Zaposlitev in kariera

Magistranti programa Mednarodni odnosi se zaposlujejo na zelo različnih delovnih mestih, in sicer na področju diplomacije, v Združenih narodih in drugih mednarodnih institucijah, v institucijah Evropske unije, mednarodnih nevladnih organizacijah, v novinarstvu, v multinacionalnih ali v lastnih podjetjih. Interdisciplinarna znanja, medkulturne in raziskovalne kompetence in ter večstranske komunikacijske in pogajalske veščine magistrom mednarodnih odnosov omogočajo tudi spremembe kariernih poti, na primer s prehodi med vladnim in zasebnim sektorjem.