Zakaj na program

Program je oblikovan modulsko in ponuja sodobna spoznanja na področju teoretske in aplikativne sociologije. Poseben poudarek je na kritični refleksiji družbenih problemov in sprememb v zahodnih poznomodernih družbah, procesih globalizacije in njenih lokalnih družbenih učinkih ter na preučevanju dolgoročnejših oz. zgodovinskih alternativ družbenega razvoja.

Študij študente uvede v konceptualno-teoretske pristope v okviru študij vsakdanjega življenja; sociološke in feministične pristope k pojasnjevanju spola ter sodobno konceptualizacijo spolnosti; temeljne družbeno prostorske trende ter njihov vpliv na prostorski razvoj in okolje. Izpostavljene tematike so obravnavane v njihovem dejanskem družbenem kontekstu. Poseben poudarek programa je na kritični refleksiji družbenih problemov in sprememb v zahodnih poznomodernih družbah, procesih globalizacije in njenih lokalnih družbenih učinkih.