Skoči do osrednje vsebine

Dvojna diploma magistrskih programov Mednarodni odnosi in Politične vede - vladanje in javne politike (Univerza v Passauu) ter Evropske študije in Politične vede – vladanje in javne politike (Univerza v Passauu)

»Dvojna diploma« je študijski program, ki študentom/-kam omogoča pridobitev dveh magistrskih diplom – mednarodnih odnosov ali evropskih študij Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani (UL-FDV) in Governance and Public Policy – Staatswissenschaften Univerze v Passauu (UNI PASSAU).

V program dvojne diplome se lahko vključijo študenti/-ke, vpisani/-e na ustrezne magistrske programe obeh partnerskih institucij, UL-FDV in UNI PASSAU. Program temelji na vzajemnem priznavanju kreditnih točk in magistrskega dela, s čimer imajo študenti/-ke možnost hitrejšega zaključka obeh študijev.

Izbrani magistrski študenti/-ke opravijo prvi letnik na UL-FDV in pridobijo 60 kreditnih točk, v tretjem semestru pa opravijo obvezno mobilnost na UNI PASSAU, kjer pridobijo 30 kreditnih točk na smeri Governance and Public Policy. V drugem letniku se vpišejo na UNI PASSAU kot redni študenti/-ke, vendar ostanejo vpisani/-e tudi na UL-FDV. Odločijo se lahko za opravljanje magistrskega dela na UL-FDV ali na UNI PASSAU. Če se odločijo za slednje, opravijo tudi četrti semester na UNI PASSAU in pridobijo še dodatnih 30 kreditnih točk.

Študenti/-ke, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, pogoje za zaključek študija in učne izide obeh študijskih programov ter so opravili obvezno mobilnost na partnerski instituciji, prejmejo magistrsko listino obeh univerz.

Univerza v Passauu

Kontakt

Služba za pedagoško mednarodno sodelovanje in mobilnost

Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

Telefon: 01 / 5805-305
E-pošta: masa.kolenbrand@fdv.uni-lj.si

Skrbnik programa:
prof. dr. Zlatko Šabič

Osnovne informacije

Tip: Dvojna diploma magistrskega programa Mednarodni odnosi ali Evropske študije ter  Politične vede - vladanje in javne politike

Trajanje: 2 leti: prvi letnik na UL-FDV, tretji semester ali celotni drugi letnik na UNI PASSAU

Kreditne točke: 120 ECTS (60/90 ECTS na UL-FDV in 60/30 ECTS na UNI PASSAU)
 
Jezik študija: angleški in/ali nemški

Pridobljena naziva: magister ali magistrica mednarodnih odnosov in M.A. Governance and Public Policy – Staatswissenschaften oziroma magister ali magistrica evropskih študij in M.A. Governance and Public Policy – Staatswissenschaften

Rok za prijavo: 9. januar 2024 (razpis za program Evropske študije, razpis za program Mednarodni odnosi)

Študentje se prijavijo v prvem letu magistrskega programa mednarodnih odnosov oz. magistrskega programa evropskih študij.

Začetek: oktober 2024

Splošni pogoji za vpis: vpis v magistrski študijski program Mednarodni odnosi na UL-FDV in pridobljenih najmanj 47 kreditnih točk pred vpisom na UNI PASSAU ali vpis v magistrski študijski program Evropske študije na UL-FDV in pridobljenih najmanj 52 kreditnih točk pred vpisom na UNI PASSAU.

Šolnina: študenti/-ke programa dvojne diplome so oproščeni plačila šolnine na UNI PASSAU, vendar morajo pokriti stroške vpisnine ali druge morebitne stroške na UNI PASSAU.

Pogoji in merila

Kandidati/-ke morajo pridobiti najmanj 52 kreditnih točk v prvem letniku magistrskega programa Mednarodni odnosi ali 47 kreditnih točk v prvem letniku magistrskega programa Evropske študije na UL-FDV;

Prijave oddajo Službi za pedagoško mednarodno sodelovanje in mobilnost UL-FDV do roka, objavljenega v razpisu.

Merila za izbor kandidatov/-k so akademska odličnost, motiviranost in ustrezno znanje angleškega in/ali nemškega jezika.

Izbrani študenti/-ke morajo izpolnjevati vse vpisne pogoje na UNI PASSAU, opraviti postopek vpisa in predložiti vso zahtevano dokumentacijo v roku za vpis v študijski program na UNI PASSAU.

Vpisni postopek poteka prek Službe za mednarodno sodelovanje in vpisne službe /mednarodne pisarne na UNI PASSAU.

Navodila za prijavo >>

Predmetniki

Izvedba letnikov

Predmeti

Opis predmetov

Zakaj na program

Pridobitev dveh magistrskih diplom v okviru dvoletnega študija omogoča razvoj interdisciplinarnega znanja različnih, vendar komplementarnih področij, ter poglobljen študij dveh interesnih področij, ki odražajo zanimanje in individualnost študentk in študentov, kar jim omogoča tudi večjo prožnost na poklicni poti in več pridobljenega znanja.

Zaposlitev in kariera

S svojim znanjem in veščinami bodo lahko magistranti programa Mednarodni odnosi in Evropske študije izbirali med zelo različnimi delovnimi mesti …

Katedra za mednarodne odnose

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v poučevanju in proučevanju mednarodnih odnosov, ki prispeva k dobrobiti ljudi in okolja v Sloveniji in na svetu.