Skoči do osrednje vsebine

Novinarstvo

Magistrski program Novinarstvo študentke in študente izobrazi za samostojno novinarsko in uredniško delo v spreminjajočem se medijskem okolju. Poleg teoretskih in metodoloških znanj za študij sodobnih vprašanj novinarstva študentke in študenti pridobijo analitične, jezikovne in tehnične sposobnosti za odgovorno delo v novinarskih uredništvih. Z izbiro modulov se usposobijo v kreativnem novinarskem pisanju in digitalni fotografiji, prepoznavanju in pripovedovanju zgodb s pomočjo orodij podatkovnega novinarstva ter sodobnih oblikah televizijskega novinarstva. Prek obvezne prakse je program povezan z uveljavljenimi novinarskimi uredništvi, kar študentkam in študentom omogoča vzpostavljanje strokovnih vezi, ključnih za začetek ali nadaljevanje poklicne poti po opravljenem študiju.

 

 

 

Kontakt

Kontakt (Služba za študentske zadeve):
referat@fdv.uni-lj.si

Skrbnik programa:

Tanja Kerševan

Osnovne informacije

Študij traja 2 leti.
ECTS: 120
Strokovni naslov diplomanta: magister novinarstva oz. magistrica novinarstva
Okrajšava strokovnega naslova: mag. nov.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis:

Kdor je končal:

a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s strokovnih področij: družbene vede, novinarstvo in informiranje, humanistične vede, pravo, socialno delo, upravne in poslovne vede ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini;

b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini. Te obveznosti določi prodekan za študijsko področje in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk.

Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni referenčni okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.

Predmetniki

Izvedba letnikov

Predmeti

Opis predmetov

Zakaj na program

Magistrski program Novinarstvo diplomantom prvostopenjskega novinarskega programa omogoča pridobitev celovite poklicne izobrazbe za poglobljeno razumevanje novinarstva ter odgovorno novinarsko in uredniško delo v digitalni dobi...

Zaposlitev in kariera

Magistrice in magistri programa Novinarstvo so po uspešnem zaključku študija celovito usposobljeni za samostojno novinarsko in uredniško delo v digitalni dobi. 

Intervju: Valentina Novak

Photo from Valentina Novak_2 thumb"Zahvaljujoč FDV-ju sem danes odprte glave, radovedna in sposobna kritičnega razmišljanja. Širina, ki ti jo da FDV, je nenadomestljiva, ko si poskušaš utreti pot v življenju in karieri." 

 

Intervju: Nejc Jemec

Nejc Jemec-foto Adrijan Pregelj thumb

"Najbolj hvaležen pa sem profesorjem, da so me intelektualno spodbujali, izzivali in tudi gnali do točke, s katere danes znam postavljati vprašanja. Zakaj? Zakaj zakaj? Zakaj zakaj zakaj? Vprašanja rojevajo nova spoznanja." 

Katedra za novinarstvo

Katedra za novinarstvo izobražuje in usposablja študente, da postanejo družboslovno razgledani, visoko pismeni in profesionalno kompetentni novinarji.