Skoči do osrednje vsebine

Zakaj na program

Kultura je človekovo primarno okolje. Zanjo je značilna izjemna kompleksnost, ki se v času intenzivne modernizacije, globalizacije in informatizacije le še povečuje. Posamezniki se posledično gibljemo v svetu zelo raznovrstnih simbolov, življenjskih stilov, popularno-kulturnih vsebin, religijskih pripadnosti, potrošniških izbir, umetniških izrazov in političnih stališč.

Program Kulturne študije študente/-tke usposablja za razumevanje in analizo vseh teh pojavov. To počne v prvi vrsti tako, da različna področja sodobne kulture (popularna kulturo, umetniške prakse, življenjske stile, religije ipd.) povezuje z njihovimi različnimi strukturnimi določili (ekonomijo, spolom, etničnostjo, globalizacijo, hitrostjo, povezljivostjo, diferenciacijo ipd.) na drugi. Analiza se navdihuje pri različnih disciplinarnih in teoretskih pristopih: antropologiji, religiologiji, poststrukturalizmu, marksizmu, psihoanalizi in podobno.

Magistri/-ice kulturnih študij so s svojim razumevanjem pojavov in procesov na področju kulture usposobljeni/-e za samostojno delo v različnih ustanovah in podjetjih, ki se neposredno ali posredno dotikajo kulture. Med njimi so kulturne ustanove, festivali, mediji (uredništva za kulturo in življenjske stile), turistične agencije, uradi in ustanove s področja kulturne politike (Ministrstvo za kulturo, evropske ustanove, UNESCO ipd.) in institucije, ki so ukvarjajo s posredovanjem simbolov nasploh (marketing, medkulturni menedžment in podobno).