Skoči do osrednje vsebine

izr. prof. dr. Boštjan Udovič

Splošne informacije
Video predstavitev
Življenjepis
Bibliografija
Povezave
 • izr. prof. dr. Boštjan Udovič, visokošolski učitelj
  Kontaktne informacije:
  Službeni telefon: 01/ 5805-195
  Email: is.jl-inu.vdf@civodu.najtsob
  Govorilne in uradne ure:
  GU so po predhodnem dogovoru. Zadeve lahko urejamo tudi  prek epošte, zoom ali osebno, po predhodnem dogovoru.
  Office hours - by appointment only. All other issues will be solved by email or zoom.

  Lep pozdrav/Best regards,
  Boštjan Udovič
  Prostor:
  B 108
  Sodelovanje pri predmetih:

  Dodiplomski študij
  Diplomatski in konzularni odnosi
  Praktikum tehnike pogajanj z angleško terminologijo
  Protokol in etiketa

  Podiplomski študij
  Diplomacija
  Medkulturna pogajanja
  Ekspertna področja:
  Ekspertna področja:
  -Mednarodna politična ekonomija;
  -Diplomatske študije;
  -Zahodni Balkan
  -Inovacije/inovacijski sistemi.
 • Boštjan Udovič, diplomant politologije – smer mednarodni odnosi  (naslov: Nove teorije mednarodne menjave in majhne države, 2004; mentor: zasl. prof. dr. Marjan Svetličič, somentorica: red. prof. dr. Andreja Jaklič), doktorand  ekonomije (naslov: Ekonomska varnost in ekonomska diplomacija: primer tujih neposrednih investicij Nove Ljubljanske banke na trgih Zahodnega Balkana, 2009; mentor: zasl. prof. dr. Marjan Svetličič, somentorica: red. prof. dr. Maja Zalaznik (ex: Makovec Brenčič)). Je izredni profesor s področja diplomacije na Fakulteti za družbene vede in gostujoči predavatelj na Univerzi v Salzburgu. Ukvarja se s področjem diplomatskih študij, tehnik pogajanj, inovacijske politike ter mednarodne politične ekonomije. Gostujoče predava tudi na drugih fakultetah in univerzah doma in po svetu.

  (Bil) je član številnih domačih in mednarodnih svetovalnih teles, mdr. Strateškega sveta za zunanjo politiko na Ministrstvu za zunanje zadeve, Strateškega sveta za gospodarsko diplomacijo, Sveta za mednarodno razvojno sodelovanje, član ExCo EADI, JRC pri Evropski komisiji, Programskega sveta Diplomatske akademije na Ministrstvu za zunanje zadeve, Posebne avtonomne strokovne komisije za izbor nepoklicnih veleposlanikov, generalni sekretar Slovenskega politološkega društva itd. V svojem dosedanjem delu je bil nosilec ali sodelavec pri številnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih in (gostujoči) urednik znanstvenih revij ali monografij.

  Je evalvator tujih raziskovalnih in pedagoških projektov, štipendijskih shem ter zunanji strokovnjak za evalvacijo študijskih programov. Pogosto se kot komentator zunanjepolitičnega in diplomatskega dogajanja pojavlja v domačih in tujih medijih.

  Je prejemnik dveh nagrad/priznanj: Nagrada za najboljši doktorat (2010; Podjetje Trimo Trebnje, d.d.) in Svečana listina Univerze v Ljubljani za mlade visokošolske učitelje (2013)

  Njegova bibliografija šteje prek 400 enot, od tega več kot 60 znanstvenih člankov.