Zakaj na program

Osnovni namen programa je izobraziti in na trgu ponuditi iskan poklicni profil, ki je usposobljen v analitičnih in metodoloških znanjih, ki se nanašajo na razumevanje, pojasnjevanje, načrtovanje, napovedovanje, upravljanje, vrednotenje, pa tudi reševanje problemov znotraj posameznih javnih politik, javne uprave ter procesov in struktur, v katerih te delujejo tako doma kot v tujini.

Poseben cilj študija je prispevati k razvoju analitično podprtega znanja za in v javnih politikah, pri upravljanju in vladanju ter za razumevanje posebnega pomena javne uprave, še posebej njene odgovornosti za delovanje celotnega upravno-političnega podsistema.