Skoči do osrednje vsebine

Evropske študije

Program združuje in nadgrajuje znanja dodiplomskih družboslovnih programov in jih aplicira na politične, ekonomske in družbeno-kulturne odnose in procese v Evropi, predvsem EU. Omogoča tudi povezovanje evropskih politik z naravoslovnimi strokami, npr. energetiko, kmetijstvom, okoljevarstvom in industrijo, še posebno v okviru aktivnosti Jean Monnet. Način študija smiselno temelji na potrebah zaposlitve: sprotno spremljanje aktualnih dogajanj iz zanesljivih mednarodnih virov, uporaba teorije za raziskovalno-analitično delo, napredno znanstveno pisanje in komuniciranje raziskav, vadba pogajalskih veščin in tujih jezikov v večkulturnem in e-okolju, sodelovanje v skupini ter kreativno reševanje problemov. Program  vključuje stik s prakso z ekskurzijami, obveznimi praksami in gostujočimi predavanji ter veliko izbirnih predmetov, delodajalci pa cenijo sposobnost povezovanja in interdisciplinarnega dela. Diplomanti in diplomantke Evropskih študij se zaposlujejo v izvršnih in odločevalskih javnih institucijah na vseh ravneh vladanja – od lokalne do globalne, izvoznih in transnacionalnih podjetjih,  strokovnih nevladnih organizacijah in znanosti ali pa si izjemno uspešno zaposlitev ustvarijo sami.

Kandidati/-tke, ki niso s področja evropskih študij/mednarodnih odnosov, se lahko vpišejo na Pomladni seminar, ki omogoča nadaljevanje študija na drugostopenjskem programu Evropske študije.

Kontakt

Kontakt (Služba za študentske zadeve):
referat@fdv.uni-lj.si

Skrbnik programa: Boštjan Udovič

Osnovne informacije

Študij traja 2 leti.
ECTS: 120

Strokovni naslov: magister/magistrica evropskih študij (mag. evr. štud.)
Program je razpisan kot redni študij.

Pogoji in merila

Pogoji za vpis: Kdor je končal ....

Predmetniki

Izvedba letnikov

Predmeti

Opis predmetov

Zakaj na program

Potreba po kompetencah tako širokega kot globinskega, predvsem pa interdisciplinarnega razumevanja evropskih procesov in odnosov je danes odločilna...

Zaposlitev in kariera

Študijski program prek programskih izbirnih predmetov ponuja usmerjanje kariere na ožje evropsko področje, hkrati pa študentom omogoča oplajanje znanja z gostujočimi in rednimi predavanji ...

Intervju: Katja Pančur

thumb"Študij na FDV me je pritegnil predvsem zaradi svoje širine, saj poleg evropskih zadev omogoča pridobitev znanja s številnih področij. Zagotovo si upam trditi, da vsa interdisciplinarnost, ki jo študij družboslovja ponuja, odpira vrata številnim kariernim priložnostim."

Katedra za mednarodne odnose

Poslanstvo katedre je zagotavljanje odličnosti v poučevanju in proučevanju mednarodnih odnosov, ki prispeva k dobrobiti ljudi in okolja v Sloveniji in na svetu.