Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi (vpis 2021/22)

Program Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi je edinstven v Sloveniji in temelji na celostnem pristopu k najnovejšim dosežkom marketinga, znamčenja, tržnega komuniciranja (modul 1), korporativnega komuniciranja in odnosov z javnostmi (modul 2). Poudarja družbeno odgovornost organizacij ter kreativno in strateško naravnanosti, ki omogočata najboljše možne rešitve kompleksnih problemov širšega področja marketinga in odnosov z javnostmi ter doseganja konkurenčnosti organizacij v svetu.

Študij ambiciozne študente in študentke opolnomoči za poglobljeno analitično in raziskovalno metodiko, kreativno in strateško mišljenja ter vodstveno presojo.

Magistrante in magistrantke programa najdemo skoraj v vsakem podjetju, nepridobitni organizaciji, javni oz. državni službi, v oddelkih za marketing, službah za korporativno in tržno komuniciranje. Veliko jih je v komunikacijskih organizacijah (oglaševalskih in marketinških agencijah, svetovalnih podjetjih, raziskovalnih organizacijah itd). Študij razvija kulturo, ki razvija podjetništvo.

Magistrski študij je namenjen oblikovanju sposobnosti in znanj za vodstvena mesta v oddelkih za marketing, tržno komuniciranje, korporativno komuniciranje oziroma odnose z javnostmi v podjetjih, javnih zavodih, vladnih in nevladnih ustanovah, političnih strankah in medijih.

Ožje se znanja povezujejo zlasti s potrebami pri delovanju v tržnoraziskovalnih organizacijah, oglaševalskih agencijah, agencijah za korporativno komuniciranje, agencije za odnose z javnostmi, medijskih agencijah, poslovnosvetovalnih organizacijah itd. Izobrazba je odlično izhodišče tudi za ustanavljanje in upravljanje lastnih podjetij na navedenih področjih.

Predstavitveni zbornik

Kontakt

Skrbnik programa:
prof. dr. Klement Podnar

Kontakt:

referat@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 2 leti.
ECTS: 120
Strokovni naslov diplomanta: magister tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi oz. magistrica tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi
Okrajšava strokovnega naslova: mag. trž. kom. in odn. z jav.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: Kdor je končal ...

Predmetniki

Izvedba letnikov

Zakaj na program

Študentje programa so nadpovprečno uspešni že ob vpisu, ambiciozni v iskanju znanja in mednarodno naravnani, z obilo možnosti za študij v tujini...

Predmeti

Zaposlitev in kariera

Magistrski študij Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi je namenjen oblikovanju sposobnosti in znanj za doseganje večje zaposljivosti diplomantov tako doma kot tudi na tujem...

Katedra za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in razvoju marketinga, marketinškega komuniciranja in odnosov z javnostmi.