Skoči do osrednje vsebine

Politologija – Primerjalne javne politike in uprava

Kdo lahko določi ukrepe za zmanjšanje čakalnih vrst v zdravstvu? Na kakšen način se sprejemajo odločitve glede rešitve migrantske krize? Zakaj se politične stranke strinjajo o problemu, ne pa njegovi rešitvi? Kakšno moč imajo pri oblikovanju odločitev države interesne skupine, lobiji, sindikati, okoljevarstvene in druge nevladne organizacije? Kako deluje državna uprava in kakšna je njena vloga pri teh vprašanjih? Zakaj mora Slovenija v določenih okoliščinah slediti odločitvam v Bruslju? Ali so tovrstne odločitve v Sloveniji zelo drugačne od rešitev, sprejetih v drugih državah?

Na magistrskem študijskem programu Politologija – primerjalne javne politike in uprava vam ponujamo odgovore na ta in podobna vprašanja, kot tudi kompetence, s katerimi boste lahko sodelovali pri reševanju tovrstnih javnopolitičnih problemov. Študij je namenjen študentkam in študentom, ki želijo pridobiti in poglobiti znanja na področju javnih politik in uprave. Daje vpogled v delovanje političnih akterjev in procese oblikovanja politik na različnih ravneh odločanja: lokalni, nacionalni in evropski, kot tudi v mednarodno primerjalni perspektivi. Odlikuje ga velika izbirnost, kar študentkam in študentom omogoča, da si program oblikujejo tudi po lastnih željah in potrebah ter študij obogatijo z relevantnimi znanji drugih družboslovnih področij.

Kontakt

Kontakt (Služba za študentske zadeve):
referat@fdv.uni-lj.si

Skrbnik programa:
Damjan Lajh

Osnovne informacije

Študij traja 2 leti.
ECTS: 120
Strokovni naslov diplomanta: magister politologije oz. magistrica politologije
Okrajšava strokovnega naslova: mag. pol.

 

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: Kdor je končal ...

Predmetniki

Izvedba letnikov

Predmeti

Opis predmetov

Zakaj na program

Njegov osnovni namen je izobraziti in na trgu ponuditi iskan poklicni profil, ki je usposobljen v analitičnih in metodoloških znanjih, ki se nanašajo na razumevanje,...

Zaposlitev in kariera

Širina znanja, ki ga študenti usvojijo v času študijskega procesa, jim skupaj s kopico praktičnih znanj in veščin v kasnejšem poklicu odpira vrata za delo...

Katedra za analizo politik in javno upravo

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v izobraževanju, raziskovanju in razvoju politološke stroke v Sloveniji, ko gre za področja primerjalne politologije, političnih institucij, demokratične teorije, javnih politik ter javne uprave. Člani katedre so mednarodno ugledni politologi, ki s svojim raziskovalnim in pedagoškim opusom sooblikujejo trende na svojih področjih.