Skoči do osrednje vsebine

Zaposlitev in kariera

Modul komuniciranje in družba se osredotoča na družbeno-politične, ekonomske in kulturne vidike analize medijev in njihovih vsakdanjih rab. Epistemološko združuje klasične teorije javnosti, teorije medijske digitalizacije, kritično politično ekonomijo medijev v dobi medijske globalizacije s teorijami retorike, kritične diskurzivne analize in medkulturnega komuniciranja. Študij se posveča analizi retoričnih mehanizmov javnih diskurzov, značilnostim političnega in organizacijskega komuniciranja, etnografiji digitalnih medijev ter analizi komuniciranja v odnosu do manjšin. Izbirni predmeti se ukvarjajo s preučevanjem medijskih industrij, digitalnih medijev, z analizo retorike ter z vprašanji multikulturalizma in rasizma v javnem komuniciranju.

Drugi modul, Popularna kultura in mediji, se osredotoča na kulturni vidik medijskega komuniciranja na področju klasičnih, tiskanih in elektronskih medijev in predvsem tudi digitalnih intimnih medijev ter pri tem izhaja iz širokega nabora disciplin, ki so povezane z medijskimi študijami (antropologija, kulturne študije, sociologija kulture, urbana sociologija …). Študij medijske kulture je tu umeščen v širši kontekst popularne kulture in drugih kulturnih praks, ki so sestavni del sodobne medijske družbe. Izbirni predmeti pokrivajo produkcijski, tekstualni in recepcijski vidik medijske kulture ter jo umeščajo v širši kontekst družbenih in kulturnih sprememb, tako v zgodovinski perspektivi kot v sodobnih časih globoke mediatizacije, ko so mediji zaobjeli vsa polja družbenega življenja.

Program pri obeh modulih sestoji iz osmih obveznih predmetov, štirih predmetov izbranega modula in treh izbirnih predmetov, ki si jih študentje izberejo iz ponudbe posameznega modula oz. izmed predmetov, ki so na voljo na FDV ali na drugih fakultetah, tudi v tujini. Je torej dovolj fleksibilen, da omogoča študentom, da ga prilagajajo svojim posebnim interesom, hkrati pa jih opremi s kompetentnim poznavanjem intelektualne zgodovine discipline in sodobnih trendov na tem področju. Študij kulminira v samostojnem magistrskem projektu, ki je idealna priprava za zaposlitev na širšem področju medijev in komuniciranja, od medijske produkcije, analize medijev, novinarskega pisanja, političnega in organizacijskega komuniciranja do odnosov z javnostmi.