Skoči do osrednje vsebine

Zakaj na program

Program je oblikovan modulsko in ponuja sodobna spoznanja na področju teoretske in aplikativne sociologije. Poseben poudarek je na kritični refleksiji družbenih problemov in sprememb v zahodnih poznomodernih družbah, procesih globalizacije in njenih lokalnih družbenih učinkih ter na preučevanju dolgoročnejših oz. zgodovinskih alternativ družbenega razvoja.

Študij študente uvede v konceptualno-teoretske pristope v okviru študij vsakdanjega življenja; sociološke in feministične pristope k pojasnjevanju spola ter sodobno konceptualizacijo spolnosti; temeljne družbeno prostorske trende ter njihov vpliv na prostorski razvoj in okolje. Izpostavljene tematike so obravnavane v njihovem dejanskem družbenem kontekstu. Poseben poudarek programa je na kritični refleksiji družbenih problemov in sprememb v zahodnih poznomodernih družbah, procesih globalizacije in njenih lokalnih družbenih učinkih.