Skoči do osrednje vsebine

Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Program Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi je edinstven v Sloveniji in temelji na celostnem pristopu k najnovejšim dosežkom marketinga, znamčenja, tržnega komuniciranja (modul 1), korporativnega komuniciranja in odnosov z javnostmi (modul 2). Poudarja družbeno odgovornost organizacij ter kreativno in strateško naravnanosti, ki omogočata najboljše možne rešitve kompleksnih problemov širšega področja marketinga in odnosov z javnostmi ter doseganja konkurenčnosti organizacij v svetu.

Študij ambiciozne študente in študentke opolnomoči za poglobljeno analitično in raziskovalno metodiko, kreativno in strateško mišljenja ter vodstveno presojo.

Magistrante in magistrantke programa najdemo skoraj v vsakem podjetju, nepridobitni organizaciji, javni oz. državni službi, v oddelkih za marketing, službah za korporativno in tržno komuniciranje. Veliko jih je v komunikacijskih organizacijah (oglaševalskih in marketinških agencijah, svetovalnih podjetjih, raziskovalnih organizacijah itd). Študij razvija kulturo, ki razvija podjetništvo.

Magistrski študij je namenjen oblikovanju sposobnosti in znanj za vodstvena mesta v oddelkih za marketing, tržno komuniciranje, korporativno komuniciranje oziroma odnose z javnostmi v podjetjih, javnih zavodih, vladnih in nevladnih ustanovah, političnih strankah in medijih.

Ožje se znanja povezujejo zlasti s potrebami pri delovanju v tržnoraziskovalnih organizacijah, oglaševalskih agencijah, agencijah za korporativno komuniciranje, agencije za odnose z javnostmi, medijskih agencijah, poslovnosvetovalnih organizacijah itd. Izobrazba je odlično izhodišče tudi za ustanavljanje in upravljanje lastnih podjetij na navedenih področjih.

Kontakt

Kontakt (Služba za študentske zadeve):
referat@fdv.uni-lj.si

Skrbnik programa:
Klement Podnar

Osnovne informacije

Študij traja 2 leti.
ECTS: 120
Strokovni naslov diplomanta: magister tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi oz. magistrica tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi
Okrajšava strokovnega naslova: mag. trž. kom. in odn. z jav.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: Kdor je končal ...

Predmetniki

Izvedba letnikov

Predmeti

Opis predmetov

Zakaj na program

Študentje programa so nadpovprečno uspešni že ob vpisu, ambiciozni v iskanju znanja in mednarodno naravnani, z obilo možnosti za študij v tujini...

Zaposlitev in kariera

Magistrski študij Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi je namenjen oblikovanju sposobnosti in znanj za doseganje večje zaposljivosti diplomantov tako doma kot tudi na tujem.

Intervju: mag. Uršula Grošelj

Uršula grošelj

"Stroka in praksa sta ugotovili, da tudi brez družboslovcev ne gre. Danes je razumevanje uporabniške izkušnje in družboslovnih rocesov ključno za uspeh podjetij."

Intervju: Nastja Mulej

mulej thumb"In zato svetujem študentom, bodite predvsem radovedni, proaktivni in ponižni (humble). Lotite se vsega, dokončajte projekte, ostanite radovedni in ne bojte se porazov. Kot rada zaključim tudi svoje delavnice: »Praznuj uspehe. Nagrajuj neuspehe. Kaznuj neaktivnost!«"


Katedra za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in razvoju marketinga, marketinškega komuniciranja in odnosov z javnostmi.