Center za proučevanje kulture in religije

  • Center za preučevanje kulture in religije

  • Center za preučevanje kulture in religije

  • Center za preučevanje kulture in religije

  • Center za preučevanje kulture in religije

O centru

Center je temeljna kulturološka raziskovalna institucija, ena najstarejših na FDV, ki analizira sodobne kulturne in religijske pojave v lokalnem in globalnem okolju. Glavna področja raziskovanja so: popularna kultura (film, glasba, moda, mediji),  kulture vsakdanjega življenja, subkulture in ulične kulture, literatura, mentalitetne in religijske spremembe v postsocializmu, procesi (de)sekularizacije v sodobnih družbah, nova religijska gibanja, balkanske študije, kolektivni spomin in različne oblike nostalgije. Raziskovalke in raziskovalci CPRK imajo razvejano mrežo sodelovanja in skupnega raziskovanja z uglednimi domačimi in tujimi, evropskimi in ameriškimi akademskimi institucijami.

Jezik dotika: lingvistične perspektive v študijah haptičnosti

Nosilec projekta: docent Mirt Komel | Trajanje projekta: 1. junij 2016 - 31. maj 2018

Dediščina prve svetovne vojne: reprezentacije in reinterpretacije

Nosilec projekta: redni profesor Mitja Velikonja | Trajanje projekta: 1. januar 2016 - 31. december 2018

Prazniki in oblikovanje nacionalne skupnosti na Slovenskem

Nosilec projekta: Božidar Jezernik | Trajanje projekta: 1. julij 2011 - 30. junij 2014

Sodelovanje

    Povezave

      Dokumenti in publikacije