Novinarstvo (vpis 2021/22)

Magistrski program Novinarstvo študentke in študente izobrazi za samostojno novinarsko in uredniško delo v spreminjajočem se medijskem okolju. Poleg teoretskih in metodoloških znanj za študij sodobnih vprašanj novinarstva študentke in študenti pridobijo analitične, jezikovne in tehnične sposobnosti za odgovorno delo v novinarskih uredništvih. Z izbiro modulov se usposobijo v kreativnem novinarskem pisanju in digitalni fotografiji, prepoznavanju in pripovedovanju zgodb s pomočjo orodij podatkovnega novinarstva ter sodobnih oblikah televizijskega novinarstva. Prek obvezne prakse je program povezan z uveljavljenimi novinarskimi uredništvi, kar študentkam in študentom omogoča vzpostavljanje strokovnih vezi, ključnih za začetek ali nadaljevanje poklicne poti po opravljenem študiju.

Predstavitveni zbornik

Kontakt

Skrbnik programa:
izr. prof. dr. Igor Vobič

Kontakt:

referat@fdv.uni-lj.si

Osnovne informacije

Študij traja 2 leti.
ECTS: 120
Strokovni naslov diplomanta: magister novinarstva oz. magistrica novinarstva
Okrajšava strokovnega naslova: mag. nov.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: Kdor je končal ...

Predmetniki

Izvedba letnikov

Zakaj na program

Magistrski program Novinarstvo diplomantom prvostopenjskega novinarskega programa omogoča pridobitev celovite poklicne izobrazbe za poglobljeno razumevanje novinarstva ter odgovorno novinarsko in uredniško delo v digitalni dobi...Predmeti

Zaposlitev in kariera

Magistrice in magistri programa Novinarstvo so po uspešnem zaključku študija celovito usposobljeni za samostojno novinarsko in uredniško delo v digitalni dobi. 

Katedra za novinarstvo

Katedra za novinarstvo izobražuje in usposablja študente, da postanejo družboslovno razgledani, visoko pismeni in profesionalno kompetentni novinarji.