Skoči do osrednje vsebine

Komunikologija – Medijske in komunikacijske študije

Program Komunikologija – Medijske in komunikacijske študije je intenziven dvoletni študij sodobnih teoretičnih, konceptualnih in empiričnih vidikov medijske kulture in komuniciranja.V okviru predmetov, kot so denimo Televizijske študije, Alternativni mediji, Novinarska zgodba in fotografija, Moda in mediji, Mediji in kolektivni spomin, Mesto in podoba ter mnogimi drugimi, se študentje na programu ukvarjajo s kulturnimi, sociološkimi, zgodovinskimi, tehnološkimi in političnoekonomskimi vidiki sodobne medijske družbe ter vlogo medijev in popularne kulture v njej. 

Program temelji na družboslovni analizi “novih” in “starih” medijev ter kritični refleksiji mediatizirane družbe, vendar pa je v program vključeno tudi praktično delo v okviru Medijskega praktikuma. V okviru praktikuma se študenti in študentke srečujejo z izbranimi zunanjimi sodelavci – kreativci in aktivnimi profesionalci z različnih področij, od dokumentarne fotografije do kreativnosti v oglaševanju, govora v elektronskih medijih in oblikovanja, ki pomagajo vzpostavljati vez med kritično analizo in kreativno prakso ter so izhodišče za vrsto možnih karier na področju medijev in komuniciranja.

Kontakt

Kontakt (Služba za študentske zadeve):
referat@fdv.uni-lj.si

Skrbnica:
Andreja Vezovnik

Osnovne informacije

Študij traja 2 leti.
ECTS: 120
Strokovni naslov diplomanta: magister komunikologije oz. magistrica komunikologije
Okrajšava strokovnega naslova: mag. kom.

 

Pogoji in merila

Pogoji za vpis:

Kdor je končal:
a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s strokovnih področij: družbene vede, novinarstvo in informiranje, humanistične vede, ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini;
b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini. Te obveznosti določi prodekan za študijsko področje in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk.

Pri izbiri kandidatov se upošteva uspeh pri študijskem programu najmanj prve stopnje, ovrednotenim z najmanj 180 KT ali enakovrednim študijskim programom, pridobljenim po dosedanjih predpisih v RS ali tujini (povprečna ocena) – 100 % teže.

Predmetniki

Izvedba letnikov

Predmeti

Opis predmetov

Zakaj na program

Modul Komuniciranje, digitalizacija in družba postavlja komunikologijo v širši interdisciplinarni okvir družboslovja. Politično komuniciranje, organizacijsko komuniciranje, medosebno in skupinsko komuniciranje, ...

Zaposlitev in kariera

Program pri obeh modulih sestoji iz osmih obveznih predmetov, štirih predmetov izbranega modula in treh izbirnih predmetov, ki si jih študentje izberejo iz ponudbe posameznega modula oz. izmed predmetov, ki so na voljo na FDV ali na drugih fakultetah, tudi v tujini...

Intervju: Alja Polajžer

thumb

"Tekom študija sem v prepletu teorije s prakso pridobila potrebne veščine za spopadanje z različnimi izzivi na področju komuniciranja"

 

Intervju: Barbara Bejek

Kariernik_foto_BEJEK Barbara thumb"Danes ustvarjam vsebine za družbena omrežja, ki jih v času, ko sem diplomirala, nisem niti poznala."

 

Intervju: Tinca Lukan

Tinca Lukan-foto thumb"Na praktični ravni mi je FDV poleg kvalitetnega študijskega programa omogočil tudi pridobivanje izkušenj v tujini, kar je pomembno vplivalo na mojo nadaljnjo karierno pot."

Katedra za medijske in komunikacijske študije

Medijske in komunikacijske študije so interdisciplinarno študijsko področje, ki se pri analizi medijske kulture in komuniciranja naslanja tako na družboslovno kot na humanistično tradicijo....