Skoči do osrednje vsebine

Zaposlitev in kariera

zaposlitevinkarieradi

Magister programa Družboslovne informatike je tisti, ki:

 • razume digitalno družbo in deluje kot vodja projektov ali svetovalec na področju razvojnih, trženjskih, komunikacijskih in poslovnih aktivnosti,
 • obvladuje metode, tehnike in sodobna orodja analize procesov v (informacijski) družbi kot tudi pristope na področju razvoja in raziskovanja,
 • želi svoje znanje drugih ved oz. strok nadgraditi z znanji s področja družboslovne informatike, npr:
  • diplomanti družboslovja in ekonomije s študijem DI pridobijo podatkovno analitična, metodološka in informatična znanja,
  • diplomanti informatike in računalništva s študijem DI pridobijo širše družboslovne kompetence, ki so potrebne za načrtovanje in upravljanje digitalnih storitev.

Ključne kompetence magistra družboslovne informatike, ki je zaključil modul Načrtovanje digitalnih storitev, so:

 • Sposobnost vodenja in koordiniranja razvoja novih digitalnih storitev, vsebin in produktov v javnem in zasebnem sektorju.
 • Uporaba podatkovno analitičnih pristopov za analizo uporabniške izkušnje in podporo pri trženju digitalnih vsebin/storitev.     
 • Družboslovno razumevanje vloge družbenih medijev v digitalnem svetu.
 • Sposobnost inoviranja v digitalni ekonomiji in podjetništvu.

Ključne kompetence magistra družboslovne informatike, ki je zaključil modul Podatkovna analitika, so:

 • Poznavanje uni-, bi- in multivariatnih metod v podatkovni analitiki.
 • Aplikativna uporaba statističnega programiranja in podatkovnega rudarjenja.
 • Analiza velikih podatkov (ang. big data) in velikih omrežij.
 • Uporaba digitalnih tehnologij za (avtomatizirano) zbiranje, obdelavo in analizo podatkov.

Primeri najpogostejših zaposlitev:

 • sodelavec v timu organizacije/podjetja ponudnika, ki razvija storitve informacijske družbe (e-izobraževanje, e-uprava, e-poslovanje,..) ali razvija poslovne spletne aplikacije oziroma spletni nastop (svetovalec za uporabniško izkušnjo);
 • sodelavec v organizaciji/podjetju, kjer skrbi za urejanje/vodenje/razvoj/integracijo spletnega nastopa v siceršnje poslovanje (upravljavec/načrtovalec digitalnih vsebin in kampanj) ;
 • podatkovni analitik, metodolog, raziskovalec, statistik v javnem ali zasebnem sektorju;
 • projektni ali organizacijski vodja, ki povezuje IT oddelek z marketingom in produktnim razvojem v organizacijah.  

Več o karierah magistrov družboslovne informatike lahko najdete v intervjujih, ki so objavljeni na spletni strani Katedre za družboslovno informatiko in metodologijo! >>