, sept. 2010. letn. 24, št. 5. str. 716-728.
  • Jontes, Dejan. Rumena Grožnja: Vzdrževanje novinarske avtoritete prek razprave o tabloidizaciji. Teor. praksa. 2009, letn. 45, št. 6, str. 85-98.


  Osebna bibliografija